Khách sạn gần sân bay Sân bay Guatemala City La Aurora

Khách sạn gần sân bay Sân bay Guatemala City La Aurora

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Guatemala City La Aurora

La Aurora (GUA) - Guatemala City, Guatemala
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Guatemala City La Aurora

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
8,6
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 655 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
8,6
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Tiện nghi
8,6
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,1

Hotel Casa Veranda - Guatemala City
Đã cho điểm #1
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 655 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.733.380 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 277 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2

Hyatt Centric Guatemala City - Guatemala City
Đã cho điểm #2
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 277 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.076.906 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Tiện nghi
7,7
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,0
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 751 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Tiện nghi
7,7
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,5
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Tiện nghi
8,6
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,7

Clarion Suites Guatemala City - Guatemala City
Đã cho điểm #3
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 751 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.270.095 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,9
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 529 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5

Mariana's Petit Hotel - Guatemala City
Đã cho điểm #4
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 529 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.065.555 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Tiện nghi
9,2
Thức ăn
6,5
Địa điểm
9,4
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 213 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Tiện nghi
9,2
Thức ăn
6,5
Địa điểm
9,4
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
10,0
Tiện nghi
8,2
Thức ăn
6,5
Địa điểm
8,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4

Real Intercontinental Guatemala - Guatemala City
Đã cho điểm #5
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 213 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.636.785 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
9,2
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,8
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.826 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
9,2
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,5
Tiện nghi
9,5
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,2
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Tiện nghi
9,5
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Tiện nghi
9,2
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9

Barceló Guatemala City - Guatemala City
Đã cho điểm #6
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 2.826 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.968.960 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,6
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,6
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 577 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,6
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5

Meraki Boutique Hotel - Guatemala City
Đã cho điểm #7
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 577 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.015.289 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 47 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Novohostal B&B - Guatemala City
Đã cho điểm #8
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 47 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.204.541 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Tiện nghi
8,2
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,5
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 166 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Tiện nghi
8,2
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
6,5
Thư thái
7,5
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,1
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,0

Courtyard by Marriott Guatemala City - Guatemala City
Đã cho điểm #9
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 166 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.733.380 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,8
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 81 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7

Dai Nonni Hotel - Guatemala City
Đã cho điểm #10
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 81 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.829.975 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Tiện nghi
9,2
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,1
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 601 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Tiện nghi
9,2
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,2
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1

Hostal Villa Toscana - Guatemala City
Đã cho điểm #11
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 601 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.575.168 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,5
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 356 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8

Adriatika Hotel Boutique - Guatemala City
Đã cho điểm #12
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 356 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.293.260 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
6,0
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 505 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1

Hostal Guatefriends - Guatemala City
Đã cho điểm #13
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 505 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
903.406 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,0
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 344 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6

Hotel Las Americas - Guatemala City
Đã cho điểm #14
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 344 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.270.095 ₫

Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Tổng quát 10,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0

Apart-Hotel Posada San Judas - Guatemala City
Đã cho điểm #15
10,0
Tuyệt hảo 10,0
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.270.095 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Guatemala City La Aurora

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Guatemala City La Aurora có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Guatemala City La Aurora đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Guatemala City La Aurora cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Guatemala City La Aurora?

Ở chỗ nào tại Guatemala City?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Guatemala City La Aurora bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Thắng cảnh ở Guatemala City