Khách sạn gần sân bay Sân bay Salvador Luis E. Magalhaes

Khách sạn gần sân bay Sân bay Salvador Luis E. Magalhaes

Luis E. Magalhaes (SSA) - Salvador, Bahia, Brazil
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Hãy để KAYAK làm công việc tìm kiếm

Tiết kiệm cho lần lưu trú tiếp theo

Tìm và so sánh hàng trăm trang du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn ở Sân bay Salvador Luis E. Magalhaes

Miễn phí sử dụng – không chi phí ẩn

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Salvador Luis E. Magalhaes

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.891 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4

Hotel Deville Prime Salvador - Salvador - Phòng khách
Đã cho điểm #1
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 1.903 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.326.688 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.515 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3

Casa Di Vina Boutique Hotel - Salvador - Hành lang
Đã cho điểm #2
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 1.515 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.424.188 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 189 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,7
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
9,3

Hotel Pousada Encanto de Itapoan - Salvador - Phòng ngủ
Đã cho điểm #3
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 189 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.247.137 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 725 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,4

Pousada Stella Tropical - Salvador - Toà nhà
Đã cho điểm #4
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 724 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.170.782 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
8,0
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 4.064 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,4

Best Western Salvador Hangar Aeroporto - Salvador - Toà nhà
Đã cho điểm #5
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 4.046 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.321.293 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,5
Tổng quát
7,6
Dịch vụ
7,9
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.118 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,5
Tổng quát
7,6
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,4
Tổng quát
5,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,3

Catussaba Business - Salvador - Hành lang
Đã cho điểm #6
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 2.117 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.505.592 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,2
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 307 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,3
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
6,4
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
6,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
7,3

Catussaba Suítes Resort - Salvador
Đã cho điểm #7
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 307 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.392.448 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,3
Dịch vụ
7,8
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.564 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,3
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
7,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,4
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,2

Gran Hotel Stella Maris Urban Resort & Conventions - Salvador - Hành lang
Đã cho điểm #8
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 3.575 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.502.588 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,4
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 1.421 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,2

Farol de Itapuã Praia Hotel - Salvador - Phòng khách
Đã cho điểm #9
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 1.421 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.599.773 ₫

Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,3
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 3.020 đánh giá
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,3
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,8

Catussaba Resort Hotel - Salvador - Bể bơi
Đã cho điểm #10
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 3.016 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.984.316 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,8
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,5
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 1.228 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,8
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,7
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,5

Plattinum Hotel - Salvador
Đã cho điểm #11
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 1.233 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.037.642 ₫

Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
6,8
Tổng quát 7,0 Tốt
Dựa trên 604 đánh giá
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
6,8
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,8
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
6,8
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
6,7
Thư thái
6,5
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
6,1
Nhân viên
7,7

Hotel Praia da Sereia - Salvador - Bãi biển
Đã cho điểm #12
7,1
Tốt 7,1
Dựa trên 607 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
884.638 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Pousada Praia Bella - Salvador
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
610.843 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Pousada Maristella - Salvador
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.316.111 ₫

Sạch sẽ
7,2
Thư thái
6,7
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
8,0
Tổng quát 6,8 Tốt
Dựa trên 2.210 đánh giá
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
6,7
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
6,7
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
6,7
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
6,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
6,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
7,8

Hotel Luar de Itapua - Salvador - Bãi biển
Đã cho điểm #15
6,8
Tốt 6,8
Dựa trên 2.211 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
687.094 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Salvador Luis E. Magalhaes

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Salvador Luis E. Magalhaes có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Salvador Luis E. Magalhaes đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Salvador Luis E. Magalhaes cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Salvador Luis E. Magalhaes?

Ở chỗ nào tại Salvador?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Salvador Luis E. Magalhaes bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.