Khách sạn gần sân bay Sân bay Odesa Intl

Khách sạn gần sân bay Sân bay Odesa Intl

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Odesa Intl

Odesa Intl (ODS) - Odesa, Ukraine
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Odesa Intl

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
9,4
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.233 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
9,4
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6

Wall Street - Odesa
Đã cho điểm #1
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 1.233 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.539.243 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
2,0
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 583 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
2,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
2,0
Thư thái
4,0
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
2,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5

Sinfonia del Mare - Odesa
Đã cho điểm #2
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 583 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.385.042 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Tiện nghi
9,3
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.546 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Tiện nghi
9,3
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,6
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Tiện nghi
9,3
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5

Aleksandrovskiy Hotel - Odesa
Đã cho điểm #3
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 1.546 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.915.975 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Tiện nghi
8,2
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,3
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 305 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Tiện nghi
8,2
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,3
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Tiện nghi
6,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,2
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,6

Panorama De Luxe - Odesa
Đã cho điểm #4
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 305 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.032.318 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,5
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 676 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3

Ayvazovsky Hotel - Odesa
Đã cho điểm #5
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 676 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
854.109 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 452 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8

London Hotel - Odesa
Đã cho điểm #6
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 452 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.269.622 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,0
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.118 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4

City Hotel Bortoli - Odesa
Đã cho điểm #7
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 1.118 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
923.362 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
9,2
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.032 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6

Hotel Alarus Luxe - Odesa
Đã cho điểm #8
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 1.032 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
969.530 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 591 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,6
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1

Hotel Bristol - Odesa
Đã cho điểm #9
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 591 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.977.840 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 133 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4

Dom Aktera - Odesa
Đã cho điểm #10
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 133 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
969.530 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 199 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9

Ajur Hotel - Odesa
Đã cho điểm #11
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 199 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
692.521 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,0
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.398 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7

Arcadia Hotel - Odesa
Đã cho điểm #12
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 1.398 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
646.353 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Tổng quát
7,6
Dịch vụ
8,3
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 856 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Tổng quát
7,6
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Tổng quát
6,5
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7

Atlantic Garden Resort - Odesa
Đã cho điểm #13
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 856 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.038.782 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 215 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0

Uliss Hotel - Odesa
Đã cho điểm #14
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 215 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
623.269 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,8
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 342 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,4

Ark Palace Hotel - Odesa
Đã cho điểm #15
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 342 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.100.647 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Odesa Intl

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Odesa Intl có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Odesa Intl đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Odesa Intl cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Odesa Intl?

Ở chỗ nào tại Odesa?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Odesa Intl bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.