Khách sạn gần sân bay Sân bay Oaxaca Xoxocotlan

Khách sạn gần sân bay Sân bay Oaxaca Xoxocotlan

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Oaxaca Xoxocotlan

Xoxocotlan (OAX) - Oaxaca, Oaxaca, Mexico
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Oaxaca Xoxocotlan

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 82 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6

El Callejón Hotel Boutique - Oaxaca
Đã cho điểm #1
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 82 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
7.159.461 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,8
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 174 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1

La Casa Carlota - Oaxaca
Đã cho điểm #2
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 174 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.068.806 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 476 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,8
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5

Quinta Real Oaxaca - Oaxaca
Đã cho điểm #3
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 476 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
8.577.406 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 219 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,4

Hotel Las Mariposas - Oaxaca
Đã cho điểm #4
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 219 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.022.781 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,9
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 613 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,4
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0

Azul Cielo Hostel - Oaxaca
Đã cho điểm #5
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 613 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.324.966 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 553 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7

Hotel Trebol - Oaxaca
Đã cho điểm #6
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 553 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.068.806 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,7
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 193 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8

Hotel Camba - Oaxaca
Đã cho điểm #7
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 193 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
976.291 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,7
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.778 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,7

Hotel Hacienda - Oaxaca
Đã cho điểm #8
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 1.778 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.348.211 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 299 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9

Fiesta Inn Oaxaca - Oaxaca
Đã cho điểm #9
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 299 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.254.766 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,5
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 254 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,5

Hotel Aurora - Oaxaca
Đã cho điểm #10
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 252 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.162.251 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
7,6
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 365 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,8
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8

Casa de Don Pablo Hostel - Oaxaca
Đã cho điểm #11
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 365 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
767.086 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,6
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
7,3
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 433 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,6
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
7,3
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,3
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,8

Hotel Nacional - Oaxaca
Đã cho điểm #12
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 433 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
767.086 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,6
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 104 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
6,9
Địa điểm
6,7
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
6,0
Nhân viên
8,5

Hotel Isabel I - Oaxaca
Đã cho điểm #13
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 104 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
813.576 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,5
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 262 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,8

Hotel El Nito - Oaxaca
Đã cho điểm #14
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 262 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.069.271 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Posada de Chencho - Oaxaca
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.671.781 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Oaxaca Xoxocotlan

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Oaxaca Xoxocotlan có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Oaxaca Xoxocotlan đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Oaxaca Xoxocotlan cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Oaxaca Xoxocotlan?

Ở chỗ nào tại Oaxaca?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Oaxaca Xoxocotlan bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.