Khách sạn gần sân bay Sân bay Salvador Luis E. Magalhaes

Khách sạn gần sân bay Sân bay Salvador Luis E. Magalhaes

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Salvador Luis E. Magalhaes

Luis E. Magalhaes (SSA) - Salvador, Bahia, Brazil
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Salvador Luis E. Magalhaes

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,3
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.165 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4

Hotel Deville Prime Salvador - Salvador
Đã cho điểm #1
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 2.165 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.748.415 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.618 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2

Casa Di Vina Boutique Hotel - Salvador
Đã cho điểm #2
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 1.618 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.067.184 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.300 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7

Novotel Salvador Hangar Aeroporto - Salvador
Đã cho điểm #3
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 1.300 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.479.916 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 117 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
6,8
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,9

Pousada Encanto de Itapoan - Salvador
Đã cho điểm #4
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 117 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.151.046 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 438 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,4

Pousada Stella Tropical - Salvador
Đã cho điểm #5
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 438 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.010.102 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,4
Dịch vụ
8,1
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.471 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,4
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,5

Ibis Salvador Aeroporto Hangar - Salvador
Đã cho điểm #6
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 3.471 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.057.083 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.235 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,3

Farol de Itapuã Praia Hotel - Salvador
Đã cho điểm #7
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 1.235 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.409.444 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,3
Dịch vụ
7,7
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.248 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,3
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
4,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
3,0
Nhân viên
2,0
Đáng tiền
2,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
7,9

Gran Hotel Stella Maris Urban Resort & Conventions - Salvador
Đã cho điểm #8
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 3.248 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.926.240 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,9
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.422 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,2

Catussaba Business - Salvador
Đã cho điểm #9
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 1.422 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.245.009 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,1
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 207 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
5,7
Sạch sẽ
6,4
Thư thái
6,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
6,4
Nhân viên
6,4

Catussaba Suites - Salvador
Đã cho điểm #10
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 207 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.255.110 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,7
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 1.142 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,5

Plattinum Hotel - Salvador
Đã cho điểm #11
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 1.142 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
892.648 ₫

Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,7
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 2.390 đánh giá
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,7
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,4
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,6
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,9

Catussaba Resort Hotel - Salvador
Đã cho điểm #12
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 2.390 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.855.767 ₫

Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,2
Tổng quát
5,5
Dịch vụ
7,6
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 769 đánh giá
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,2
Tổng quát
5,5
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,2

OYO Pousada Maristella - Salvador - Salvador
Đã cho điểm #13
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 769 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
986.611 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Pousada Praia Bella - Salvador
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
563.778 ₫

Sạch sẽ
7,4
Thư thái
6,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,0
Tổng quát 7,0 Tốt
Dựa trên 2.052 đánh giá
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
6,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
6,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
6,7
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
6,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,0

Hotel Luar de Itapuã - Salvador
Đã cho điểm #15
7,0
Tốt 7,0
Dựa trên 2.052 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
610.759 ₫

Top Sân bay Salvador Luis E. Magalhaes hotels with parking

Hiển thị tất cả

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Salvador Luis E. Magalhaes

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Salvador Luis E. Magalhaes có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Salvador Luis E. Magalhaes đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Salvador Luis E. Magalhaes cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Salvador Luis E. Magalhaes?

Are there Luis E. Magalhaes hotels with free parking?

Ở chỗ nào tại Salvador?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Salvador Luis E. Magalhaes bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.