Khách sạn gần sân bay Sân bay Odesa Intl

Khách sạn gần sân bay Sân bay Odesa Intl

Odesa Intl (ODS) - Odesa, Ukraine
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Hãy để KAYAK làm công việc tìm kiếm

Tiết kiệm cho lần lưu trú tiếp theo

Tìm và so sánh hàng trăm trang du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn ở Sân bay Odesa Intl

Miễn phí sử dụng – không chi phí ẩn

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Odesa Intl

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 284 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,5

Kadorr Hotel Resort & Spa - Odesa
Đã cho điểm #1
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 284 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.824.428 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 965 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6

Alexandrovskiy Hotel - Odesa - Nhà hàng
Đã cho điểm #2
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 965 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.526.718 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 780 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,7

Wall Street Maestro - Odesa - Hành lang
Đã cho điểm #3
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 780 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.704.835 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.065 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,5

City Hotel Bortoli by Ribas - Odesa
Đã cho điểm #4
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 1.065 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
508.906 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 780 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4

Frapolli Hotel - Odesa - Lounge
Đã cho điểm #5
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 780 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.017.812 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 712 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5

Premier Geneva Hotel - Odesa - Lễ tân
Đã cho điểm #6
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 712 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
916.031 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 186 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5

Hotel Dom Aktera - Odesa
Đã cho điểm #7
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 186 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
839.695 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 556 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3

Vele Rosse Hotel, business & leisure - Odesa - Hành lang
Đã cho điểm #8
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 556 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
788.805 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 136 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,9

Arcadia Plaza Hotel - Odesa
Đã cho điểm #9
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 136 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.697.202 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.093 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0

Corona Hotel and Apartments - Odesa
Đã cho điểm #10
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 1.093 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
687.023 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,7
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.060 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8

Atlantic Garden Resort - Odesa
Đã cho điểm #11
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 1.060 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.246.820 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 803 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6

Arcadia Hotel - Odesa - Toà nhà
Đã cho điểm #12
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 803 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
865.140 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 206 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1

Ark Palace Hotel & Spa - Odesa - Phòng ngủ
Đã cho điểm #13
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 206 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.348.601 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 92 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,3

Hotel Ajur - Odesa
Đã cho điểm #14
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 92 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
585.242 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 234 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7

Uliss - Odesa
Đã cho điểm #15
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 234 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
483.461 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Odesa Intl

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Odesa Intl có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Odesa Intl đêm nay có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Odesa Intl?

Ở chỗ nào tại Odesa?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Odesa Intl bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.