Khách sạn gần sân bay Sân bay Provincetown

Khách sạn gần sân bay Sân bay Provincetown

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Provincetown

Provincetown (PVC) - Provincetown, MA, Mỹ
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Provincetown

Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,9
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 200 đánh giá
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,9
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,9
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
10,0

The Inn At Cook Street - Provincetown
Đã cho điểm #1
9,9
Tuyệt hảo 9,9
Dựa trên 200 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
11.257.818 ₫

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,9
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 122 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,9
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,8
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,9
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

The Revere Guest House - Provincetown
Đã cho điểm #2
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 122 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
8.941.395 ₫

Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 104 đánh giá
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0

White Porch Inn - Provincetown
Đã cho điểm #3
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 104 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
11.836.924 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 141 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,0

Carpe Diem Guesthouse & Spa - Provincetown
Đã cho điểm #4
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 141 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
12.230.716 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 146 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4

Prince Albert Provincetown - Provincetown
Đã cho điểm #5
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 146 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
7.157.749 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Tiện nghi
9,5
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,0
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 201 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Tiện nghi
9,5
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,3

Seaglass Inn & Spa - Provincetown
Đã cho điểm #6
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 201 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
7.945.333 ₫

Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,9
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,8
Tổng quát 9,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 39 đánh giá
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,9
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Admirals Landing - Adults Only - Provincetown
Đã cho điểm #7
9,6
Tuyệt hảo 9,6
Dựa trên 39 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
8.593.931 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 85 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

The Foxberry Inn - Provincetown
Đã cho điểm #8
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 85 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
10.400.742 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 303 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7

Pilgrim House - Provincetown
Đã cho điểm #9
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 303 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
8.431.782 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,9
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 71 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,9
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
7,5

Brasswood Inn - Provincetown
Đã cho điểm #10
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 71 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
7.018.764 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 207 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
10,0

Anchor Inn Beach House - Provincetown
Đã cho điểm #11
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 207 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
11.396.804 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Tiện nghi
9,5
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,6
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 183 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Tiện nghi
9,5
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
10,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8

Snug Cottage - Provincetown
Đã cho điểm #12
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 183 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
7.157.749 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,1
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 296 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,1
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
7,0
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,1

Awol - Provincetown
Đã cho điểm #13
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 296 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
10.562.891 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 37 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
8,8
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,4
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Eben House - Provincetown
Đã cho điểm #14
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 37 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
8.871.902 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,0
Tiện nghi
7,6
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,4
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 153 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,0
Tiện nghi
7,6
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,4
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,0
Nhân viên
5,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,6
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,3
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,5
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
7,5

Lotus Guest House - Provincetown
Đã cho điểm #15
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 153 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
7.968.497 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Provincetown

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Provincetown có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Provincetown đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Provincetown cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Provincetown?

Ở chỗ nào tại Provincetown?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Provincetown bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.