Khách sạn gần sân bay Sân bay Nairobi Wilson

Khách sạn gần sân bay Sân bay Nairobi Wilson

Wilson (WIL) - Nairobi, Kenya
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Hãy để KAYAK làm công việc tìm kiếm

Tiết kiệm cho lần lưu trú tiếp theo

Tìm và so sánh hàng trăm trang du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn ở Sân bay Nairobi Wilson

Miễn phí sử dụng – không chi phí ẩn

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Nairobi Wilson

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 219 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2

Radisson Blu Hotel Nairobi, Upper Hill - Nairobi
Đã cho điểm #1
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 219 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.758.018 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 329 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2

Nairobi Serena Hotel - Nairobi
Đã cho điểm #2
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 329 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.624.393 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 318 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4

Fairview Hotel - Nairobi
Đã cho điểm #3
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 318 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.692.906 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 354 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2

Sarova Panafric Hotel - Nairobi
Đã cho điểm #4
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 354 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.717.202 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 188 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3

Best Western Nairobi Upper Hill - Nairobi
Đã cho điểm #5
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 188 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.380.953 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 972 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7

The Boma Hotel - Nairobi
Đã cho điểm #6
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 972 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.915.452 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 257 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7

Boma Inn Nairobi - Nairobi
Đã cho điểm #7
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 257 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.336.249 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,8
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 107 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,0
Dịch vụ
6,4
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,9

Mercure Nairobi Upper Hill - Nairobi
Đã cho điểm #8
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 107 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.498.543 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,9
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 246 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1

Weston Hotel - Nairobi
Đã cho điểm #9
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 246 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.352.770 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,7
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 116 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,3

Melili Hotel - Nairobi
Đã cho điểm #10
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 116 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
996.113 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,3
Tổng quát 7,4 Tốt
Dựa trên 260 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,2

Hillpark Hotel - Nairobi
Đã cho điểm #11
7,4
Tốt 7,4
Dựa trên 260 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.627.794 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

The Stand Leisure Hotel - Nairobi
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
901.118 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Nairobi Upperhill Hotel - Nairobi
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
631.925 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

West Breeze Hotel - Nairobi
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
655.977 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Mvuli House - Nairobi
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
680.273 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Nairobi Wilson

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Nairobi Wilson có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Nairobi Wilson đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Nairobi Wilson cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Nairobi Wilson?

Ở chỗ nào tại Nairobi?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Nairobi Wilson bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.