Khách sạn gần sân bay Sân bay Parikia Paros

Khách sạn gần sân bay Sân bay Parikia Paros

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Parikia Paros

Paros (PAS) - Parikia, Paros, Hy Lạp
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Parikia Paros

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 131 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0

Afrodite Hotel - Parikia
Đã cho điểm #1
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 131 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.221.703 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 214 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8

Margarita Studios - Parikia
Đã cho điểm #2
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 214 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.683.817 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 405 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,1

Argonauta Hotel - Parikia
Đã cho điểm #3
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 405 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.315.248 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 176 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2

Panos Studios - Parikia
Đã cho điểm #4
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 176 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.180.543 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 45 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0

9 Muses - Parikia
Đã cho điểm #5
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 45 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.590.272 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 519 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
5,8

Paros Bay Hotel - Parikia
Đã cho điểm #6
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 519 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.806.362 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 322 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0

Villa Katerina - Parikia
Đã cho điểm #7
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 322 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.473.340 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 66 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
6,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Minois Sugarcube Suites - Parikia
Đã cho điểm #8
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 66 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
7.752.573 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,1
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 401 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7

Hotel Oasis - Parikia
Đã cho điểm #9
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 401 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.543.499 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 108 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,5
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,5

Fragoulis Village - Parikia
Đã cho điểm #10
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 108 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.227.316 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,1
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 499 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,3

Aegean Village - Parikia
Đã cho điểm #11
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 499 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.239.477 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 822 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1

Siroco's Rooms & Studios - Parikia
Đã cho điểm #12
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 822 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
865.295 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,6
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 62 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
6,3
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
6,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Yria Island Boutique Hotel & Spa - Parikia
Đã cho điểm #13
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 62 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
7.460.244 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 18 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
10,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0

Archipelagos Resort Hotel - Parikia
Đã cho điểm #14
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 18 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.144.996 ₫

Sạch sẽ
7,6
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,7
Tổng quát 7,3 Tốt
Dựa trên 85 đánh giá
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,6
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
5,8
Thư thái
5,8
Địa điểm
5,8
Dịch vụ
5,0
Nhân viên
6,7

Selina Paros - Pounta
Đã cho điểm #15
7,3
Tốt 7,3
Dựa trên 85 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.952.292 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Parikia Paros

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Parikia Paros có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Parikia Paros đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Parikia Paros cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Parikia Paros?

Ở chỗ nào tại Parikia?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Parikia Paros bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.