Khách sạn gần sân bay Sân bay Naples

Khách sạn gần sân bay Sân bay Naples

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Naples

Naples (NAP) - Naples, Naples, Ý
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Naples

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 97 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

B&B Domus Gemi - Naples
Đã cho điểm #1
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 97 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.016.608 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 173 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0

Del Corso - Naples
Đã cho điểm #2
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 173 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.850.534 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 345 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,9
Nhân viên
10,0

Serendipity - Naples
Đã cho điểm #3
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 345 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.297.747 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,1
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 833 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4

Rooms stazione centrale - Naples
Đã cho điểm #4
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 833 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.470.938 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.690 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3

B&B Sweet Sleep - Naples
Đã cho điểm #5
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 2.690 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.230.131 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 138 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6

Conte Cavour - Naples
Đã cho điểm #6
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 138 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.657.177 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,6
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 242 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
10,0

B&B Firenze32 - Naples
Đã cho điểm #7
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 242 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.897.984 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,3
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,1
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 373 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,3
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
6,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0

Buono Hotel - Naples
Đã cho điểm #8
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 373 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.230.131 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
6,7
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,1
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 1.663 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
6,7
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
6,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
6,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
6,4
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7

Holiday Inn Naples - Naples
Đã cho điểm #9
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 1.663 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.609.728 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,1
Tổng quát
6,7
Dịch vụ
7,7
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 589 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,1
Tổng quát
6,7
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,1
Tổng quát
8,2
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,9
Địa điểm
6,8
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
7,4
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,2
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,6

Hotel Luxor - Naples
Đã cho điểm #10
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 589 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.542.112 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,4
Tổng quát 7,4 Tốt
Dựa trên 467 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,4
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,8

Home To Fly - Naples
Đã cho điểm #11
7,4
Tốt 7,4
Dựa trên 467 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.989.324 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Le Cheminee Business Hotel - Naples
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.447.213 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Joyfull Hotel - Naples
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.138.791 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Kleopatra Design Hotel - Naples
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.606.169 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Naples

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Naples có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Naples đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Naples cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Naples?

Ở chỗ nào tại Naples?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Naples bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.