vn.kayak.com cũng có sẵn bằng tiếng Anh. Visit site in English.

Khách sạn gần sân bay Sân bay Sky Harbor Intl

Khách sạn gần sân bay Sân bay Sky Harbor Intl

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Sky Harbor Intl

Sky Harbor Intl (PHX) - Phoenix, AZ, Mỹ
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Sky Harbor Intl

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,2
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,5
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.108 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,2
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3

Drury Inn & Suites Phoenix Airport - Phoenix
Đã cho điểm #1
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 1.108 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.710.152 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Tiện nghi
8,7
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,6
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 280 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Tiện nghi
8,7
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,3
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Tiện nghi
7,6
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,1

Hilton Garden Inn Phoenix Airport - Phoenix
Đã cho điểm #2
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 280 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.503.446 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
7,6
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 107 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
7,6
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
6,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3

Marriott Phoenix Airport - Phoenix
Đã cho điểm #3
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 107 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.077.630 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Tiện nghi
8,8
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,5
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 552 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Tiện nghi
8,8
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
6,5
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
7,5
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Tiện nghi
9,4
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,4
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,4

Hilton Phoenix Airport - Phoenix
Đã cho điểm #4
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 552 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.077.630 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Tiện nghi
8,7
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,6
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 971 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Tiện nghi
8,7
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
7,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,5
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,2
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Tiện nghi
9,1
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9

Hilton Garden Inn Phoenix Airport North - Phoenix
Đã cho điểm #5
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 971 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.687.185 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,3
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 969 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,6

Holiday Inn Hotel & Suites Phoenix Airport - Phoenix
Đã cho điểm #6
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 969 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.549.380 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Tiện nghi
8,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,4
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 571 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Tiện nghi
8,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,4
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,6
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
5,5
Thư thái
4,6
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
5,5
Tổng quát
4,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Tiện nghi
9,1
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,6
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Tiện nghi
8,5
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8

Aloft Phoenix Airport - Phoenix
Đã cho điểm #7
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 571 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.618.283 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 487 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,2
Tiện nghi
9,6
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,5

Holiday Inn Express Hotel & Suites Phoenix-Airport, An Ihg Hotel - Phoenix
Đã cho điểm #8
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 487 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.733.119 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Tiện nghi
8,8
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,0
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.171 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Tiện nghi
8,8
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,5
Tiện nghi
8,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,4
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5

Crowne Plaza Phoenix Airport - Phx - Phoenix
Đã cho điểm #9
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 1.171 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.802.022 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Tiện nghi
8,5
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 86 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Tiện nghi
8,5
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
4,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6

Courtyard by Marriott Phoenix Airport - Phoenix
Đã cho điểm #10
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 86 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.595.315 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Tiện nghi
8,8
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,5
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.341 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Tiện nghi
8,8
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
8,0
Tiện nghi
7,5
Địa điểm
7,2
Tổng quát
5,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,5
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,4
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,4

DoubleTree Suites by Hilton Phoenix - Phoenix
Đã cho điểm #11
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 1.341 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.457.511 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Tiện nghi
8,0
Thức ăn
6,5
Địa điểm
8,8
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 638 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Tiện nghi
8,0
Thức ăn
6,5
Địa điểm
8,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Tiện nghi
8,4
Địa điểm
8,4
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Tiện nghi
7,6
Thức ăn
6,5
Địa điểm
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8

Radisson Hotel Phoenix Airport, Phoenix, AZ - Phoenix
Đã cho điểm #12
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 638 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.687.185 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Tiện nghi
7,2
Địa điểm
8,6
Tổng quát
7,8
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 1.104 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Tiện nghi
7,2
Địa điểm
8,6
Tổng quát
7,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,5
Tiện nghi
7,5
Địa điểm
8,2
Tổng quát
7,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
7,9

Country Inn & Suites by Radisson, Phoenix Airport - Phoenix
Đã cho điểm #13
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 1.104 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.044.098 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,1
Tiện nghi
8,2
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,2
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 257 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,1
Tiện nghi
8,2
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,2
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
8,6
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
5,8
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
5,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,3

Residence Inn by Marriott Phoenix Airport - Phoenix
Đã cho điểm #14
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 257 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.710.152 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Tiện nghi
7,5
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,7
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 1.238 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Tiện nghi
7,5
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
6,6
Địa điểm
7,6
Tổng quát
7,2
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
6,8
Tiện nghi
7,1
Địa điểm
7,1
Tổng quát
7,1
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
7,8
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Tiện nghi
7,8
Địa điểm
7,9
Tổng quát
7,8
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,1

Best Western Airport Inn - Phoenix
Đã cho điểm #15
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 1.238 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.883.326 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Sky Harbor Intl

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Sky Harbor Intl có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Sky Harbor Intl đêm nay có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Sky Harbor Intl?

Ở chỗ nào tại Phoenix?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Sky Harbor Intl bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.