vn.kayak.com cũng có sẵn bằng tiếng Anh. Visit site in English.

Khách sạn gần sân bay Sân bay Huatulco

Khách sạn gần sân bay Sân bay Huatulco

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Huatulco

Huatulco (HUX) - Santa Maria Huatulco, Oaxaca, Mexico
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Huatulco

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
6,0
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 539 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8

Holiday Inn Huatulco - Santa Maria Huatulco
Đã cho điểm #1
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 539 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.511.682 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 63 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8

Best Western Posada Chahue - Santa Maria Huatulco
Đã cho điểm #2
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 63 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.534.586 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.101 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
7,9

Quinta Bella Huatulco - Santa Maria Huatulco
Đã cho điểm #3
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 1.101 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.840.129 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,4
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 474 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,3
Tiện nghi
7,3
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,4

Las Brisas Huatulco - Santa Maria Huatulco
Đã cho điểm #4
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 474 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.107.651 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,6
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 250 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,6

Villa Blanca Huatulco - Santa Maria Huatulco
Đã cho điểm #5
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 250 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.672.011 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,0
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 752 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3

Camino Real Zaashila - Santa Maria Huatulco
Đã cho điểm #6
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 752 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.595.969 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 308 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
10,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
6,9

Barcelo Huatulco - Santa Maria Huatulco
Đã cho điểm #7
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 308 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.023.821 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 169 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
6,7
Địa điểm
6,7
Dịch vụ
5,8
Nhân viên
6,7

Quinta Real Huatulco - Santa Maria Huatulco
Đã cho điểm #8
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 169 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.115.438 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 214 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,9
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
7,9

Hotel Castillo Huatulco - Santa Maria Huatulco
Đã cho điểm #9
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 214 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.175.905 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 171 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
7,2
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8

Park Royal Huatulco - Santa Maria Huatulco
Đã cho điểm #10
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 171 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.809.895 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
4,0
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 620 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
4,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
4,0
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
4,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
7,6
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
7,3

Hotel Santa Cruz Huatulco - Santa Maria Huatulco
Đã cho điểm #11
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 620 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.305.543 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
2,0
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 21 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
2,0
Sạch sẽ
5,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
5,0
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
2,0
Thư thái
2,0
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
2,0
Tổng quát
2,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
5,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8

Hotel Guivá Huatulco - Santa Maria Huatulco
Đã cho điểm #12
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 21 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.649.107 ₫

Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,0
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 91 đánh giá
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,1

Gran Hotel Huatulco - Santa Maria Huatulco
Đã cho điểm #13
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 91 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.099.405 ₫

Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
7,7
Tổng quát 7,3 Tốt
Dựa trên 23 đánh giá
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
6,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
6,4
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8

Azul Sirena - Santa Maria Huatulco
Đã cho điểm #14
7,3
Tốt 7,3
Dựa trên 23 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.488.777 ₫

Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,2
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
7,0
Tổng quát 6,8 Tốt
Dựa trên 25 đánh giá
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,2
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
7,0
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
7,3
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
6,9
Địa điểm
6,8
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
6,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
2,5
Thư thái
2,5
Địa điểm
2,5
Dịch vụ
2,5
Nhân viên
2,5

Hotel Plaza Huatulco - Santa Maria Huatulco
Đã cho điểm #15
6,8
Tốt 6,8
Dựa trên 25 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.511.682 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Huatulco

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Huatulco có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Huatulco đêm nay có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Huatulco?

Ở chỗ nào tại Santa Maria Huatulco?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Huatulco bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Sân bay đã ghé năm Santa Maria Huatulco