Khách sạn gần sân bay Sân bay Naxos

Khách sạn gần sân bay Sân bay Naxos

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Naxos

Naxos (JNX) - Naxos, Naxos and Lesser Cyclades, Hy Lạp
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Naxos

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 162 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Dimitra Hotel - Naxos
Đã cho điểm #1
9,7
Tuyệt hảo 9,7
Dựa trên 162 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.718.310 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,4
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 126 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,9
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,7
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Naxos Petite Studios - Agios Prokopios
Đã cho điểm #2
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 126 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.840.376 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 159 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0

Margaret of Naxos - Agios Prokopios
Đã cho điểm #3
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 159 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.845.071 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Tiện nghi
5,9
Địa điểm
9,7
Tổng quát
7,9
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 216 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Tiện nghi
5,9
Địa điểm
9,7
Tổng quát
7,9
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Tiện nghi
5,9
Địa điểm
10,0
Tổng quát
7,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2

Katerina Hotel - Agios Prokopios
Đã cho điểm #4
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 216 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.441.315 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 104 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,3
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Perla Hotel - Agios Prokopios
Đã cho điểm #5
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 104 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.042.254 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 97 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Anna Studios - Agios Prokopios
Đã cho điểm #6
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 97 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.253.522 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 135 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0

Proteas Hotel & Suites - Agios Prokopios
Đã cho điểm #7
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 135 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.300.470 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 238 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
10,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,3

Villa Adriana Hotel - Agios Prokopios
Đã cho điểm #8
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 238 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.356.808 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 110 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
5,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5

Colosseo Star - Agios Prokopios
Đã cho điểm #9
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 110 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.065.728 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 498 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0

Hotel Semeli - Agios Prokopios
Đã cho điểm #10
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 498 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.737.090 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 369 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Agios Prokopios Hotel - Agios Prokopios
Đã cho điểm #11
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 369 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.572.770 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 332 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8

Hotel Francesca - Agios Prokopios
Đã cho điểm #12
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 332 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.455.400 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,6
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 128 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8

Camara Hotel - Agios Prokopios
Đã cho điểm #13
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 128 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.535.212 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,5
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 41 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
10,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2

Studios Tasia - Agios Prokopios
Đã cho điểm #14
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 41 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.159.625 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 35 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Lagos Mare Hotel - Agios Prokopios
Đã cho điểm #15
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 35 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.093.897 ₫

Top Sân bay Naxos hotels with parking

Hiển thị tất cả

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Naxos

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Naxos có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Naxos đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Naxos cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Naxos?

Are there Naxos hotels with free parking?

Ở chỗ nào tại Naxos?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Naxos bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Sân bay đã ghé năm Naxos

Thắng cảnh ở Naxos