vn.kayak.com cũng có sẵn bằng tiếng Anh. Visit site in English.

Khách sạn gần sân bay Sân bay Naxos

Khách sạn gần sân bay Sân bay Naxos

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Naxos

Naxos (JNX) - Naxos, Naxos and Lesser Cyclades, Hy Lạp
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Naxos

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
10,0
Tổng quát 9,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 151 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Dimitra - Naxos
Đã cho điểm #1
9,7
Tuyệt hảo 9,7
Dựa trên 151 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.934.593 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,3
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 92 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0

Margaret of Naxos - Agios Prokopios
Đã cho điểm #2
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 92 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.197.605 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 122 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,7

Anna Studios - Agios Prokopios
Đã cho điểm #3
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 122 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
944.266 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,0
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 121 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Hotel Katerina - Agios Prokopios
Đã cho điểm #4
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 121 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.243.667 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 77 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7

Naxos Petite Studios - Agios Prokopios
Đã cho điểm #5
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 77 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.036.389 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 465 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2

Semeli hotel - Agios Prokopios
Đã cho điểm #6
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 465 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.727.315 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 358 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0

Agios Prokopios Hotel - Agios Prokopios
Đã cho điểm #7
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 358 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.404.883 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 108 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
6,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8

Colosseo Star - Agios Prokopios
Đã cho điểm #8
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 108 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.358.821 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
6,0
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 112 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5

Perla Hotel - Agios Prokopios
Đã cho điểm #9
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 112 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.036.389 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 126 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0

Camara Hotel - Agios Prokopios
Đã cho điểm #10
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 126 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.358.821 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 261 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0

Villa Adriana - Agios Prokopios
Đã cho điểm #11
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 261 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.220.636 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 101 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
10,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
6,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
7,5

Hotel Proteas - Agios Prokopios
Đã cho điểm #12
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 101 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.497.006 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,8
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 61 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,6
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0

Kahlua Studios - Agios Prokopios
Đã cho điểm #13
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 61 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
736.988 ₫

Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,9
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 20 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,9
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Mitos Suites - Agios Prokopios
Đã cho điểm #14
9,6
Tuyệt hảo 9,6
Dựa trên 20 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.007.370 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,6
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 189 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2

Hotel Francesca - Agios Prokopios
Đã cho điểm #15
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 189 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
944.266 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Naxos

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Naxos có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Naxos đêm nay có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Naxos?

Ở chỗ nào tại Naxos?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Naxos bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Sân bay đã ghé năm Naxos

Thắng cảnh ở Naxos