Khách sạn gần sân bay Sân bay Ithaca Tompkins County

Khách sạn gần sân bay Sân bay Ithaca Tompkins County

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Ithaca Tompkins County

Tompkins County (ITH) - Ithaca, NY, Mỹ
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Ithaca Tompkins County

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Tiện nghi
9,5
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,5
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 271 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Tiện nghi
9,5
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6

The Statler Hotel at Cornell University - Ithaca
Đã cho điểm #1
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 271 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
7.829.512 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 211 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,3

Argos Inn - Ithaca
Đã cho điểm #2
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 211 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.045.866 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Tiện nghi
8,6
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,3
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 371 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Tiện nghi
8,6
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,5
Tiện nghi
9,5
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Tiện nghi
7,5
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,2

Hilton Garden Inn Ithaca - Ithaca
Đã cho điểm #3
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 371 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
7.690.526 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Tiện nghi
9,2
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,3
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 317 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Tiện nghi
9,2
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
8,5
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
8,5
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,9
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4

Ithaca Marriott Downtown on the Commons - Ithaca
Đã cho điểm #4
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 317 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
7.597.869 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,5
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 333 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
7,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2

Hampton Inn Ithaca - Ithaca
Đã cho điểm #5
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 333 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.115.358 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,2
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,4
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 259 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,2
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,0
Tiện nghi
9,3
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,7
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
7,9
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,4

Homewood Suites by Hilton Ithaca - Ithaca
Đã cho điểm #6
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 259 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.462.822 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Tiện nghi
8,1
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,3
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 978 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Tiện nghi
8,1
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,3
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
5,0
Nhân viên
3,0
Đáng tiền
4,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
7,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,4
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,9
Tiện nghi
7,6
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
7,9

Hotel Ithaca - Ithaca
Đã cho điểm #7
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 978 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
7.435.720 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Tiện nghi
8,8
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,8
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 265 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Tiện nghi
8,8
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,8
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,6
Địa điểm
7,3
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6

Courtyard by Marriott Ithaca Airport/University - Ithaca
Đã cho điểm #8
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 265 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.656.012 ₫

Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,8
Tiện nghi
7,1
Địa điểm
8,2
Tổng quát
7,4
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 640 đánh giá
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,8
Tiện nghi
7,1
Địa điểm
8,2
Tổng quát
7,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
6,6
Tiện nghi
6,6
Địa điểm
6,6
Tổng quát
6,8
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
6,6
Thư thái
6,6
Tiện nghi
6,6
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,6
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,9
Tiện nghi
7,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,3

Best Western University Inn - Ithaca
Đã cho điểm #9
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 640 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.864.490 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
7,7
Tổng quát
9,0
Tổng quát 7,1 Tốt
Dựa trên 232 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
7,7
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,2
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,6
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
7,3
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
8,9

Embassy Inn Motel Ithaca - Ithaca
Đã cho điểm #10
7,1
Tốt 7,1
Dựa trên 232 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.478.574 ₫

Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,3
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,0
Tổng quát 6,9 Tốt
Dựa trên 340 đánh giá
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,3
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
4,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
3,0
Nhân viên
2,0
Đáng tiền
2,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
7,0
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
6,5
Thư thái
6,3
Địa điểm
6,9
Dịch vụ
5,8
Nhân viên
6,9

Quality Inn Ithaca - University Area - Ithaca
Đã cho điểm #11
6,9
Tốt 6,9
Dựa trên 340 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.729.442 ₫

Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,1
Tiện nghi
5,8
Địa điểm
8,1
Tổng quát
6,5
Tổng quát 6,9 Tốt
Dựa trên 453 đánh giá
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,1
Tiện nghi
5,8
Địa điểm
8,1
Tổng quát
6,5
Sạch sẽ
3,0
Thư thái
4,0
Tiện nghi
5,0
Địa điểm
7,0
Tổng quát
5,0
Sạch sẽ
5,0
Thư thái
5,0
Tiện nghi
5,0
Địa điểm
5,0
Tổng quát
5,0
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
6,6
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,6
Địa điểm
9,3
Tổng quát
6,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,6
Tiện nghi
6,6
Địa điểm
9,1
Tổng quát
7,7
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
7,2
Địa điểm
7,9
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
6,5
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,9
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
6,6
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,3
Tiện nghi
4,9
Địa điểm
8,3
Tổng quát
6,5
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
7,9

