Khách sạn gần sân bay Sân bay Verona

Khách sạn gần sân bay Sân bay Verona

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Verona

Verona (VRN) - Verona, Veneto, Ý
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Verona

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.023 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,8

B&B La Magia Dei Sogni - Verona
Đã cho điểm #1
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 1.023 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.198.317 ₫

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,8
Tổng quát 9,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 83 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,9
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3

Agriturismo Ca' La Pergola - Verona
Đã cho điểm #2
9,6
Tuyệt hảo 9,6
Dựa trên 83 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.250.702 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,3
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
9,1
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.883 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,3
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,4
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4

Novo Hotel Rossi - Verona
Đã cho điểm #3
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 1.883 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.297.475 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,2
Dịch vụ
8,9
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.625 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,2
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,1
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1

Leonardo Hotel Verona - Verona
Đã cho điểm #4
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 3.625 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.315.248 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.015 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3

Hotel Corte Ongaro - Verona
Đã cho điểm #5
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 1.015 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.180.543 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 867 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9

Hotel San Pietro - Verona
Đã cho điểm #6
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 867 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.718.429 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 99 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3

B&B Verona Business And Fun - Verona
Đã cho điểm #7
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 99 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.016.839 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 576 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1

La Grotta Hotel - Verona
Đã cho điểm #8
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 576 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.198.317 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
7,8
Tổng quát
6,5
Dịch vụ
8,5
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.444 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
7,8
Tổng quát
6,5
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,2
Tổng quát
5,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8

Crowne Plaza Verona - Fiera - Verona
Đã cho điểm #9
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 1.444 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.016.839 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 567 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,2

Park Hotel Elefante - Verona
Đã cho điểm #10
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 567 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.045.838 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.926 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,2

Euromotel Croce Bianca - Verona
Đã cho điểm #11
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 1.926 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.520.113 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,6
Tổng quát
7,6
Dịch vụ
8,0
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.801 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,6
Tổng quát
7,6
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,4
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,7
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,9
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7

B&B Hotel Verona - Verona
Đã cho điểm #12
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 1.801 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.800.749 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,7
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
7,9
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 2.347 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,7
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,5
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,9
Tổng quát
8,2
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,3

Hotel Fiera - Verona
Đã cho điểm #13
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 2.347 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.829.748 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Il Geco In Arena - Verona
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
888.682 ₫

Sạch sẽ
6,5
Thư thái
6,1
Địa điểm
6,8
Dịch vụ
6,1
Nhân viên
7,0
Tổng quát 6,2 Tốt
Dựa trên 46 đánh giá
Sạch sẽ
6,5
Thư thái
6,1
Địa điểm
6,8
Dịch vụ
6,1
Nhân viên
7,0
Sạch sẽ
6,3
Thư thái
6,1
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
5,5
Nhân viên
6,6
Sạch sẽ
6,6
Thư thái
6,3
Địa điểm
6,6
Dịch vụ
6,4
Nhân viên
7,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
4,2
Thư thái
3,3
Địa điểm
5,0
Dịch vụ
4,2
Nhân viên
5,8
Sạch sẽ
4,4
Thư thái
4,4
Địa điểm
5,0
Dịch vụ
5,6
Nhân viên
5,0

Country House Letizia - Verona
Đã cho điểm #15
6,2
Tốt 6,2
Dựa trên 46 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.034.612 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Verona

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Verona có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Verona đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Verona cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Verona?

Ở chỗ nào tại Verona?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Verona bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.