vn.kayak.com cũng có sẵn bằng tiếng Anh. Visit site in English.

Khách sạn gần sân bay Sân bay Luis E. Magalhaes

Khách sạn gần sân bay Sân bay Luis E. Magalhaes

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Luis E. Magalhaes

Luis E. Magalhaes (SSA) - Salvador, Bahia, Brazil
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Luis E. Magalhaes

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.410 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1

Hotel Deville Prime Salvador - Salvador
Đã cho điểm #1
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 1.410 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.469.913 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,5
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.107 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1

Mar Brasil Hotel - Salvador
Đã cho điểm #2
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 1.107 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.010.565 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Tiện nghi
9,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,6
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.034 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Tiện nghi
9,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
8,3
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,5

Novotel Salvador Hangar Aeroporto - Salvador
Đã cho điểm #3
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 1.034 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.033.533 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,4
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.174 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,1

Catussaba Business - Salvador
Đã cho điểm #4
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 1.174 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.286.174 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
5,0
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.209 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
5,0
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
4,0
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
4,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6

Ibis Salvador Aeroporto Hangar - Salvador
Đã cho điểm #5
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 2.209 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
711.989 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.270 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6

Plattinum Hotel - Salvador
Đã cho điểm #6
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 1.270 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
482.316 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 103 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1

Hotel Pousada Encanto de Itapoan - Salvador
Đã cho điểm #7
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 103 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
826.826 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,7
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 545 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,4

Farol de Itapuã Praia Hotel - Salvador
Đã cho điểm #8
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 545 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
918.696 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
7,9
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 201 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
6,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
7,1

Catussaba Suites - Salvador
Đã cho điểm #9
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 201 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.319.707 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Tiện nghi
8,5
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,5
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 348 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Tiện nghi
8,5
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,5
Tiện nghi
8,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,5
Chất lượng phòng
6,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,1

Pousada Stella Tropical - Salvador
Đã cho điểm #10
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 348 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.939.826 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,4
Tổng quát
2,0
Dịch vụ
7,7
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 2.881 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,4
Tổng quát
2,0
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,0

Gran Hotel Stella Maris Urban Resort & Conventions - Salvador
Đã cho điểm #11
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 2.881 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.217.272 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,4
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 540 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,1

Pousada Maristella - Salvador - Salvador
Đã cho điểm #12
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 540 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
689.022 ₫

Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 1.838 đánh giá
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,1
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,5

Catussaba Resort Hotel - Salvador
Đã cho điểm #13
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 1.838 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.332.109 ₫

Sạch sẽ
7,6
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,0
Tổng quát 7,3 Tốt
Dựa trên 585 đánh giá
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
6,5
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
6,5
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
6,2
Nhân viên
7,6
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,0
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
6,9
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,4
Nhân viên
8,0

Hotel Praia da Sereia - Salvador
Đã cho điểm #14
7,3
Tốt 7,3
Dựa trên 585 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
459.348 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Pousada Praia Bella - Salvador
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.446.946 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Luis E. Magalhaes

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Luis E. Magalhaes có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Luis E. Magalhaes đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Luis E. Magalhaes cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Luis E. Magalhaes?

Ở chỗ nào tại Salvador?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Luis E. Magalhaes bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.