Khách sạn gần sân bay Sân bay Inverness

Khách sạn gần sân bay Sân bay Inverness

Inverness (INV) - Inverness, Scotland, Vương Quốc Anh
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Hãy để KAYAK làm công việc tìm kiếm

Tiết kiệm cho lần lưu trú tiếp theo

Tìm và so sánh hàng trăm trang du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn ở Sân bay Inverness

Miễn phí sử dụng – không chi phí ẩn

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Inverness

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 294 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5

Daviot Lodge - Inverness
Đã cho điểm #1
9,6
Tuyệt hảo 9,6
Dựa trên 294 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.567.542 ₫

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,8
Tổng quát 9,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 111 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0

Old Drynie House - Inverness
Đã cho điểm #2
9,6
Tuyệt hảo 9,6
Dựa trên 111 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.697.279 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 722 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7

Inchrye Bed & Breakfast - Inverness
Đã cho điểm #3
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 722 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.036.930 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 209 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
10,0

Culloden House Hotel - Inverness
Đã cho điểm #4
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 209 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.587.950 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 90 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Leanach Farm - Inverness
Đã cho điểm #5
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 90 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.984.451 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,3
Dịch vụ
8,9
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 4.115 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,3
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2

Kingsmills Hotel - Inverness
Đã cho điểm #6
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 4.115 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.696.794 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.960 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1

Inverness Youth Hostel - Inverness
Đã cho điểm #7
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 1.960 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
680.273 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
7,6
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.553 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
7,6
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2

Chieftain Hotel - Inverness
Đã cho điểm #8
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 1.553 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.081.633 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,5
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 365 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,4

Royston Guest House - Inverness
Đã cho điểm #9
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 365 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.838.679 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,3
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 734 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7

Macdonald Drumossie Hotel - Inverness
Đã cho điểm #10
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 734 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.680.759 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,1
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.059 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,3
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2

Holiday Inn Express Inverness - Inverness
Đã cho điểm #11
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 3.059 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.943.635 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,9
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 861 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,4

Smithton Hotel - Inverness
Đã cho điểm #12
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 861 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.623.907 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Beach Cottage B&b - Inverness
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
12.414.966 ₫

Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,5
Tổng quát
8,4
Dịch vụ
7,5
Tổng quát 7,0 Tốt
Dựa trên 1.069 đánh giá
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,5
Tổng quát
8,4
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
6,6
Địa điểm
6,6
Tổng quát
6,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
9,3
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,0
Nhân viên
9,3
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,2
Địa điểm
7,3
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
7,3
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,6
Tổng quát
7,5
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6

Leonardo Hotel Inverness - Inverness
Đã cho điểm #14
7,0
Tốt 7,0
Dựa trên 1.069 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.749.272 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Caberfeidh B&B - Inverness
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.855.200 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Inverness

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Inverness có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Inverness đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Inverness cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Inverness?

Ở chỗ nào tại Inverness?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Inverness bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.