vn.kayak.com cũng có sẵn bằng tiếng Anh. Visit site in English.

Khách sạn gần sân bay Sân bay Key West

Khách sạn gần sân bay Sân bay Key West

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Key West

Key West (EYW) - Key West, FL, Mỹ
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Key West

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
3,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 883 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
3,0
Địa điểm
8,7
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
3,0
Địa điểm
8,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2

Hyatt Residence Club Key West, Beach House - Key West
Đã cho điểm #1
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 883 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
10.719.194 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Tiện nghi
8,5
Địa điểm
7,9
Tổng quát
9,6
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 413 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Tiện nghi
8,5
Địa điểm
7,9
Tổng quát
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
7,8
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5

The Perry Hotel Key West - Key West
Đã cho điểm #2
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 413 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
13.467.705 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Tiện nghi
8,4
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,6
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.194 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Tiện nghi
8,4
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Tiện nghi
8,8
Địa điểm
8,4
Tổng quát
9,5
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
5,0
Địa điểm
7,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Tiện nghi
7,6
Địa điểm
7,3
Tổng quát
9,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Tiện nghi
8,2
Địa điểm
7,7
Tổng quát
7,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Tiện nghi
9,5
Địa điểm
8,4
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0

Parrot Key Hotel & Villas - Key West
Đã cho điểm #3
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 2.194 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
15.964.270 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
6,4
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 277 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
6,4
Sạch sẽ
6,6
Thư thái
6,6
Tiện nghi
6,6
Địa điểm
7,3
Tổng quát
5,0
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
5,5
Thư thái
5,8
Tiện nghi
5,5
Địa điểm
6,3
Tổng quát
5,8
Sạch sẽ
6,2
Thư thái
6,2
Tiện nghi
6,1
Địa điểm
7,4
Tổng quát
6,8
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Tiện nghi
5,7
Địa điểm
8,5
Tổng quát
6,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Tiện nghi
8,5
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,8

The Capitana Key West - Key West
Đã cho điểm #4
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 277 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
12.001.833 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Tiện nghi
9,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
7,9
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.110 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Tiện nghi
9,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
7,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Tiện nghi
9,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
7,9
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,5

Oceans Edge Key West Resort, Hotel & Marina - Key West
Đã cho điểm #5
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 3.110 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
15.620.706 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.636 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,0

Harborside Motel & Marina - Key West
Đã cho điểm #6
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 1.636 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.504.810 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 86 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Suite Dreams Inn by the Beach - Key West
Đã cho điểm #7
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 86 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
9.367.843 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
9,2
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.250 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
9,2
Sạch sẽ
9,2
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,2
Nhân viên
9,6
Đáng tiền
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,2
Chất lượng phòng
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,3
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,7

Havana Cabana at Key West - Key West
Đã cho điểm #8
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 1.250 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
11.452.131 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
7,0
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 21 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
7,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
7,0
Tổng quát
10,0

Sunrise Suites Resort - Key West
Đã cho điểm #9
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 21 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
13.147.046 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 839 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
7,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,6
Tiện nghi
7,3
Địa điểm
7,6
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Tiện nghi
8,4
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
5,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,1

Key West Marriott Beachside Hotel - Key West
Đã cho điểm #10
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 839 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
15.529.089 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Tiện nghi
8,6
Địa điểm
7,9
Tổng quát
8,4
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.690 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Tiện nghi
8,6
Địa điểm
7,9
Tổng quát
8,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,6
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Tiện nghi
8,5
Địa điểm
7,5
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,6
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,9
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Tiện nghi
8,5
Địa điểm
7,9
Tổng quát
8,2
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,2

Fairfield Inn & Suites by Marriott Key West at The Keys Collection - Key West
Đã cho điểm #11
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 1.690 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
9.642.694 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
7,5
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 385 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
7,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
6,6
Tiện nghi
7,3
Địa điểm
6,6
Tổng quát
7,3
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,3
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
7,3
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
4,0
Thư thái
4,0
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
4,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,1
Tiện nghi
7,5
Địa điểm
7,9
Tổng quát
7,5
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
8,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
7,5
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,5

Courtyard by Marriott Key West Waterfront - Key West
Đã cho điểm #12
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 385 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
9.734.311 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Tiện nghi
8,2
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,5
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 865 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Tiện nghi
8,2
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
7,0
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,0
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,2
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
7,8

DoubleTree Resort by Hilton Grand Key - Key West - Key West
Đã cho điểm #13
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 865 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
9.963.354 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Tiện nghi
8,2
Địa điểm
7,7
Tổng quát
8,4
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 2.264 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Tiện nghi
8,2
Địa điểm
7,7
Tổng quát
8,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Tiện nghi
7,7
Địa điểm
7,5
Tổng quát
8,1
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
7,7
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
7,6
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6

Hilton Garden Inn Key West / The Keys Collection - Key West
Đã cho điểm #14
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 2.264 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
9.780.120 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Key West

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Key West có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Key West đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Key West cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Key West?

Ở chỗ nào tại Key West?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Key West bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.