Khách sạn gần sân bay Sân bay Naxos

Khách sạn gần sân bay Sân bay Naxos

Naxos (JNX) - Naxos, Naxos and Lesser Cyclades, Hy Lạp
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Hãy để KAYAK làm công việc tìm kiếm

Tiết kiệm cho lần lưu trú tiếp theo

Tìm và so sánh hàng trăm trang du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn ở Sân bay Naxos

Miễn phí sử dụng – không chi phí ẩn

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Naxos

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 213 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0

Dimitra Hotel - Naxos - Bể bơi
Đã cho điểm #1
9,6
Tuyệt hảo 9,6
Dựa trên 213 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.468.993 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 238 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5

Margaret of Naxos - Agios Prokopios - Phòng ngủ
Đã cho điểm #2
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 238 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.486.444 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,5
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 176 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,6
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Naxos Petite Studios - Agios Prokopios - Phòng ngủ
Đã cho điểm #3
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 176 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.987.629 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 290 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
6,3
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8

Katerina Hotel - Agios Prokopios - Bể bơi
Đã cho điểm #4
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 290 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.800.648 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,1
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 209 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,5

Perla Hotel - Agios Prokopios - Ban công
Đã cho điểm #5
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 209 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.076.520 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 149 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,7
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Anna Studios - Agios Prokopios - Phòng ngủ
Đã cho điểm #6
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 149 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.444.148 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 204 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0

Proteas Hotel & Suites - Agios Prokopios - Phòng ngủ
Đã cho điểm #7
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 204 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.172.945 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,8
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 154 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
10,0

Colosseo Star - Agios Prokopios - Phòng ngủ
Đã cho điểm #8
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 154 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.385.133 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 324 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8

Villa Adriana Hotel - Agios Prokopios - Ban công
Đã cho điểm #9
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 324 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.985.347 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,0
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 641 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5

Hotel Semeli - Agios Prokopios - Nhà hàng
Đã cho điểm #10
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 641 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.735.887 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 519 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8

Hotel Francesca - Agios Prokopios - Bể bơi
Đã cho điểm #11
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 519 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.221.685 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,7
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 219 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8

Camara Hotel - Agios Prokopios - Ban công
Đã cho điểm #12
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 219 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.017.783 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,5
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 542 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Agios Prokopios Hotel - Agios Prokopios - Bể bơi
Đã cho điểm #13
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 542 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.440.535 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 47 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,4
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8

Studios Tasia - Agios Prokopios - Phòng ngủ
Đã cho điểm #14
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 47 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.399.474 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 54 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Lagos Mare Hotel - Agios Prokopios - Phòng ngủ
Đã cho điểm #15
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 54 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.160.580 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Naxos

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Naxos có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Naxos đêm nay có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Naxos?

Ở chỗ nào tại Naxos?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Naxos bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Sân bay đã ghé năm Naxos

Thắng cảnh ở Naxos