vn.kayak.com cũng có sẵn bằng tiếng Anh. Visit site in English.

Khách sạn gần sân bay Sân bay Erfurt-Weimar

Khách sạn gần sân bay Sân bay Erfurt-Weimar

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Erfurt-Weimar

Erfurt-Weimar (ERF) - Erfurt, Đức
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Erfurt-Weimar

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.783 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1

Hotel Am Kaisersaal - Erfurt
Đã cho điểm #1
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 3.783 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.162.834 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 792 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0

Hotel Zumnorde Am Anger - Erfurt
Đã cho điểm #2
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 792 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.518.860 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 765 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2

Hotel Bruhlerhohe - Erfurt
Đã cho điểm #3
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 765 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.012.880 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.586 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7

Hotel Krämerbrücke Erfurt - Erfurt
Đã cho điểm #4
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 3.586 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.898.805 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 933 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7

Victor's Residenz-Hotel Erfurt - Erfurt
Đã cho điểm #5
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 933 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.012.880 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 757 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
7,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,8

Ev. Augustinerkloster zu Erfurt - Erfurt
Đã cho điểm #6
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 757 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.886.845 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
8,0
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.858 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6

Mercure Hotel Erfurt Altstadt - Erfurt
Đã cho điểm #7
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 1.858 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.920.884 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,1
Tiện nghi
8,1
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,0
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.359 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,1
Tiện nghi
8,1
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,1
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5

Dorint Hotel am Dom Erfurt - Erfurt
Đã cho điểm #8
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 2.359 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.288.869 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 771 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7

Best Western PLUS Hotel Excelsior - Erfurt
Đã cho điểm #9
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 771 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.380.865 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 653 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,6

Airport Hotel Erfurt - Erfurt
Đã cho điểm #10
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 653 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.736.891 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 113 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,1

Hotel & Restaurant Park Cafe Isa - Erfurt
Đã cho điểm #11
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 113 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.483.901 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,5
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 231 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,4

Hotel Gartenstadt - Erfurt
Đã cho điểm #12
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 231 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.552.898 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,2
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,0
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 1.737 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,2
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,1

Ibis Erfurt Altstadt - Erfurt
Đã cho điểm #13
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 1.737 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.414.904 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,9
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 461 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,7
Địa điểm
6,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9

Apartment Hotel Lindeneck - Erfurt
Đã cho điểm #14
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 461 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.253.910 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,1
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 1.023 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
6,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,0

Intercityhotel Erfurt - Erfurt
Đã cho điểm #15
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 1.023 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.667.894 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Erfurt-Weimar

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Erfurt-Weimar có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Erfurt-Weimar đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Erfurt-Weimar cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Erfurt-Weimar?

Ở chỗ nào tại Erfurt?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Erfurt-Weimar bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Thắng cảnh ở Erfurt