Khách sạn gần sân bay Sân bay Salerno Costa d'Amalfi

Khách sạn gần sân bay Sân bay Salerno Costa d'Amalfi

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Salerno Costa d'Amalfi

Costa d'Amalfi (QSR) - Salerno, Salerno, Ý
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Salerno Costa d'Amalfi

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 550 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3

Vinto House Salerno - Salerno
Đã cho điểm #1
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 550 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.089.840 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,8
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.345 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,8
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,7
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1

Hotel Plaza - Salerno
Đã cho điểm #2
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 1.345 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.306.030 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 357 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4

Suite 39 Guest House - Salerno
Đã cho điểm #3
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 357 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.825.607 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 307 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3

Lavilletta B&B - Salerno
Đã cho điểm #4
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 307 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.945.713 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,6
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 102 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,6

Bed & Breakfast San Francesco - Salerno
Đã cho điểm #5
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 102 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.209.945 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 38 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,4
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Il Papavero Residence Arbostella - Salerno
Đã cho điểm #6
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 38 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.242.854 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 229 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,2

Tenuta D'Amore - Salerno
Đã cho điểm #7
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 229 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.089.840 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 947 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,3

Hotel Polo Nautico - Salerno
Đã cho điểm #8
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 947 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.858.516 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,3
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.391 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9

Hotel Montestella - Salerno
Đã cho điểm #9
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 2.391 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.810.474 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,5
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 15 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,5

La Garçonniere-Suite in Salerno centro - Salerno
Đã cho điểm #10
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 15 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.435.023 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 272 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,2

Albergo Fiorenza - Salerno
Đã cho điểm #11
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 272 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.729.522 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,4
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 1.072 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,3

Novotel Salerno Est Arechi - Salerno
Đã cho điểm #12
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 1.072 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.969.734 ₫

Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,5
Tổng quát
6,7
Dịch vụ
7,1
Tổng quát 7,1 Tốt
Dựa trên 1.116 đánh giá
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,5
Tổng quát
6,7
Dịch vụ
7,1
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,5
Tổng quát
6,7
Dịch vụ
7,1
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,2
Địa điểm
7,6
Tổng quát
6,6
Dịch vụ
7,0
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,2

Mediterranea Hotel & Convention Center - Salerno
Đã cho điểm #13
7,1
Tốt 7,1
Dựa trên 1.116 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.969.734 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Sichelgaita B&B - Salerno
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.017.776 ₫

Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,4
Tổng quát
6,5
Dịch vụ
6,5
Tổng quát 6,6 Tốt
Dựa trên 1.460 đánh giá
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,4
Tổng quát
6,5
Dịch vụ
6,5
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
7,1
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,3
Tổng quát
7,3
Dịch vụ
6,5
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
6,4
Nhân viên
7,1
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,5
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
6,6
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
6,4
Nhân viên
7,4

Grand Hotel Salerno - Salerno
Đã cho điểm #15
6,6
Tốt 6,6
Dựa trên 1.460 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.050.685 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Salerno Costa d'Amalfi

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Salerno Costa d'Amalfi có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Salerno Costa d'Amalfi đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Salerno Costa d'Amalfi cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Salerno Costa d'Amalfi?

Ở chỗ nào tại Salerno?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Salerno Costa d'Amalfi bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.