Khách sạn gần sân bay Sân bay Naxos

Khách sạn gần sân bay Sân bay Naxos

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Naxos

Naxos (JNX) - Naxos, Naxos and Lesser Cyclades, Hy Lạp
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Naxos

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 163 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Dimitra - Naxos
Đã cho điểm #1
9,7
Tuyệt hảo 9,7
Dựa trên 163 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.128.152 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,4
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 134 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,4
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0

Margaret of Naxos - Agios Prokopios
Đã cho điểm #2
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 134 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.423.549 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 91 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Naxos Petite Studios - Agios Prokopios
Đã cho điểm #3
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 91 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.711.775 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
6,0
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 131 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Perla Hotel - Agios Prokopios
Đã cho điểm #4
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 131 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.966.228 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 117 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Anna Studios - Agios Prokopios
Đã cho điểm #5
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 117 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.226.001 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
7,9
Địa điểm
9,5
Tổng quát
7,9
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 180 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
7,9
Địa điểm
9,5
Tổng quát
7,9
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Tiện nghi
5,9
Địa điểm
10,0
Tổng quát
7,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Katerina Hotel - Agios Prokopios
Đã cho điểm #6
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 180 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.850.567 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 559 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,5

Semeli hotel - Agios Prokopios
Đã cho điểm #7
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 559 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.526.718 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 116 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
5,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5

Colosseo Star - Agios Prokopios
Đã cho điểm #8
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 116 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.850.567 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 119 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
10,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
7,5

Hotel Proteas - Agios Prokopios
Đã cho điểm #9
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 119 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.850.567 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 253 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8

Villa Adriana - Agios Prokopios
Đã cho điểm #10
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 253 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.243.813 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,6
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 134 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8

Camara Hotel - Agios Prokopios
Đã cho điểm #11
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 134 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.295.397 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 395 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0

Agios Prokopios Hotel - Agios Prokopios
Đã cho điểm #12
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 395 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.758.039 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,7
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 248 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,0

Hotel Francesca - Agios Prokopios
Đã cho điểm #13
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 248 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.156.605 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 73 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0

Kahlua Studios - Naxos
Đã cho điểm #14
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 73 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
855.888 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 65 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Kedros Villas - Agios Prokopios
Đã cho điểm #15
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 65 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.048.115 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Naxos

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Naxos có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Naxos đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Naxos cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Naxos?

Ở chỗ nào tại Naxos?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Naxos bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Sân bay đã ghé năm Naxos

Thắng cảnh ở Naxos