Khách sạn gần sân bay Sân bay Mexico City Benito Juarez

Khách sạn gần sân bay Sân bay Mexico City Benito Juarez

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Mexico City Benito Juarez

Benito Juarez (MEX) - Mexico City, Mexico City Federal District, Mexico
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Mexico City Benito Juarez

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Tiện nghi
7,9
Địa điểm
9,4
Tổng quát
7,7
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.064 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Tiện nghi
7,9
Địa điểm
9,4
Tổng quát
7,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Tiện nghi
7,9
Địa điểm
7,9
Tổng quát
7,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Tiện nghi
7,9
Địa điểm
9,3
Tổng quát
7,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0

Courtyard Mexico City Airport - Mexico City
Đã cho điểm #1
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 2.065 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.280.066 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.022 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0

Izzzleep Aeropuerto Terminal 1 - Mexico City
Đã cho điểm #2
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 3.022 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.139.800 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,1
Dịch vụ
8,3
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 5.564 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,1
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,2
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7

We Hotel Aeropuerto - Mexico City
Đã cho điểm #3
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 5.566 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.512.213 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Tổng quát
7,6
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.055 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Tổng quát
7,6
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Tổng quát
7,3
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,3

City Express Ciudad de Mexico Aeropuerto - Mexico City
Đã cho điểm #4
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 2.055 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.558.735 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Tiện nghi
7,9
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,9
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.153 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Tiện nghi
7,9
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,6
Tiện nghi
7,9
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,5

Hotel Grand Prix Aeropuerto Cdmx - Mexico City
Đã cho điểm #5
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 1.153 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.814.376 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
7,6
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.534 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
7,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,5

Fiesta Inn Aeropuerto Ciudad de Mexico - Mexico City
Đã cho điểm #6
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 2.534 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.977.437 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.453 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7

Hostel Mexico DF Airport - Mexico City
Đã cho điểm #7
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 1.453 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.232.845 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
7,7
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 10.508 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
7,7
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
6,6
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,2

Camino Real Aeropuerto Mexico - Mexico City
Đã cho điểm #8
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 10.508 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.442.429 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,3
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
7,9
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 1.881 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,3
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,4
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5

Hotel MX aeropuerto - Mexico City
Đã cho điểm #9
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 1.881 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.116.772 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,7
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
7,6
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 564 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,7
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,6
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
7,8

Hotel Estrella de Oriente - Mexico City
Đã cho điểm #10
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 564 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
651.315 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
6,8
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 2.670 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
6,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,3
Tổng quát
5,5
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
7,2
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
7,9

NH Collection Mexico City Airport T2 - Mexico City
Đã cho điểm #11
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 2.670 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.977.670 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,5
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
7,3
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 782 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,5
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
7,3
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
7,6
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,6
Tổng quát
3,0
Dịch vụ
7,1
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,2
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,6

Hotel Aeropuerto - Mexico City
Đã cho điểm #12
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 783 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.628.286 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,3
Tổng quát
8,2
Dịch vụ
7,4
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 1.587 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,3
Tổng quát
8,2
Dịch vụ
7,4
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,2
Tổng quát
7,6
Dịch vụ
7,4
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,3

Hotel MX Congreso - Mexico City
Đã cho điểm #13
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 1.587 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.558.502 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
4,2
Tổng quát 7,3 Tốt
Dựa trên 1.448 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
4,2
Sạch sẽ
2,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
4,0
Nhân viên
2,0
Đáng tiền
4,0
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
4,0
Thư thái
4,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
4,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
7,1
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,0
Tổng quát
2,0
Dịch vụ
7,1
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,0

Hilton Mexico City Airport - Mexico City
Đã cho điểm #14
7,3
Tốt 7,3
Dựa trên 1.448 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.582.462 ₫

Sạch sẽ
6,6
Thư thái
6,4
Địa điểm
8,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
6,1
Tổng quát 6,4 Tốt
Dựa trên 1.653 đánh giá
Sạch sẽ
6,6
Thư thái
6,4
Địa điểm
8,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
6,1
Sạch sẽ
6,6
Thư thái
6,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
6,1
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
6,6
Thư thái
6,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
5,9
Nhân viên
7,6
Sạch sẽ
6,2
Thư thái
6,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
5,9
Nhân viên
7,6
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
6,7
Địa điểm
8,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
6,3
Sạch sẽ
6,5
Thư thái
6,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
6,1
Nhân viên
7,5

Hotel Puerto Mexico Aeropuerto - Mexico City
Đã cho điểm #15
6,4
Tốt 6,4
Dựa trên 1.653 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
814.143 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Mexico City Benito Juarez

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Mexico City Benito Juarez có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Mexico City Benito Juarez đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Mexico City Benito Juarez cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Mexico City Benito Juarez?

Ở chỗ nào tại Mexico City?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Mexico City Benito Juarez bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.