Khách sạn gần sân bay Sân bay Odesa Intl

Khách sạn gần sân bay Sân bay Odesa Intl

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Odesa Intl

Odesa Intl (ODS) - Odesa, Ukraine
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Odesa Intl

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 943 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,7

Wall Street - Odesa
Đã cho điểm #1
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 943 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.512.327 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,4
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.254 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,4
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6

Aleksandrovskiy Hotel - Odesa
Đã cho điểm #2
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 1.254 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.995.774 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,4
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 221 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,4
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7

Hotel Otrada - Odesa
Đã cho điểm #3
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 221 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.089.693 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 626 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3

Ayvazovsky Hotel - Odesa
Đã cho điểm #4
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 626 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.103.546 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 537 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6

Premier Geneva Hotel - Odesa
Đã cho điểm #5
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 537 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
939.188 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 490 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3

Hotel Bristol - Odesa
Đã cho điểm #6
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 490 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.075.840 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 154 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4

Hotel Dom Aktera - Odesa
Đã cho điểm #7
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 154 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
845.269 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 526 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2

Vele Rosse - Odesa
Đã cho điểm #8
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 526 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
657.432 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 132 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,8

Arcadia Plaza Hotel - Odesa
Đã cho điểm #9
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 132 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.723.645 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 704 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1

Corona Hotel and Apartments - Odesa
Đã cho điểm #10
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 704 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
751.351 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,1
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.074 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7

Arcadia Hotel - Odesa
Đã cho điểm #11
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 1.074 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
915.708 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Tổng quát
7,6
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 991 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Tổng quát
7,6
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Tổng quát
6,5
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8

Atlantic Garden Resort - Odesa
Đã cho điểm #12
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 991 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.807.937 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 109 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,3

Hotel Ajur - Odesa
Đã cho điểm #13
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 109 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
610.472 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 230 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8

Ark Palace Hotel - Odesa
Đã cho điểm #14
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 230 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.972.294 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 198 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8

Uliss - Odesa
Đã cho điểm #15
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 198 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
516.554 ₫

Top Sân bay Odesa Intl hotels with parking

Hiển thị tất cả

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Odesa Intl

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Odesa Intl có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Odesa Intl đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Odesa Intl cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Odesa Intl?

Are there Odesa Intl hotels with free parking?

Ở chỗ nào tại Odesa?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Odesa Intl bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.