Khách sạn gần sân bay Sân bay Thị trấn Ibiza

Khách sạn gần sân bay Sân bay Thị trấn Ibiza

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Thị trấn Ibiza

Ibiza (IBZ) - Thị trấn Ibiza, Ibiza Island, Tây Ban Nha
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Thị trấn Ibiza

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
6,0
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 784 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6

Sud Ibiza Suites - Thị trấn Ibiza
Đã cho điểm #1
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 784 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
9.686.477 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 772 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
10,0

One Ibiza Suites - Thị trấn Ibiza
Đã cho điểm #2
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 772 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
10.786.149 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 181 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8

Casa Maca - Thị trấn Ibiza
Đã cho điểm #3
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 181 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
19.372.952 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 641 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,5

Apartamentos Mar y Playa - Thị trấn Ibiza
Đã cho điểm #4
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 641 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.509.593 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
9,1
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.073 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Tổng quát
7,6
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,5

Hotel Torre Del Mar - Thị trấn Ibiza
Đã cho điểm #5
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 1.073 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
10.107.628 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 51 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0

Casa Munich - Thị trấn Ibiza
Đã cho điểm #6
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 51 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
9.873.655 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 346 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,0

Migjorn Ibiza Suites & Spa - Thị trấn Ibiza
Đã cho điểm #7
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 346 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
7.299.954 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.719 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,5

Hard Rock Hotel Ibiza - San Jose
Đã cho điểm #8
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 1.719 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
11.675.246 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,8
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
7,9
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 400 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,8
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,6
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,8
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,3

Hotel Playasol Bossa Flow - San Jose
Đã cho điểm #9
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 400 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.457.651 ₫

Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,7
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 407 đánh giá
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
5,4
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
5,8
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
6,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,6

Apartamentos Arlanza - Only Adults - Thị trấn Ibiza
Đã cho điểm #10
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 407 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.556.388 ₫

Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,4
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 469 đánh giá
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,4
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,2
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,2
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,6

Hotel Vibra Isola - Platja d'en Bossa
Đã cho điểm #11
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 469 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.585.869 ₫

Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,6
Tổng quát
7,1
Dịch vụ
7,5
Tổng quát 7,4 Tốt
Dựa trên 856 đánh giá
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,6
Tổng quát
7,1
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,7
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,8
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,1

FERGUS Style Bahamas - Thị trấn Sant Jordi
Đã cho điểm #12
7,4
Tốt 7,4
Dựa trên 856 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.767.431 ₫

Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,4
Tổng quát 7,2 Tốt
Dựa trên 2.661 đánh giá
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,4
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,2
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,1
Địa điểm
7,9
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,1
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,4

Hotel Playasol Mare Nostrum - Thị trấn Ibiza
Đã cho điểm #13
7,2
Tốt 7,2
Dựa trên 2.661 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.270.473 ₫

Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
7,9
Tổng quát 7,2 Tốt
Dựa trên 2.314 đánh giá
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
7,2

Hotel Vibra Algarb - Thị trấn Ibiza
Đã cho điểm #14
7,2
Tốt 7,2
Dựa trên 2.314 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.668.227 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Ibiza Sun Apartments - Thị trấn Ibiza
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.621.432 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Thị trấn Ibiza

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Thị trấn Ibiza có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Thị trấn Ibiza đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Thị trấn Ibiza cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Thị trấn Ibiza?

Ở chỗ nào tại Thị trấn Ibiza?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Thị trấn Ibiza bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.