Khách sạn gần sân bay Sân bay Parikia Paros

Khách sạn gần sân bay Sân bay Parikia Paros

Paros (PAS) - Parikia, Paros, Hy Lạp
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Hãy để KAYAK làm công việc tìm kiếm

Tiết kiệm cho lần lưu trú tiếp theo

Tìm và so sánh hàng trăm trang du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn ở Sân bay Parikia Paros

Miễn phí sử dụng – không chi phí ẩn

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Parikia Paros

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 218 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Afrodite Hotel - Parikia
Đã cho điểm #1
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 218 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.901.512 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,6
Tổng quát 9,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 46 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,6
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,9
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0

Minois - Small Luxury Hotels of the World - Parikia
Đã cho điểm #2
9,6
Tuyệt hảo 9,6
Dựa trên 46 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
7.801.073 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 362 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4

Margarita Studios - Parikia
Đã cho điểm #3
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 362 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.706.485 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

9 Muses - Parikia
Đã cho điểm #4
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.510.971 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 651 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,4

Villa Katerina - Parikia
Đã cho điểm #5
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 651 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.462.702 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,1
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 508 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,5
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7

Argonauta Hotel - Parikia
Đã cho điểm #6
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 508 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.389.079 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,0
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 569 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
5,8

Paros Bay Hotel - Parikia
Đã cho điểm #7
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 569 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.656.753 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 251 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,8

Panos Studios - Parikia
Đã cho điểm #8
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 251 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.608.972 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 125 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Yria Island Boutique Hotel & Spa - Parikia
Đã cho điểm #9
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 125 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
7.630.425 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Fragoulis Village - Parikia
Đã cho điểm #10
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.949.781 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,4
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 571 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,4
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,8
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,1

Hotel Oasis - Parikia
Đã cho điểm #11
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 571 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.779.620 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.212 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
2,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
4,0
Nhân viên
2,0
Đáng tiền
4,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,8

Casa Di Roma - Parikia
Đã cho điểm #12
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 1.212 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.487.080 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 743 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,9

Hotel Aegeon - Parikia
Đã cho điểm #13
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 743 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.535.837 ₫

Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,9
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,5
Tổng quát 7,3 Tốt
Dựa trên 293 đánh giá
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,9
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,9
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
7,3
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,4
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
5,7
Nhân viên
6,8

Selina Paros - Pounta
Đã cho điểm #14
7,3
Tốt 7,3
Dựa trên 293 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.901.512 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Archipelagos Resort Hotel - Parikia
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.979.035 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Parikia Paros

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Parikia Paros có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Parikia Paros đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Parikia Paros cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Parikia Paros?

Ở chỗ nào tại Parikia?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Parikia Paros bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.