Khách sạn gần sân bay Sân bay Puebla City Huejotzingo

Khách sạn gần sân bay Sân bay Puebla City Huejotzingo

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Puebla City Huejotzingo

Huejotzingo (PBC) - Puebla City, Puebla, Mexico
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Puebla City Huejotzingo

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 158 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,0

Estrella de Belem - Puebla City
Đã cho điểm #1
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 158 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.345.196 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.041 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2

Ramada Encore by Wyndham Puebla - Puebla City
Đã cho điểm #2
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 2.041 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.304.864 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,2
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 229 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
10,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,4

Staybridge Suites Puebla - Puebla City
Đã cho điểm #3
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 229 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.660.736 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,1
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 340 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2

City Express Junior Puebla Finsa - Puebla City
Đã cho điểm #4
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 340 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
996.442 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 352 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1

One Puebla Serdan - Puebla City
Đã cho điểm #5
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 352 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.020.167 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,1
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 193 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8

Holiday Inn Puebla Finsa - Puebla City
Đã cho điểm #6
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 193 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.613.286 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 278 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9

City Express Puebla Finsa - Puebla City
Đã cho điểm #7
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 278 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.257.414 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 253 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0

Marriott Puebla Hotel Meson del Angel - Puebla City
Đã cho điểm #8
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 253 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.538.553 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 186 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2

Fiesta Inn Puebla Finsa - Puebla City
Đã cho điểm #9
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 186 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.376.038 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,5
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 28 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,5

Casa Shalom Puebla - Puebla City
Đã cho điểm #10
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 28 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
901.543 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,5
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 21 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,6

Hotel Plaza Las Fuentes - Puebla City
Đã cho điểm #11
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 21 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
925.267 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,4
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 61 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8

NH Puebla Finsa - Puebla City
Đã cho điểm #12
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 61 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.470.938 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,5
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 5 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
5,0
Thư thái
5,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
5,0
Nhân viên
10,0

Hacienda Del Molino - Puebla City
Đã cho điểm #13
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 5 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.741.400 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

City Suites Puebla Finsa - Puebla City
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.613.286 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Boutique Angelopolis and Business - Puebla City
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.126.928 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Puebla City Huejotzingo

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Puebla City Huejotzingo có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Puebla City Huejotzingo đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Puebla City Huejotzingo cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Puebla City Huejotzingo?

Ở chỗ nào tại Puebla City?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Puebla City Huejotzingo bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.