Khách sạn gần sân bay Sân bay Puerto Escondido

Khách sạn gần sân bay Sân bay Puerto Escondido

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Puerto Escondido

Puerto Escondido (PXM) - Puerto Escondido, Oaxaca, Mexico
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Puerto Escondido

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 499 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3

Hotel Suites La Hacienda - Puerto Escondido
Đã cho điểm #1
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 499 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.783.647 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 234 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,4

Hotel Paraiso Escondido - Puerto Escondido
Đã cho điểm #2
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 234 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.482.512 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 143 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5

Hotel Villa Mozart y Macondo - Puerto Escondido
Đã cho điểm #3
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 143 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.038.453 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 563 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,6

Hotel Santa Fe - Puerto Escondido
Đã cho điểm #4
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 563 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.965.023 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 717 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9

Bungalows Zicatela - Puerto Escondido
Đã cho điểm #5
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 717 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.223.767 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 108 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,6
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,5

Bungalows Santa Cruz - Puerto Escondido
Đã cho điểm #6
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 108 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
14.547.140 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Tiện nghi
6,5
Thức ăn
6,5
Địa điểm
8,4
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 640 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Tiện nghi
6,5
Thức ăn
6,5
Địa điểm
8,4
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
6,5
Tiện nghi
6,5
Thức ăn
6,5
Địa điểm
6,5
Tổng quát
3,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,7

Hotel Suites Villasol - Puerto Escondido
Đã cho điểm #7
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 640 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.038.453 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
4,5
Dịch vụ
7,7
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 409 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
4,5
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,4
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,7
Tổng quát
3,0
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8

Pargo's Hotel - Puerto Escondido
Đã cho điểm #8
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 409 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
648.599 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 336 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
7,9

Surf Olas Altas - Puerto Escondido
Đã cho điểm #9
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 336 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.992.125 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
7,0
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 447 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
7,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
7,9

Hotel Aldea Del Bazar - Puerto Escondido
Đã cho điểm #10
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 447 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.737.318 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
10,0
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 184 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,4
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
6,7
Thư thái
6,4
Địa điểm
6,7
Dịch vụ
5,8
Nhân viên
8,1

Posada Real Puerto Escondido - Puerto Escondido
Đã cho điểm #11
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 184 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.802.873 ₫

Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
7,8
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 1.055 đánh giá
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
7,3

Caracol Plaza - Puerto Escondido
Đã cho điểm #12
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 1.055 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.829.975 ₫

Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Tổng quát 10,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0

Playas Hotel - Puerto Escondido
Đã cho điểm #13
10,0
Tuyệt hảo 10,0
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
23.419.042 ₫

Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
10,0

Hotel Puerto Piedra - Puerto Escondido
Đã cho điểm #14
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.381.979 ₫

Sạch sẽ
6,7
Thư thái
6,7
Địa điểm
8,7
Tổng quát
5,0
Dịch vụ
6,3
Tổng quát 6,9 Tốt
Dựa trên 251 đánh giá
Sạch sẽ
6,7
Thư thái
6,7
Địa điểm
8,7
Tổng quát
5,0
Dịch vụ
6,3
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
6,1
Thư thái
6,3
Địa điểm
8,7
Tổng quát
5,0
Dịch vụ
5,8
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
6,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,4

Hotel Casa Vieja - Puerto Escondido
Đã cho điểm #15
6,9
Tốt 6,9
Dựa trên 251 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
648.599 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Puerto Escondido

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Puerto Escondido có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Puerto Escondido đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Puerto Escondido cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Puerto Escondido?

Ở chỗ nào tại Puerto Escondido?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Puerto Escondido bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Sân bay đã ghé năm Puerto Escondido