Khách sạn gần sân bay Sân bay Provincetown

Khách sạn gần sân bay Sân bay Provincetown

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Provincetown

Provincetown (PVC) - Provincetown, MA, Mỹ
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Provincetown

Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 139 đánh giá
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,9
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Inn at Cook Street - Provincetown
Đã cho điểm #1
9,8
Tuyệt hảo 9,8
Dựa trên 139 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
12.749.472 ₫

Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,9
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 82 đánh giá
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,9
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

White Porch Inn - Provincetown
Đã cho điểm #2
9,6
Tuyệt hảo 9,6
Dựa trên 82 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
12.279.878 ₫

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 93 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

The Revere Guest House - Provincetown
Đã cho điểm #3
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 93 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
9.744.072 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 59 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
10,0

Brasswood Inn - Provincetown
Đã cho điểm #4
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 59 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
8.358.770 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 242 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Seaglass Inn & Spa - Provincetown
Đã cho điểm #5
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 242 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
9.133.600 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 165 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,8
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,5

Prince Albert Provincetown - Provincetown
Đã cho điểm #6
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 165 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
8.757.925 ₫

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 38 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Admirals Landing - Adults Only - Provincetown
Đã cho điểm #7
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 38 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
9.368.397 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 306 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
6,7
Thư thái
5,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
5,8
Nhân viên
6,7

Awol - Provincetown
Đã cho điểm #8
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 306 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
15.942.710 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 44 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6

Foxberry Inn - Provincetown
Đã cho điểm #9
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 44 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
11.246.772 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 96 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Crowne Pointe Historic Inn & Spa - Adults Only - Provincetown
Đã cho điểm #10
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 96 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
13.853.018 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,9
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 220 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,4

Lotus Provincetown - Provincetown
Đã cho điểm #11
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 220 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
10.612.820 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 185 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Anchor Inn Beach House - Provincetown
Đã cho điểm #12
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 185 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
11.528.528 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 64 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8

Snug Cottage - Provincetown
Đã cho điểm #13
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 64 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
10.190.186 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,5
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 123 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2

Carpe Diem Guesthouse & Spa - Provincetown
Đã cho điểm #14
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 123 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
13.195.586 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,0
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 768 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3

Cape Colony Inn - Provincetown
Đã cho điểm #15
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 768 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
8.570.087 ₫

Top Sân bay Provincetown hotels with parking

Hiển thị tất cả

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Provincetown

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Provincetown có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Provincetown đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Provincetown cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Provincetown?

Are there Provincetown hotels with free parking?

Ở chỗ nào tại Provincetown?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Provincetown bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.