Khách sạn gần sân bay Sân bay Salvador Luis E. Magalhaes

Khách sạn gần sân bay Sân bay Salvador Luis E. Magalhaes

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Salvador Luis E. Magalhaes

Luis E. Magalhaes (SSA) - Salvador, Bahia, Brazil
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Salvador Luis E. Magalhaes

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.017 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3

Hotel Deville Prime Salvador - Salvador
Đã cho điểm #1
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 2.017 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.203.666 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.392 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1

Casa Di Vina Boutique Hotel - Salvador
Đã cho điểm #2
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 1.392 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.902.111 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Tiện nghi
9,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,5
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.058 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Tiện nghi
9,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
8,3
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,6

Novotel Salvador Hangar Aeroporto - Salvador
Đã cho điểm #3
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 1.058 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.438.182 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,5
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 113 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0

Hotel Pousada Encanto de Itapoan - Salvador
Đã cho điểm #4
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 113 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.020.645 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,5
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.112 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,4

Catussaba Business - Salvador
Đã cho điểm #5
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 1.112 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.229.414 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Tiện nghi
8,5
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,5
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 266 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Tiện nghi
8,5
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Tiện nghi
8,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,5
Chất lượng phòng
6,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,2

Pousada Stella Tropical - Salvador
Đã cho điểm #6
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 266 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.368.592 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
5,7
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.858 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
5,7
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
4,0
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
4,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,4
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,5

Ibis Salvador Aeroporto Hangar - Salvador
Đã cho điểm #7
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 2.858 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
904.663 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,9
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.237 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6

Plattinum Hotel - Salvador
Đã cho điểm #8
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 1.237 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
811.877 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 811 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,6

Farol de Itapuã Praia Hotel - Salvador
Đã cho điểm #9
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 811 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.183.021 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
7,8
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 217 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
6,3
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
6,7
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
6,3

Catussaba Suites - Salvador
Đã cho điểm #10
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 217 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.737.184 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
6,6
Dịch vụ
7,8
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 2.886 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
6,6
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
4,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
3,0
Nhân viên
2,0
Đáng tiền
2,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
7,9

Gran Hotel Stella Maris Urban Resort & Conventions - Salvador
Đã cho điểm #11
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 2.886 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.693.343 ₫

Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,7
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 1.819 đánh giá
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,7
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,1
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
7,5

Catussaba Resort Hotel - Salvador
Đã cho điểm #12
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 1.819 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.646.950 ₫

Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
6,8
Tổng quát 7,2 Tốt
Dựa trên 522 đánh giá
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
6,8
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
6,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,1
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
6,8
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
8,0

Hotel Praia da Sereia - Salvador
Đã cho điểm #13
7,2
Tốt 7,2
Dựa trên 522 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
672.698 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Pousada Praia Bella - Salvador
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
8.768.268 ₫

Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
5,5
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
6,0
Tổng quát 5,4 Ổn
Dựa trên 2 đánh giá
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
5,5
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
6,0

Pousada Maristella - Salvador - Salvador
Đã cho điểm #15
5,4
Ổn 5,4
Dựa trên 2 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.043.842 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Salvador Luis E. Magalhaes

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Salvador Luis E. Magalhaes có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Salvador Luis E. Magalhaes đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Salvador Luis E. Magalhaes cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Salvador Luis E. Magalhaes?

Ở chỗ nào tại Salvador?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Salvador Luis E. Magalhaes bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.