vn.kayak.com cũng có sẵn bằng tiếng Anh. Visit site in English.

Khách sạn gần sân bay Sân bay Ulemiste

Khách sạn gần sân bay Sân bay Ulemiste

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Ulemiste

Ulemiste (TLL) - Tallinn, Estonia
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Ulemiste

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 697 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6

Schlössle Hotel - The Leading Hotels of the World - Tallinn
Đã cho điểm #1
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 697 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.156.143 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 469 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,9

Oru Hub Hotel - Tallinn
Đã cho điểm #2
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 469 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.204.363 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.162 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,6
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4

Hotel Palace - Tallinn
Đã cho điểm #3
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 1.162 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.066.591 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Tiện nghi
9,0
Thức ăn
5,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 653 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Tiện nghi
9,0
Thức ăn
5,0
Địa điểm
9,8
Sạch sẽ
5,5
Thư thái
8,0
Tiện nghi
9,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
10,0
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
6,6
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
0,0
Địa điểm
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3

Hotel Telegraaf, Autograph Collection - Tallinn
Đã cho điểm #4
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 653 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.018.370 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,5
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 453 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,5
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5

The Three Sisters Hotel - Tallinn
Đã cho điểm #5
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 453 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.845.006 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 429 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2

Videviku Villa Apartments - Tallinn
Đã cho điểm #6
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 429 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.262.917 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.924 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,1
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
7,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,1
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,1

Swissotel Tallinn - Tallinn
Đã cho điểm #7
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 2.924 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.145.810 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 4.042 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2

Radisson Blu Sky Hotel, Tallinn - Tallinn
Đã cho điểm #8
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 4.042 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.967.394 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,8
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.380 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,0

Hilton Tallinn Park - Tallinn
Đã cho điểm #9
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 2.380 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.801.378 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,3
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 238 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,3
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
9,6

Poska Villa Guesthouse - Tallinn
Đã cho điểm #10
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 238 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.066.591 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Tiện nghi
5,3
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,0
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.553 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Tiện nghi
5,3
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
7,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,7

Radisson Blu Hotel Olumpia Tallinn - Tallinn
Đã cho điểm #11
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 2.553 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.548.795 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Tiện nghi
6,3
Thức ăn
6,1
Địa điểm
9,1
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.905 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Tiện nghi
6,3
Thức ăn
6,1
Địa điểm
9,1
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Tiện nghi
4,5
Thức ăn
4,2
Địa điểm
9,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,5

Park Inn by Radisson Central Tallinn - Tallinn
Đã cho điểm #12
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 3.905 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.171.068 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,3
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,0
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.206 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,3
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5

Hestia Hotel Susi - Tallinn
Đã cho điểm #13
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 2.206 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.905.856 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,3
Dịch vụ
7,6
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.016 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,3
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,4
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,8

Hotel Dorell - Tallinn
Đã cho điểm #14
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 1.016 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
941.447 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,0
Tiện nghi
7,1
Địa điểm
9,0
Tổng quát
7,9
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.440 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,0
Tiện nghi
7,1
Địa điểm
9,0
Tổng quát
7,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,0
Tiện nghi
6,2
Địa điểm
9,0
Tổng quát
7,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,0

Hotel Ulemiste - Tallinn
Đã cho điểm #15
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 2.440 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.928.818 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Ulemiste

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Ulemiste có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Ulemiste đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Ulemiste cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Ulemiste?

Ở chỗ nào tại Tallinn?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Ulemiste bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.