Khách sạn gần sân bay Sân bay Santa Maria Huatulco

Khách sạn gần sân bay Sân bay Santa Maria Huatulco

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Santa Maria Huatulco

Huatulco (HUX) - Santa Maria Huatulco, Oaxaca, Mexico
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Santa Maria Huatulco

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,0
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 778 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,4

Holiday Inn Huatulco - Santa Maria Huatulco
Đã cho điểm #1
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 778 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.535.212 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 178 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4

Best Western Posada Chahue - Santa Maria Huatulco
Đã cho điểm #2
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 178 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.417.841 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 972 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8

Quinta Bella Huatulco - Santa Maria Huatulco
Đã cho điểm #3
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 972 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.530.517 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
2,0
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 545 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
2,0
Sạch sẽ
2,0
Thư thái
2,0
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
2,0
Tổng quát
2,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,6

Las Brisas Huatulco - Santa Maria Huatulco
Đã cho điểm #4
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 545 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.680.752 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 313 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8

Quinta Real Huatulco - Santa Maria Huatulco
Đã cho điểm #5
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 313 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.314.554 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,4
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 291 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0

Hotel Villa Blanca Huatulco - Santa Maria Huatulco
Đã cho điểm #6
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 291 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.276.996 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.640 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9

Camino Real Zaashila Huatulco - Santa Maria Huatulco
Đã cho điểm #7
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 1.640 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.859.155 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,5
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 622 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,0

Barceló Huatulco - Santa Maria Huatulco
Đã cho điểm #8
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 622 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.985.916 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
7,9
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.010 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
7,8

Hotel Santa Cruz Huatulco - Santa Maria Huatulco
Đã cho điểm #9
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 1.010 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.206.573 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 349 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,3

Park Royal Beach Huatulco - Santa Maria Huatulco
Đã cho điểm #10
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 349 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.718.310 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 28 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,7

Hotel Guivá Huatulco - Santa Maria Huatulco
Đã cho điểm #11
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 28 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.596.245 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Azul Sirena - Santa Maria Huatulco
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.737.090 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Gran Hotel Huatulco - Santa Maria Huatulco
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.488.263 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Plaza Huatulco - Santa Maria Huatulco
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.375.587 ₫

Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Tổng quát 6,0 Tốt
Dựa trên 2 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0

Hotel Castillo Huatulco & Beach Club - Santa Maria Huatulco
Đã cho điểm #15
6,0
Tốt 6,0
Dựa trên 2 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.816.902 ₫

Top Sân bay Santa Maria Huatulco hotels with parking

Hiển thị tất cả

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Santa Maria Huatulco

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Santa Maria Huatulco có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Santa Maria Huatulco đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Santa Maria Huatulco cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Santa Maria Huatulco?

Are there Huatulco hotels with free parking?

Ở chỗ nào tại Santa Maria Huatulco?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Santa Maria Huatulco bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Sân bay đã ghé năm Santa Maria Huatulco