Khách sạn gần sân bay Sân bay Parma

Khách sạn gần sân bay Sân bay Parma

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Parma

Parma (PMF) - Parma, Parma, Ý
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Parma

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 585 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3

Parizzi Suites & Studio - Parma
Đã cho điểm #1
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 585 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.087.782 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 561 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1

Hotel Daniel & Ristorante Cocchi - Parma
Đã cho điểm #2
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 561 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.277.581 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.477 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0

Hotel City Parma - Parma
Đã cho điểm #3
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 2.477 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.040.333 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.347 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9

Novotel Parma Centro - Parma
Đã cho điểm #4
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 2.347 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.514.828 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
9,5
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.440 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
9,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,4
Tổng quát
9,4
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8

NH Parma - Parma
Đã cho điểm #5
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 2.440 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.396.205 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 815 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,6

Grand Hotel De La Ville - Parma
Đã cho điểm #6
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 815 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.673.785 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,4
Tổng quát
7,7
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.076 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,4
Tổng quát
7,7
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,5
Tổng quát
2,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,3
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7

Starhotels Du Parc - Parma
Đã cho điểm #7
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 3.076 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.348.755 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.606 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
7,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,4
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6

CDH Hotel Villa Ducale - Parma
Đã cho điểm #8
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 2.606 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.803.085 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,1
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.224 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7

Mercure Parma Stendhal - Parma
Đã cho điểm #9
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 1.224 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.253.856 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.112 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7

Best Western Plus Hotel Farnese - Parma
Đã cho điểm #10
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 1.112 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.491.104 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,0
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.544 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7

Hotel Torino - Parma
Đã cho điểm #11
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 2.544 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.823.251 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 324 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,7

Hotel Verdi Boutique Hotel - Parma
Đã cho điểm #12
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 324 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.131.673 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 470 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8

Century Hotel - Parma
Đã cho điểm #13
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 470 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.443.654 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
7,9
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 236 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
7,6
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,4

Dado Hotel International - Parma
Đã cho điểm #14
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 236 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.443.654 ₫

Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,5
Đáng tiền
7,5
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 4 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,5
Đáng tiền
7,5
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
7,0
Tổng quát
7,5
Nhân viên
7,0
Đáng tiền
7,0

Park Hotel Pacchiosi - Parma
Đã cho điểm #15
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 4 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.883.749 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Parma

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Parma có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Parma đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Parma cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Parma?

Ở chỗ nào tại Parma?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Parma bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Nổi tiếng ở Parma

Sân bay đã ghé năm Parma