Khách sạn gần sân bay Sân bay Erfurt-Weimar

Khách sạn gần sân bay Sân bay Erfurt-Weimar

Erfurt-Weimar (ERF) - Erfurt, Đức
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Hãy để KAYAK làm công việc tìm kiếm

Tiết kiệm cho lần lưu trú tiếp theo

Tìm và so sánh hàng trăm trang du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn ở Sân bay Erfurt-Weimar

Miễn phí sử dụng – không chi phí ẩn

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Erfurt-Weimar

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.381 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3

Hotel Zumnorde Am Anger - Erfurt
Đã cho điểm #1
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 1.381 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.281.197 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.967 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9

Hotel Am Kaisersaal - Erfurt
Đã cho điểm #2
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 3.967 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.670.397 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 895 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3

Hotel Brühlerhöhe - Erfurt
Đã cho điểm #3
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 895 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.746.048 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.808 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0

Hotel Krämerbrücke Erfurt - Erfurt
Đã cho điểm #4
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 3.808 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.913.647 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,7
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 510 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,8

Ev. Augustinerkloster Zu Erfurt - Erfurt
Đã cho điểm #5
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 510 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.502.798 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,3
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.085 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8

Victor's Residenz-Hotel Erfurt - Erfurt
Đã cho điểm #6
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 1.085 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.794.698 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
7,9
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 1.343 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,8

Best Western PLUS Hotel Excelsior - Erfurt
Đã cho điểm #7
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 1.343 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.770.373 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,1
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 200 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,1

Hotel & Restaurant Park Cafe Isa - Erfurt
Đã cho điểm #8
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 200 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.335.199 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,8
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 3.095 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,7

Dorint Hotel am Dom Erfurt - Erfurt
Đã cho điểm #9
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 3.095 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.721.723 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,9
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 2.362 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8

Mercure Hotel Erfurt Altstadt - Erfurt
Đã cho điểm #10
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 2.362 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.502.798 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,6
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 5.044 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,4
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,4

Radisson Blu Hotel, Erfurt - Erfurt
Đã cho điểm #11
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 5.044 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.989.298 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
9,0
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 708 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,4
Địa điểm
6,8
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,2

Apartment Hotel Lindeneck - Erfurt
Đã cho điểm #12
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 708 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.651.424 ₫

Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,2
Địa điểm
9,4
Tổng quát
7,5
Dịch vụ
7,1
Tổng quát 7,4 Tốt
Dựa trên 1.971 đánh giá
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,2
Địa điểm
9,4
Tổng quát
7,5
Dịch vụ
7,1
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,2
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,1

Ibis Erfurt Altstadt - Erfurt
Đã cho điểm #13
7,4
Tốt 7,4
Dựa trên 1.971 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.870.348 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Airport Hotel Erfurt - Erfurt
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.773.048 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Gartenstadt - Erfurt
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.991.973 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Erfurt-Weimar

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Erfurt-Weimar có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Erfurt-Weimar đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Erfurt-Weimar cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Erfurt-Weimar?

Ở chỗ nào tại Erfurt?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Erfurt-Weimar bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Thắng cảnh ở Erfurt