vn.kayak.com cũng có sẵn bằng tiếng Anh. Visit site in English.

Khách sạn gần sân bay Sân bay Leipzig/Halle

Khách sạn gần sân bay Sân bay Leipzig/Halle

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Leipzig/Halle

Leipzig/Halle (LEJ) - Leipzig, Đức
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Leipzig/Halle

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 657 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8

Hotel Hiemann - Superior - Leipzig
Đã cho điểm #1
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 657 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.481.048 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 857 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,3

Amadeo Hotel Leipzig - Leipzig
Đã cho điểm #2
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 857 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.631.060 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
7,8
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.153 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
7,8
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7

Hotel 3 Linden - Leipzig
Đã cho điểm #3
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 1.153 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.470.251 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,5
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.109 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8

Auenwald Hotel Und Apartmenthaus - Leipzig
Đã cho điểm #4
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 1.109 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.136.458 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,2
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
7,7
Tổng quát
8,6
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 4.738 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,2
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
7,7
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
7,7
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,4

Seminaris Hotel Leipzig - Leipzig
Đã cho điểm #5
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 4.738 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.205.376 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 46 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,0
Địa điểm
6,9
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
6,8
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8

Auberge Leipzig - Leipzig
Đã cho điểm #6
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 46 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.355.388 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 184 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,8

Hotel Zum Abschlepphof - Leipzig
Đã cho điểm #7
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 184 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.320.239 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 70 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
9,1

Hotel Papilio - Leipzig
Đã cho điểm #8
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 70 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.113.485 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,0
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,8
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 1.277 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,0
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,2
Địa điểm
6,8
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,0
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,9

Stern Hotel - Leipzig
Đã cho điểm #9
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 1.277 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.240.524 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,3
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 247 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,7

Schloss Breitenfeld - Leipzig
Đã cho điểm #10
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 247 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.733.747 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,5
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 1.000 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,2
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,2

Days Inn by Wyndham Leipzig Messe - Leipzig
Đã cho điểm #11
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 1.000 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.263.497 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,6
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
7,5
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 331 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,6
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,2
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,0
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,3
Địa điểm
6,8
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,9

Achat Hotel Leipzig Messe - Leipzig
Đã cho điểm #12
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 331 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.562.142 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,1
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
6,6
Dịch vụ
7,0
Tổng quát 7,4 Tốt
Dựa trên 1.131 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,1
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
6,6
Dịch vụ
7,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,2
Địa điểm
6,7
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
6,0
Nhân viên
6,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,0
Địa điểm
6,6
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,0
Địa điểm
6,7
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,1
Địa điểm
6,6
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,0
Địa điểm
6,7
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,3

astral Inn Hotel Leipzig - Leipzig
Đã cho điểm #13
7,4
Tốt 7,4
Dựa trên 1.131 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.240.524 ₫

Sạch sẽ
7,7
Thư thái
6,7
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,5
Tổng quát 7,3 Tốt
Dựa trên 487 đánh giá
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
6,7
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
6,3
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
6,4
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
6,7
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
6,9
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,3

Hotel Lindenthal - Leipzig
Đã cho điểm #14
7,3
Tốt 7,3
Dựa trên 487 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.654.032 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel zur Messe - Leipzig
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.424.306 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Leipzig/Halle

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Leipzig/Halle có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Leipzig/Halle đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Leipzig/Halle cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Leipzig/Halle?

Ở chỗ nào tại Leipzig?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Leipzig/Halle bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.