Khách sạn gần sân bay Sân bay Malacca Batu Berendum

Khách sạn gần sân bay Sân bay Malacca Batu Berendum

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Malacca Batu Berendum

Batu Berendum (MKZ) - Malacca, Malaysia
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Malacca Batu Berendum

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 740 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
8,5
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,7
Nhân viên
8,8
Đáng tiền
8,1
Sạch sẽ
9,3
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,2
Nhân viên
9,3
Đáng tiền
8,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,4
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8

Casa Del Rio Melaka - Malacca
Đã cho điểm #1
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 740 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.842.550 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,1
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.223 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,1
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,5
Nhân viên
8,6
Đáng tiền
7,6
Sạch sẽ
9,5
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,3
Nhân viên
9,4
Đáng tiền
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Tổng quát
7,3
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1

Lacrista Hotel Melaka - Malacca
Đã cho điểm #2
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 1.223 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.944.705 ₫

Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,1
Tổng quát
7,7
Dịch vụ
7,7
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 1.811 đánh giá
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,1
Tổng quát
7,7
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
7,8
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,7
Nhân viên
7,9
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
7,0
Địa điểm
7,8
Tổng quát
7,4
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
7,5
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,6
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,6
Nhân viên
8,6
Đáng tiền
8,6
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,1
Tổng quát
7,8
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,9
Tổng quát
8,1
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,1
Tổng quát
7,6
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,2

Hallmark View Hotel - Malacca
Đã cho điểm #3
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 1.812 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
562.325 ₫

Sạch sẽ
7,3
Địa điểm
7,7
Tổng quát
7,5
Nhân viên
7,7
Đáng tiền
7,6
Tổng quát 7,4 Tốt
Dựa trên 140 đánh giá
Sạch sẽ
7,3
Địa điểm
7,7
Tổng quát
7,5
Nhân viên
7,7
Đáng tiền
7,6
Sạch sẽ
7,8
Địa điểm
7,6
Tổng quát
7,5
Nhân viên
7,8
Đáng tiền
7,4
Sạch sẽ
7,1
Địa điểm
7,8
Tổng quát
7,4
Nhân viên
7,7
Đáng tiền
7,4
Sạch sẽ
7,4
Địa điểm
7,7
Tổng quát
7,5
Nhân viên
7,9
Đáng tiền
7,6
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
7,2
Địa điểm
7,8
Tổng quát
7,5
Nhân viên
7,6
Đáng tiền
7,8

906 Premier Hotel - Malacca
Đã cho điểm #4
7,4
Tốt 7,4
Dựa trên 140 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
538.895 ₫

Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,3
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
7,6
Tổng quát 7,3 Tốt
Dựa trên 561 đánh giá
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,3
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
7,2
Địa điểm
8,2
Tổng quát
7,6
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
7,5
Sạch sẽ
7,4
Địa điểm
7,8
Tổng quát
7,4
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
7,1
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,1
Tổng quát
6,1
Dịch vụ
7,4
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,4
Tổng quát
6,2
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,6
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
7,8

Hotel Super Cowboy - Malacca
Đã cho điểm #5
7,3
Tốt 7,3
Dựa trên 561 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
866.917 ₫

Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,2
Dịch vụ
7,5
Tổng quát 7,3 Tốt
Dựa trên 249 đánh giá
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,2
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
8,2
Địa điểm
7,6
Tổng quát
7,5
Nhân viên
7,4
Đáng tiền
6,4
Sạch sẽ
7,7
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,8
Nhân viên
8,1
Đáng tiền
7,7
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,2
Tổng quát
7,6
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,2
Tổng quát
7,3
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
5,6
Thư thái
7,0
Địa điểm
6,7
Tổng quát
4,7
Dịch vụ
5,8
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
7,9

Kings Green Hotel - Malacca
Đã cho điểm #6
7,3
Tốt 7,3
Dựa trên 249 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.218.370 ₫

Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,4
Dịch vụ
7,3
Tổng quát 7,2 Tốt
Dựa trên 914 đánh giá
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,4
Dịch vụ
7,3
Sạch sẽ
6,9
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,6
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
6,5
Địa điểm
7,9
Tổng quát
7,2
Nhân viên
7,7
Đáng tiền
7,2
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
7,0
Địa điểm
7,7
Tổng quát
7,1
Dịch vụ
6,6
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,2
Địa điểm
7,9
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
7,3
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,1
Tổng quát
7,6
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,5

Hotel Kobemas Melaka - Malacca
Đã cho điểm #7
7,2
Tốt 7,2
Dựa trên 914 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
726.336 ₫

Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
10,0
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
10,0

Dragon Hotel - Malacca
Đã cho điểm #8
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
235.005 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

OYO 1158 906 Airport - Malacca
Đã cho điểm #9
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
468.604 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

M2 Hotel Melaka - Malacca
Đã cho điểm #10
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.007.498 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

World Youth Hotel - Malacca
Đã cho điểm #11
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
515.464 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Herald Boutique Hotel - Malacca
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
374.883 ₫

Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
6,0
Tổng quát 6,0 Tốt
Dựa trên 2 đánh giá
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
2,0
Địa điểm
2,0
Tổng quát
2,0
Nhân viên
2,0
Đáng tiền
2,0

Riverfront Sentral Boutique Hotel - Malacca
Đã cho điểm #13
6,0
Tốt 6,0
Dựa trên 2 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
398.314 ₫

Sạch sẽ
6,2
Địa điểm
7,4
Tổng quát
6,5
Nhân viên
6,4
Đáng tiền
6,4
Tổng quát 6,6 Tốt
Dựa trên 22 đánh giá
Sạch sẽ
6,2
Địa điểm
7,4
Tổng quát
6,5
Nhân viên
6,4
Đáng tiền
6,4
Sạch sẽ
7,3
Địa điểm
9,3
Tổng quát
7,3
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
7,3
Sạch sẽ
5,5
Địa điểm
6,6
Tổng quát
5,7
Nhân viên
5,7
Đáng tiền
5,7
Sạch sẽ
6,6
Địa điểm
6,6
Tổng quát
6,6
Nhân viên
6,6
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
6,5
Địa điểm
7,5
Tổng quát
7,2
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
7,5

Hotel Rosmerah - Malacca
Đã cho điểm #14
6,6
Tốt 6,6
Dựa trên 22 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
538.895 ₫

Sạch sẽ
6,9
Thư thái
7,2
Địa điểm
7,8
Tổng quát
6,9
Dịch vụ
6,7
Tổng quát 6,6 Tốt
Dựa trên 471 đánh giá
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
7,2
Địa điểm
7,8
Tổng quát
6,9
Dịch vụ
6,7
Sạch sẽ
5,8
Địa điểm
6,6
Tổng quát
6,2
Nhân viên
6,7
Đáng tiền
6,2
Sạch sẽ
7,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
7,4
Nhân viên
7,3
Đáng tiền
7,3
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,1
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
6,5
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,5
Tổng quát
5,5
Dịch vụ
6,6
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,9
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
7,2
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,0
Địa điểm
7,7
Tổng quát
7,8
Dịch vụ
6,8
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,0
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,6

Hotel Seri Malaysia Melaka - Malacca
Đã cho điểm #15
6,6
Tốt 6,6
Dựa trên 471 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.405.811 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Malacca Batu Berendum

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Malacca Batu Berendum có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Malacca Batu Berendum đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Malacca Batu Berendum cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Malacca Batu Berendum?

Ở chỗ nào tại Malacca?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Malacca Batu Berendum bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.