Khách sạn gần sân bay Sân bay Milan Linate

Khách sạn gần sân bay Sân bay Milan Linate

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Milan Linate

Linate (LIN) - Milan, Milano, Ý
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Milan Linate

Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 244 đánh giá
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8

Bed And Breakfast Di Porta Tosa - Milan
Đã cho điểm #1
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 244 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.679.418 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 69 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
10,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,8

Conti Guest House - Milan
Đã cho điểm #2
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 69 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.247.830 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,6
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 308 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,7

Hotel Delizia - Milan
Đã cho điểm #3
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 308 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.989.674 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 820 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1

Hotel Susa - Milan
Đã cho điểm #4
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 820 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.749.824 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.688 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9

Bb Hotels Aparthotel Città Studi - Milan
Đã cho điểm #5
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 1.688 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.177.424 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
7,8
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 707 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,1

Hotel America - Milan
Đã cho điểm #6
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 707 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.520.301 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,3
Dịch vụ
8,0
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.737 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,3
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,0

Hotel Gamma - Milan
Đã cho điểm #7
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 1.737 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.623.328 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,2
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
8,0
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.304 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,2
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,5

Hotel Dieci - Milan
Đã cho điểm #8
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 1.304 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.505.985 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,9
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 2.249 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8

Hotel Mec - Milan
Đã cho điểm #9
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 2.249 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.919.268 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,9
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 1.213 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,7

Viva Hotel Milano - Milan
Đã cho điểm #10
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 1.213 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.107.018 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
7,8
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 438 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,5

Hotel Leonardo da Vinci - Milan
Đã cho điểm #11
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 438 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.919.268 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,9
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
7,8
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 3.758 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,9
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,1
Tổng quát
5,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,3

Starhotels Business Palace - Milan
Đã cho điểm #12
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 3.758 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.215.208 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
9,0
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 1.385 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,0

Hotel Rossovino - Milan
Đã cho điểm #13
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 1.385 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.379.489 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,9
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
7,8
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 3.491 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,9
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,9

Novotel Milano Linate Aeroporto - Milan
Đã cho điểm #14
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 3.491 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.520.301 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,3
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
7,5
Tổng quát 7,4 Tốt
Dựa trên 729 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,3
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,3
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,1
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,0

NH Linate - Milan
Đã cho điểm #15
7,4
Tốt 7,4
Dựa trên 729 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.933.584 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Milan Linate

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Milan Linate có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Milan Linate đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Milan Linate cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Milan Linate?

Are there Linate hotels with free parking?

Ở chỗ nào tại Milan?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Milan Linate bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.