Khách sạn gần sân bay Sân bay Kassel-Calden

Khách sạn gần sân bay Sân bay Kassel-Calden

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Kassel-Calden

Kassel-Calden (KSF) - Kassel, Đức
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Kassel-Calden

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,6
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.176 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,5

Hotel Palmenbad - Kassel
Đã cho điểm #1
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 1.176 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.396.372 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.958 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9

H4 Hotel Kassel - Kassel
Đã cho điểm #2
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 2.958 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.256.804 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.907 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8

Schlosshotel Kassel - Kassel
Đã cho điểm #3
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 1.907 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.280.531 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,6
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,0
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 746 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,6
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,5
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9

Hotel Schweizer Hof - Kassel
Đã cho điểm #4
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 746 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.210.282 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 719 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8

Hotel am Herkules - Kassel
Đã cho điểm #5
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 719 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.210.049 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,9
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 1.412 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,0

Hotel Chassalla - Kassel
Đã cho điểm #6
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 1.412 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.233.311 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,4
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
7,9
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 1.846 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,4
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,1

Golden Tulip Kassel Hotel Reiss - Kassel
Đã cho điểm #7
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 1.846 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.489.417 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
7,8
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 861 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,5

Intercityhotel Kassel - Kassel
Đã cho điểm #8
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 861 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.372.878 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 437 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9

Biohotel Kassel Wilhelmshöher Tor - Kassel
Đã cho điểm #9
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 437 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.907.653 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,5
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 215 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,8

Hotel am Sonnenhang - Kassel
Đã cho điểm #10
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 215 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.535.706 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,6
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 1.042 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,6

Best Western Hotel Kurfürst Wilhelm I - Kassel
Đã cho điểm #11
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 1.042 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.349.849 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,4
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
7,5
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 1.731 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,4
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,5
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,4

pentahotel Kassel - Kassel
Đã cho điểm #12
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 1.731 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.256.804 ₫

Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,7
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 1.362 đánh giá
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,7

Adesso Hotel - Kassel
Đã cho điểm #13
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 1.362 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.210.515 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Foto-Motel - Kassel
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.372.413 ₫

Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
6,6
Tổng quát 7,0 Tốt
Dựa trên 302 đánh giá
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
6,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,1
Địa điểm
7,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
6,6
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
6,7
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
8,7

Tryp By Wyndham Kassel City Centre - Kassel
Đã cho điểm #15
7,0
Tốt 7,0
Dựa trên 302 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.489.184 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Kassel-Calden

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Kassel-Calden có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Kassel-Calden đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Kassel-Calden cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Kassel-Calden?

Ở chỗ nào tại Kassel?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Kassel-Calden bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.