vn.kayak.com cũng có sẵn bằng tiếng Anh. Visit site in English.

Khách sạn gần sân bay Sân bay La Parra

Khách sạn gần sân bay Sân bay La Parra

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay La Parra

La Parra (XRY) - Jerez de la Frontera, Andalusia, Tây Ban Nha
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay La Parra

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Tiện nghi
9,6
Địa điểm
8,6
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 507 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Tiện nghi
9,6
Địa điểm
8,6
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
9,2
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4

Hotel Villa Jerez - Jerez de la Frontera
Đã cho điểm #1
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 507 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.831.154 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.066 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9

Hipotels Sherry Park - Jerez de la Frontera
Đã cho điểm #2
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 3.066 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.812.343 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 859 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3

Barceló Jerez Montecastillo & Convention Center - Jerez de la Frontera
Đã cho điểm #3
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 859 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.707.043 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,0
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 682 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,4

Hotel San Andres - Jerez de la Frontera
Đã cho điểm #4
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 682 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.215.876 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.512 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0

Hotel Jerez & Spa - Jerez de la Frontera
Đã cho điểm #5
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 2.512 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.041.753 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,5
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.092 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0

Soho Boutique Jerez & Spa - Jerez de la Frontera
Đã cho điểm #6
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 2.092 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.041.753 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.292 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1

Tryp Jerez Hotel - Jerez de la Frontera
Đã cho điểm #7
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 1.292 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.789.402 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 674 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0

Barceló Montecastillo Golf - Jerez de la Frontera
Đã cho điểm #8
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 674 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.280.569 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.333 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,2
Sạch sẽ
8,5
Tiện nghi
8,5
Địa điểm
6,5
Tổng quát
10,0
Chất lượng phòng
8,5
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8

B&B Hotel Jerez - Jerez de la Frontera
Đã cho điểm #9
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 2.333 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.628.814 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.043 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9

La Cueva Park - Jerez de la Frontera
Đã cho điểm #10
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 1.043 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.835.284 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.646 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
4,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8

Hotel Exe Guadalete - Jerez de la Frontera
Đã cho điểm #11
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 1.646 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.179.399 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
6,6
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.122 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
6,6
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
4,0
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
4,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,5

NH Avenida Jerez - Jerez de la Frontera
Đã cho điểm #12
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 1.122 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.881.166 ₫

Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,4
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 497 đánh giá
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,2

Hotel Nova Centro - Jerez de la Frontera
Đã cho điểm #13
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 497 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.124.112 ₫

Sạch sẽ
7,7
Thư thái
6,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,5
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 560 đánh giá
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
6,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
6,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
6,4
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
6,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
6,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
6,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,8

Al Andalus Jerez - Jerez de la Frontera
Đã cho điểm #14
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 560 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.181.464 ₫

Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
7,9
Tổng quát 7,3 Tốt
Dựa trên 279 đánh giá
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
6,6
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,3

La Albarizuela - Jerez de la Frontera
Đã cho điểm #15
7,3
Tốt 7,3
Dựa trên 279 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.376.463 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay La Parra

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay La Parra có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay La Parra đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay La Parra cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay La Parra?

Ở chỗ nào tại Jerez de la Frontera?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay La Parra bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.