Khách sạn gần sân bay Sân bay Nairobi Wilson

Khách sạn gần sân bay Sân bay Nairobi Wilson

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Nairobi Wilson

Wilson (WIL) - Nairobi, Kenya
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Nairobi Wilson

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 305 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5

Fairview Hotel - Nairobi
Đã cho điểm #1
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 305 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.677.269 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 103 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5

Town Lodge Upperhill - Nairobi
Đã cho điểm #2
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 103 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.923.293 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 102 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,0

Radisson Blu Hotel Nairobi, Upper Hill - Nairobi
Đã cho điểm #3
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 102 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.864.360 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 154 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0

Nairobi Serena Hotel - Nairobi
Đã cho điểm #4
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 154 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.098.223 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 100 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9

Fairmont The Norfolk - Nairobi
Đã cho điểm #5
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 100 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.916.745 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,3
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,5
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 501 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,3
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,2
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9

The Boma Hotel - Nairobi
Đã cho điểm #6
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 501 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.408.794 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 178 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8

Weston Hotel - Nairobi
Đã cho điểm #7
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 178 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.227.316 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 84 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
6,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,9

Crowne Plaza Nairobi - Nairobi
Đã cho điểm #8
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 84 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.443.406 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,4
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 228 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,4

Hillpark Hotel - Nairobi
Đã cho điểm #9
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 228 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.870.908 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,2
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 37 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
6,3
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
6,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7

Boma Inn Nairobi - Nairobi
Đã cho điểm #10
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 37 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.104.771 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,4
Tổng quát 7,3 Tốt
Dựa trên 111 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,2

Melili Hotel - Nairobi
Đã cho điểm #11
7,3
Tốt 7,3
Dựa trên 111 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.005.613 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

The Stand Leisure Hotel - Nairobi
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.198.317 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

West Breeze Hotel - Nairobi
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
631.432 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Mvuli House - Nairobi
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
654.818 ₫

Sạch sẽ
2,0
Địa điểm
2,0
Tổng quát
2,0
Nhân viên
2,0
Đáng tiền
2,0
Tổng quát 2,0 Tầm thường
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
2,0
Địa điểm
2,0
Tổng quát
2,0
Nhân viên
2,0
Đáng tiền
2,0
Sạch sẽ
2,0
Địa điểm
2,0
Tổng quát
2,0
Nhân viên
2,0
Đáng tiền
2,0

Nairobi Upperhill Hotel - Nairobi
Đã cho điểm #15
2,0
Tầm thường 2,0
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
608.279 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Nairobi Wilson

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Nairobi Wilson có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Nairobi Wilson đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Nairobi Wilson cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Nairobi Wilson?

Ở chỗ nào tại Nairobi?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Nairobi Wilson bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.