Khách sạn gần sân bay Sân bay Salerno Costa d'Amalfi

Khách sạn gần sân bay Sân bay Salerno Costa d'Amalfi

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Salerno Costa d'Amalfi

Costa d'Amalfi (QSR) - Salerno, Salerno, Ý
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Salerno Costa d'Amalfi

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 326 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3

Vinto House Salerno - Salerno
Đã cho điểm #1
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 326 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.689.884 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 119 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8

Bed & Breakfast San Francesco - Salerno
Đã cho điểm #2
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 119 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.786.025 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,0
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 452 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6

Suite 39 Guest House - Salerno
Đã cho điểm #3
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 452 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.530.030 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Tiện nghi
6,6
Địa điểm
9,7
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.444 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Tiện nghi
6,6
Địa điểm
9,7
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Tiện nghi
6,6
Địa điểm
9,6
Tổng quát
7,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0

Hotel Plaza - Salerno
Đã cho điểm #4
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 1.444 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.306.463 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 292 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0

Lavilletta B&B - Salerno
Đã cho điểm #5
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 292 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.055.264 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 226 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,7

Tenuta D'Amore - Salerno
Đã cho điểm #6
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 226 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.078.101 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,0
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.308 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9

Hotel Montestella - Salerno
Đã cho điểm #7
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 2.308 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.420.644 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
8,9
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 19 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

B&B La Garconniere - Salerno
Đã cho điểm #8
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 19 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.516.785 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 247 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9

Albergo Fiorenza - Salerno
Đã cho điểm #9
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 247 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.963.919 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
7,4
Tổng quát
8,3
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 1.067 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
7,4
Tổng quát
8,3
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,4
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,6
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,4

Novotel Salerno Est Arechi - Salerno
Đã cho điểm #10
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 1.067 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.849.738 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,6
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 9 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

B&b Il Papavero - Salerno
Đã cho điểm #11
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 9 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.923.042 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,6
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 652 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,4

Hotel Polo Nautico - Salerno
Đã cho điểm #12
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 652 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.215.118 ₫

Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,2
Địa điểm
7,4
Tổng quát
8,2
Dịch vụ
7,0
Tổng quát 7,1 Tốt
Dựa trên 1.230 đánh giá
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,2
Địa điểm
7,4
Tổng quát
8,2
Dịch vụ
7,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
6,9
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
4,0
Địa điểm
2,0
Tổng quát
4,0
Nhân viên
4,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,4
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
7,1
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,2
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,1
Địa điểm
7,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,0
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,0
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,0

Mediterranea Hotel & Convention Center - Salerno
Đã cho điểm #13
7,1
Tốt 7,1
Dựa trên 1.230 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.507.194 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
4,0
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
4,0
Tổng quát 5,1 Ổn
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
4,0
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
4,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
4,0
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
4,0

Sichelgaita B&B - Salerno
Đã cho điểm #14
5,1
Ổn 5,1
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.432.063 ₫

Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,1
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
7,2
Tổng quát 6,8 Tốt
Dựa trên 1.316 đánh giá
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,1
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
7,2
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
6,4
Nhân viên
6,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,2
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
6,9
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,3
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
7,5

Grand Hotel Salerno - Salerno
Đã cho điểm #15
6,8
Tốt 6,8
Dựa trên 1.316 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.306.463 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Salerno Costa d'Amalfi

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Salerno Costa d'Amalfi có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Salerno Costa d'Amalfi đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Salerno Costa d'Amalfi cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Salerno Costa d'Amalfi?

Ở chỗ nào tại Salerno?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Salerno Costa d'Amalfi bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.