Meadow Court Inn - Ithaca
Đã cho điểm #12
6,9
Tốt 6,9
Dựa trên 453 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.617.559 ₫

Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,2
Tiện nghi
7,2
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,0
Tổng quát 6,7 Tốt
Dựa trên 931 đánh giá
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,2
Tiện nghi
7,2
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,0
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
7,5
Tiện nghi
6,5
Địa điểm
7,6
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
8,0
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
6,8
Tổng quát
6,5
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
7,1
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
9,0
Tiện nghi
7,5
Địa điểm
9,6
Tổng quát
7,2
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
7,0
Địa điểm
7,9
Tổng quát
2,0
Dịch vụ
6,7
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,3
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,4
Tiện nghi
6,8
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,3
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
7,8

Super 8 by Wyndham Ithaca - Ithaca
Đã cho điểm #13
6,7
Tốt 6,7
Dựa trên 931 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.239.055 ₫

Sạch sẽ
6,2
Thư thái
6,5
Tiện nghi
4,3
Địa điểm
6,9
Tổng quát
5,6
Tổng quát 6,1 Tốt
Dựa trên 311 đánh giá
Sạch sẽ
6,2
Thư thái
6,5
Tiện nghi
4,3
Địa điểm
6,9
Tổng quát
5,6
Sạch sẽ
2,0
Thư thái
2,0
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
2,0
Tổng quát
2,0
Sạch sẽ
5,5
Thư thái
5,3
Tiện nghi
3,3
Địa điểm
6,5
Tổng quát
5,5
Sạch sẽ
5,8
Thư thái
6,0
Địa điểm
6,7
Dịch vụ
4,9
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
6,5
Thư thái
6,5
Tiện nghi
4,5
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
6,2
Thư thái
6,6
Địa điểm
6,6
Dịch vụ
5,4
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
6,2
Thư thái
6,3
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
6,9
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
6,4
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
5,9
Thư thái
6,4
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
5,2
Nhân viên
7,7

Trip Hotel Ithaca - Ithaca
Đã cho điểm #14
6,1
Tốt 6,1
Dựa trên 311 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.984.249 ₫

Sạch sẽ
5,6
Thư thái
5,5
Tiện nghi
6,6
Địa điểm
6,9
Tổng quát
6,7
Tổng quát 4,9 Ổn
Dựa trên 142 đánh giá
Sạch sẽ
5,6
Thư thái
5,5
Tiện nghi
6,6
Địa điểm
6,9
Tổng quát
6,7
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
5,3
Thư thái
5,6
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
4,9
Nhân viên
7,6
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
6,6
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
6,6
Tổng quát
6,6
Sạch sẽ
4,0
Thư thái
2,0
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
2,0
Sạch sẽ
6,1
Thư thái
5,5
Địa điểm
6,6
Dịch vụ
5,2
Nhân viên
7,1
Sạch sẽ
5,2
Thư thái
4,8
Địa điểm
6,4
Dịch vụ
5,0
Nhân viên
6,8
Sạch sẽ
5,4
Thư thái
6,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
7,0
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
5,9
Thư thái
6,6
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
5,9
Nhân viên
7,9

Econo Lodge - Ithaca
Đã cho điểm #15
4,9
Ổn 4,9
Dựa trên 142 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.613.621 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Ithaca Tompkins County

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Ithaca Tompkins County có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Ithaca Tompkins County đêm nay có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Ithaca Tompkins County?

Ở chỗ nào tại Ithaca?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Ithaca Tompkins County bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.