vn.kayak.com cũng có sẵn bằng tiếng Anh. Visit site in English.

Khách sạn gần sân bay Sân bay Leeds/Bradford

Khách sạn gần sân bay Sân bay Leeds/Bradford

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Leeds/Bradford

Leeds/Bradford (LBA) - Leeds, England, Vương Quốc Anh
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Leeds/Bradford

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 922 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,2

Hinsley Hall - Leeds
Đã cho điểm #1
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 922 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.276.909 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 299 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,2

Peasehill House - Leeds
Đã cho điểm #2
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 299 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.598.897 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
9,6
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.809 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
9,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7

Roomzzz Leeds City West - Leeds
Đã cho điểm #3
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 1.809 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.161.914 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
9,5
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.289 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
9,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
9,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0

Holiday Inn Express Leeds - City Centre - Leeds
Đã cho điểm #4
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 2.289 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.954.922 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.296 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1

The Corn Mill Lodge Hotel - Leeds
Đã cho điểm #5
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 1.296 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.230.911 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.412 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9

Weetwood Hall Conference Centre & Hotel - Leeds
Đã cho điểm #6
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 1.412 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.736.891 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.031 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7

Haley's Hotel - Leeds
Đã cho điểm #7
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 1.031 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.575.897 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Tiện nghi
9,1
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,0
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.814 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Tiện nghi
9,1
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,0
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,7
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
6,5
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
7,9
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5

ibis Leeds Centre Marlborough Street - Leeds
Đã cho điểm #8
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 3.814 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.885.925 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
7,3
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 373 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
7,3
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,4
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
7,3
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,9

Ascot Grange Hotel - Voujon Restaurant - Leeds
Đã cho điểm #9
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 373 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.954.922 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,1
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 1.608 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,0

Village Hotel Leeds North - Leeds
Đã cho điểm #10
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 1.608 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.345.907 ₫

Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,8
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
6,0
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 972 đánh giá
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,8
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,7
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,2

Mercure Leeds Parkway Hotel - Leeds
Đã cho điểm #11
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 972 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.977.921 ₫

Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,7
Tổng quát 7,4 Tốt
Dựa trên 598 đánh giá
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
6,7
Thư thái
6,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
6,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
6,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,7

The Boundary Hotel - B&B - Leeds
Đã cho điểm #12
7,4
Tốt 7,4
Dựa trên 598 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.241.951 ₫

Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,2
Thức ăn
0,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
9,0
Tổng quát 7,4 Tốt
Dựa trên 372 đánh giá
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,2
Thức ăn
0,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,7
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,4
Thức ăn
0,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,6

The Butlers Hotel - Leeds
Đã cho điểm #13
7,4
Tốt 7,4
Dựa trên 372 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.563.938 ₫

Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,1
Tổng quát 7,3 Tốt
Dựa trên 1.683 đánh giá
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,1
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,6
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
7,6
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,1
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,9

Britannia Leeds Bradford Airport Hotel - Leeds
Đã cho điểm #14
7,3
Tốt 7,3
Dựa trên 1.683 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.609.936 ₫

Sạch sẽ
6,3
Thư thái
6,3
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
8,0
Tổng quát 6,5 Tốt
Dựa trên 933 đánh giá
Sạch sẽ
6,3
Thư thái
6,3
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
5,9
Thư thái
5,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
5,3
Nhân viên
6,8
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
4,0
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
4,0
Sạch sẽ
5,6
Thư thái
5,6
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
5,3
Nhân viên
6,6
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
6,4
Nhân viên
7,4
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
6,9
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
6,6
Thư thái
6,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
7,4

The Kingston Hotel - Leeds
Đã cho điểm #15
6,5
Tốt 6,5
Dựa trên 933 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.586.937 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Leeds/Bradford

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Leeds/Bradford có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Leeds/Bradford đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Leeds/Bradford cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Leeds/Bradford?

Ở chỗ nào tại Leeds?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Leeds/Bradford bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.