Khách sạn gần sân bay Sân bay Jerez de la Frontera La Parra

Khách sạn gần sân bay Sân bay Jerez de la Frontera La Parra

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Jerez de la Frontera La Parra

La Parra (XRY) - Jerez de la Frontera, Andalusia, Tây Ban Nha
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Jerez de la Frontera La Parra

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,5
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 456 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,5
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,6
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,1
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,6

Hotel Villa Jerez - Jerez de la Frontera
Đã cho điểm #1
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 456 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.929.319 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,1
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 4.005 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,1
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1

Hipotels Sherry Park - Jerez de la Frontera
Đã cho điểm #2
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 4.005 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.278.540 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,5
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.023 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0

Soho Boutique Jerez & Spa - Jerez de la Frontera
Đã cho điểm #3
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 3.023 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.464.544 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,5
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.840 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0

Hotel Jerez & Spa - Jerez de la Frontera
Đã cho điểm #4
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 2.840 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.394.792 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 816 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2

Barceló Jerez Montecastillo & Convention Center - Jerez de la Frontera
Đã cho điểm #5
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 816 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.092.305 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,5
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 619 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,4

San Andres - Jerez de la Frontera
Đã cho điểm #6
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 619 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.092.770 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 834 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1

Barceló Montecastillo Golf - Jerez de la Frontera
Đã cho điểm #7
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 834 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.557.313 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Tổng quát
5,0
Dịch vụ
8,3
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.655 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Tổng quát
5,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9

B&B Hotel Jerez - Jerez de la Frontera
Đã cho điểm #8
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 2.655 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.720.531 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.655 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1

Hotel Jerez Centro Affiliated by Meliá - Jerez de la Frontera
Đã cho điểm #9
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 1.655 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.441.293 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,1
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.277 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,1
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,9
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9

La Cueva Park - Jerez de la Frontera
Đã cho điểm #10
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 1.277 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.860.033 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,8
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.902 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9

Exe Guadalete - Jerez de la Frontera
Đã cho điểm #11
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 1.902 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.394.792 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,1
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.209 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8

NH Avenida Jerez - Jerez de la Frontera
Đã cho điểm #12
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 1.209 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.860.033 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Địa điểm
9,0
Tổng quát
2,0
Dịch vụ
7,5
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 590 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Địa điểm
9,0
Tổng quát
2,0
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,9
Tổng quát
2,0
Dịch vụ
7,2
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8

Hotel Nova Centro - Jerez de la Frontera
Đã cho điểm #13
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 590 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.534.527 ₫

Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
6,8
Tổng quát 7,0 Tốt
Dựa trên 304 đánh giá
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
6,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
6,5
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
6,0
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
7,8

La Albarizuela - Jerez de la Frontera
Đã cho điểm #14
7,0
Tốt 7,0
Dựa trên 304 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.534.527 ₫

Sạch sẽ
7,3
Thư thái
6,6
Địa điểm
8,7
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
6,5
Tổng quát 6,7 Tốt
Dựa trên 625 đánh giá
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
6,6
Địa điểm
8,7
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
6,5
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
6,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
6,2
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
6,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
6,4
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
6,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
6,4
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
6,8
Địa điểm
8,4
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
6,8
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
6,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
8,2

Al Andalus Jerez - Jerez de la Frontera
Đã cho điểm #15
6,7
Tốt 6,7
Dựa trên 625 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.092.770 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Jerez de la Frontera La Parra

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Jerez de la Frontera La Parra có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Jerez de la Frontera La Parra đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Jerez de la Frontera La Parra cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Jerez de la Frontera La Parra?

Ở chỗ nào tại Jerez de la Frontera?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Jerez de la Frontera La Parra bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.