Khách sạn gần sân bay Sân bay Jaisalmer

Khách sạn gần sân bay Sân bay Jaisalmer

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Jaisalmer

Jaisalmer (JSA) - Jaisalmer, Rajasthan, Ấn Độ
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Jaisalmer

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,5
Tổng quát 9,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 183 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,5
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,9
Nhân viên
10,0

Hotel Lal Garh Fort And Palace - Jaisalmer
Đã cho điểm #1
9,6
Tuyệt hảo 9,6
Dựa trên 183 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
948.992 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,5
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 96 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,5
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5

The Gulaal - Jaisalmer
Đã cho điểm #2
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 96 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.755.635 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,4
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 133 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,4
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
6,3
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
7,5

1st Gate Home- Fusion - Jaisalmer
Đã cho điểm #3
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 133 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.491.104 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,8
Dịch vụ
9,2
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 132 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,8
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
10,0

Hotel Garh Jaisal Haveli - Jaisalmer
Đã cho điểm #4
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 132 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.091.341 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 97 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,8
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Desert Haveli Guest House - Jaisalmer
Đã cho điểm #5
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 97 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.043.891 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 101 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,8
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Hotel Suraj - Jaisalmer
Đã cho điểm #6
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 101 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
711.744 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 195 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
8,3
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,5
Nhân viên
7,6
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,2
Nhân viên
7,6
Đáng tiền
8,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2

Hotel Tokyo Palace - Jaisalmer
Đã cho điểm #7
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 195 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
664.295 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,2
Dịch vụ
8,9
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 190 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,2
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,1
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
10,0

Hotel Pleasant Haveli - Jaisalmer
Đã cho điểm #8
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 190 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.115.066 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 113 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,7
Dịch vụ
9,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
10,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0

Gaji Hotel - Jaisalmer
Đã cho điểm #9
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 113 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
735.469 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,2
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 192 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,2
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,5
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
9,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2

Hotel Shahi Palace - Jaisalmer
Đã cho điểm #10
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 192 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
332.148 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 52 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8

Hotel Fifu - Jaisalmer
Đã cho điểm #11
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 52 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
948.992 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
8,5
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 53 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,5
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,7
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
8,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Hotel Royal Haveli - Jaisalmer
Đã cho điểm #12
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 53 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
877.818 ₫

Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0

Club Mahindra Jaisalmer - Jaisalmer
Đã cho điểm #13
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.731.910 ₫

Sạch sẽ
7,2
Địa điểm
7,7
Tổng quát
7,1
Nhân viên
7,0
Đáng tiền
6,7
Tổng quát 7,1 Tốt
Dựa trên 23 đánh giá
Sạch sẽ
7,2
Địa điểm
7,7
Tổng quát
7,1
Nhân viên
7,0
Đáng tiền
6,7
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,3
Nhân viên
8,6
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
7,5
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,5
Nhân viên
7,6
Đáng tiền
6,9
Sạch sẽ
2,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
2,5
Nhân viên
2,0
Đáng tiền
3,0
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
7,5
Tổng quát
5,7
Nhân viên
5,5
Đáng tiền
5,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0

Gorbandh Palace - Jaisalmer
Đã cho điểm #14
7,1
Tốt 7,1
Dựa trên 23 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.040.333 ₫

Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,9
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
7,4
Tổng quát 7,0 Tốt
Dựa trên 39 đánh giá
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,9
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
7,4
Sạch sẽ
2,0
Địa điểm
2,0
Tổng quát
2,0
Nhân viên
2,0
Đáng tiền
2,0
Sạch sẽ
6,7
Thư thái
6,7
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
5,8
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5

Hotel Rang Mahal - Jaisalmer
Đã cho điểm #15
7,0
Tốt 7,0
Dựa trên 39 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.325.030 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Jaisalmer

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Jaisalmer có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Jaisalmer đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Jaisalmer cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Jaisalmer?

Ở chỗ nào tại Jaisalmer?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Jaisalmer bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.