Khách sạn gần sân bay Sân bay Puerto Escondido

Khách sạn gần sân bay Sân bay Puerto Escondido

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Puerto Escondido

Puerto Escondido (PXM) - Puerto Escondido, Oaxaca, Mexico
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Puerto Escondido

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 646 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1

Hotel Suites La Hacienda - Puerto Escondido
Đã cho điểm #1
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 646 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.371.449 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 149 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5

Villa Mozart y Macondo - Puerto Escondido
Đã cho điểm #2
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 149 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.831.416 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,5
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 300 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,4
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,3

Hotel Paraiso Escondido - Puerto Escondido
Đã cho điểm #3
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 300 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.207.091 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
6,0
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 602 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,3

Hotel Santa Fe - Puerto Escondido
Đã cho điểm #4
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 602 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.390.703 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 170 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,1

Bungalows Santa Cruz - Puerto Escondido
Đã cho điểm #5
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 170 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.700.165 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.119 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,4

Bungalows Zicatela - Puerto Escondido
Đã cho điểm #6
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 1.119 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.864.523 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 414 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,5

Surf Olas Altas - Puerto Escondido
Đã cho điểm #7
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 414 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.794.084 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,0
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.004 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,6

Hotel Suites Villasol - Puerto Escondido
Đã cho điểm #8
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 1.004 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.169.759 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
4,5
Dịch vụ
7,7
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 778 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
4,5
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,3
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,7
Tổng quát
3,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9

Pargos Hotel & Cowork - Puerto Escondido
Đã cho điểm #9
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 778 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
845.269 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,1
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
7,7
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 443 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,1
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,1
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,0
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
7,8

Hotel Aldea del Bazar & Spa - Puerto Escondido
Đã cho điểm #10
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 443 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.113.173 ₫

Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,2
Tổng quát
4,5
Dịch vụ
7,1
Tổng quát 7,4 Tốt
Dựa trên 1.177 đánh giá
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,2
Tổng quát
4,5
Dịch vụ
7,1
Sạch sẽ
4,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,1
Tổng quát
3,0
Dịch vụ
7,1
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,2
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,9
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
7,2

Caracol Plaza - Puerto Escondido
Đã cho điểm #11
7,4
Tốt 7,4
Dựa trên 1.177 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.310.637 ₫

Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,4
Tổng quát 7,4 Tốt
Dựa trên 171 đánh giá
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,4
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
7,4
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
6,9
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,0
Địa điểm
6,5
Dịch vụ
6,0
Nhân viên
9,0

Posada Real Puerto Escondido - Puerto Escondido
Đã cho điểm #12
7,4
Tốt 7,4
Dựa trên 171 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.968.068 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Puerto Piedra - Puerto Escondido
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
751.351 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Suites & Hotel Punta Esmeralda - Puerto Escondido
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
11.293.731 ₫

Sạch sẽ
3,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
5,0
Nhân viên
3,0
Đáng tiền
5,0
Tổng quát 5,2 Ổn
Dựa trên 2 đánh giá
Sạch sẽ
3,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
5,0
Nhân viên
3,0
Đáng tiền
5,0
Sạch sẽ
3,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
5,0
Nhân viên
3,0
Đáng tiền
5,0

Casa Vieja - Puerto Escondido
Đã cho điểm #15
5,2
Ổn 5,2
Dựa trên 2 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
821.790 ₫

Top Sân bay Puerto Escondido hotels with parking

Hiển thị tất cả

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Puerto Escondido

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Puerto Escondido có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Puerto Escondido đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Puerto Escondido cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Puerto Escondido?

Are there Puerto Escondido hotels with free parking?

Ở chỗ nào tại Puerto Escondido?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Puerto Escondido bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Sân bay đã ghé năm Puerto Escondido