Khách sạn gần sân bay Sân bay Rostock Laage

Khách sạn gần sân bay Sân bay Rostock Laage

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Rostock Laage

Laage (RLG) - Rostock, Đức
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Rostock Laage

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.939 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,5

Hotel GreifenNest - Rostock
Đã cho điểm #1
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 1.939 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.151.544 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.249 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4

Stadtperle Rostock - Rostock
Đã cho điểm #2
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 1.249 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.432.180 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 323 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,7
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1

Hotel Rittmeister - Rostock
Đã cho điểm #3
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 323 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.437.793 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 748 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,3

Hotel Denkmal 13 Rostock - Kaufmannshaus Krahnstöver - Rostock
Đã cho điểm #4
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 748 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.724.042 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 312 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,4

Hotel Verdi - Rostock
Đã cho điểm #5
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 312 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.128.158 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.453 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1

Motel One Rostock - Rostock
Đã cho điểm #6
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 3.453 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.128.158 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.200 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7

Trihotel - Am Schweizer Wald - Rostock
Đã cho điểm #7
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 1.200 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.063.611 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,5
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 688 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,0

Hotel Pension Petridamm - Rostock
Đã cho điểm #8
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 688 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.128.158 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,1
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 1.191 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,9

Das Hotel an der Stadthalle - Rostock
Đã cho điểm #9
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 1.191 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.549.112 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,9
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
7,7
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 4.222 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,9
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,9
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,9
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8

Hotel Citymaxx - Rostock
Đã cho điểm #10
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 4.222 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.660.431 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
7,6
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 1.576 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6

Vienna House Sonne Rostock - Rostock
Đã cho điểm #11
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 1.576 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.040.225 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,8
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 3.782 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,6

pentahotel Rostock - Rostock
Đã cho điểm #12
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 3.782 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.180.543 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,1
Dịch vụ
7,8
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 2.629 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,1
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,4

Intercityhotel Rostock - Rostock
Đã cho điểm #13
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 2.629 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.315.248 ₫

Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,6
Địa điểm
9,2
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
7,5
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 579 đánh giá
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,6
Địa điểm
9,2
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,9

Hotel die kleine Sonne Rostock - Rostock
Đã cho điểm #14
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 579 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.338.635 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,5
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 2.879 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,3

Hotel Garni Am Hopfenmarkt - Rostock
Đã cho điểm #15
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 2.879 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.549.112 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Rostock Laage

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Rostock Laage có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Rostock Laage đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Rostock Laage cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Rostock Laage?

Ở chỗ nào tại Rostock?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Rostock Laage bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Nổi tiếng ở Rostock

Sân bay đã ghé năm Rostock

Thắng cảnh ở Rostock