Khách sạn gần sân bay Sân bay Thành phố Panama Marcos A. Gelabert Intl

Khách sạn gần sân bay Sân bay Thành phố Panama Marcos A. Gelabert Intl

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Thành phố Panama Marcos A. Gelabert Intl

Marcos A. Gelabert Intl (PAC) - Thành phố Panama, Panama
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Thành phố Panama Marcos A. Gelabert Intl

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 488 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2

The Balboa Inn - Thành phố Panama
Đã cho điểm #1
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 488 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.278.476 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 213 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5

Las Clementinas - Thành phố Panama
Đã cho điểm #2
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 213 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.323.571 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,0
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.181 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8

Wyndham Panama Albrook Mall Hotel & Convention Center - Thành phố Panama
Đã cho điểm #3
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 3.181 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.207.811 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.169 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0

Tryp By Wyndham Panama Centro - Thành phố Panama
Đã cho điểm #4
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 3.169 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.859.601 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 265 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7

Marriott Executive Apartments Panama City, Finisterre - Thành phố Panama
Đã cho điểm #5
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 265 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.975.361 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,7
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 199 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4

American Trade Hotel - Thành phố Panama
Đã cho điểm #6
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 199 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.415.621 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 183 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7

Torres de Alba Hotel & Suites - Thành phố Panama
Đã cho điểm #7
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 183 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.185.031 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 787 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7

Intercontinental Miramar Panama - Thành phố Panama
Đã cho điểm #8
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 787 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.881.916 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,4
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 580 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,2

Euro Hotel - Thành phố Panama
Đã cho điểm #9
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 580 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.022.781 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 507 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0

Hotel California Panama - Thành phố Panama
Đã cho điểm #10
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 507 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
767.086 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 307 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,7

Hotel Pension Corona - Thành phố Panama
Đã cho điểm #11
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 307 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
581.126 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,4
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.125 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,5

Hotel Ojos del Rio - Thành phố Panama
Đã cho điểm #12
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 2.125 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.208.741 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,9
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.436 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,9
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,3

Hotel Caribe - Thành phố Panama
Đã cho điểm #13
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 1.436 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.231.986 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
7,5
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 1.322 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
7,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
7,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,2

Residencial & Hotel Palazzo - Thành phố Panama
Đã cho điểm #14
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 1.322 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
813.576 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
6,5
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 1.327 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
6,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,5
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,3

Hotel Casa Panama - Thành phố Panama
Đã cho điểm #15
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 1.327 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.975.826 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Thành phố Panama Marcos A. Gelabert Intl

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Thành phố Panama Marcos A. Gelabert Intl có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Thành phố Panama Marcos A. Gelabert Intl đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Thành phố Panama Marcos A. Gelabert Intl cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Thành phố Panama Marcos A. Gelabert Intl?

Ở chỗ nào tại Thành phố Panama?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Thành phố Panama Marcos A. Gelabert Intl bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.