Khách sạn gần sân bay Sân bay Jerez de la Frontera La Parra

Khách sạn gần sân bay Sân bay Jerez de la Frontera La Parra

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Jerez de la Frontera La Parra

La Parra (XRY) - Jerez de la Frontera, Andalusia, Tây Ban Nha
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Jerez de la Frontera La Parra

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,6
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 440 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,6
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,7
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8

Hotel Villa Jerez - Jerez de la Frontera
Đã cho điểm #1
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 440 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.336.467 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,9
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 4.771 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,9
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Tổng quát
7,5
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1

Hipotels Sherry Park - Jerez de la Frontera
Đã cho điểm #2
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 4.780 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.537.594 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,3
Dịch vụ
8,5
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.768 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,3
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1

Hotel Jerez & Spa - Jerez de la Frontera
Đã cho điểm #3
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 2.778 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.302.632 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
8,5
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.702 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1

Hotel Soho Boutique Jerez - Jerez de la Frontera
Đã cho điểm #4
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 3.708 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.420.113 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 748 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2

Barceló Jerez Montecastillo & Convention Center - Jerez de la Frontera
Đã cho điểm #5
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 747 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.265.978 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,6
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 720 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,5

Hotel San Andres - Jerez de la Frontera
Đã cho điểm #6
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 720 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.127.820 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 935 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9

Barceló Montecastillo Golf - Jerez de la Frontera
Đã cho điểm #7
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 933 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.947.369 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.570 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9

B&B Hotel Jerez - Jerez de la Frontera
Đã cho điểm #8
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 2.570 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.903.196 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.981 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1

Hotel Jerez Centro, Affiliated by Meliá - Jerez de la Frontera
Đã cho điểm #9
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 1.981 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.349.625 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,2
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.573 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,2
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,0
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7

La Cueva Park - Jerez de la Frontera
Đã cho điểm #10
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 1.575 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.691.730 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,9
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.420 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9

Exe Guadalete - Jerez de la Frontera
Đã cho điểm #11
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 2.424 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.279.136 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,3
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.282 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8

NH Avenida Jerez - Jerez de la Frontera
Đã cho điểm #12
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 1.284 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.973.685 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,1
Tổng quát
4,5
Dịch vụ
7,8
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 578 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,1
Tổng quát
4,5
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,2
Tổng quát
4,5
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,2

Hotel Nova Centro - Jerez de la Frontera
Đã cho điểm #13
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 578 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.339.286 ₫

Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,0
Tổng quát 7,0 Tốt
Dựa trên 308 đánh giá
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
6,8
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
6,5
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
7,6

La Albarizuela - Jerez de la Frontera
Đã cho điểm #14
7,0
Tốt 7,0
Dựa trên 308 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.503.760 ₫

Sạch sẽ
7,3
Thư thái
6,8
Địa điểm
8,6
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
6,5
Tổng quát 6,5 Tốt
Dựa trên 607 đánh giá
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
6,8
Địa điểm
8,6
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
6,5
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
6,1
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
6,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,6
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
6,9
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
6,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,4

Al Andalus Jerez - Jerez de la Frontera
Đã cho điểm #15
6,5
Tốt 6,5
Dựa trên 607 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.174.813 ₫

Top Sân bay Jerez de la Frontera La Parra hotels with parking

Hiển thị tất cả

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Jerez de la Frontera La Parra

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Jerez de la Frontera La Parra có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Jerez de la Frontera La Parra đêm nay có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Jerez de la Frontera La Parra?

Are there La Parra hotels with free parking?

Ở chỗ nào tại Jerez de la Frontera?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Jerez de la Frontera La Parra bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.