Khách sạn gần sân bay Sân bay Santa Monica

Khách sạn gần sân bay Sân bay Santa Monica

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Santa Monica

Santa Monica (SMO) - Santa Monica, CA, Mỹ
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Santa Monica

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 617 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7

Villa Brasil Motel - Los Angeles
Đã cho điểm #1
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 617 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.056.940 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,0
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 517 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2

The Ambrose - Santa Monica
Đã cho điểm #2
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 517 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
10.747.331 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.107 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,4

The Kinney - Venice Beach - Los Angeles
Đã cho điểm #3
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 1.107 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.310.795 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,2
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 884 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,2
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,1
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,9

SureStay Hotel by Best Western Santa Monica - Santa Monica
Đã cho điểm #4
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 884 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.219.455 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
9,0
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 790 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5

Gateway Hotel Santa Monica - Santa Monica
Đã cho điểm #5
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 790 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.524.318 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
4,0
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 601 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
4,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
4,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7

Super 8 by Wyndham Los Angeles-Culver City Area - Los Angeles
Đã cho điểm #6
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 601 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.056.940 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Tiện nghi
8,6
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,7
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.582 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Tiện nghi
8,6
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,7
Sạch sẽ
8,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,5
Đáng tiền
7,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
4,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Tiện nghi
7,9
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,7
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,0

Santa Monica Motel - Santa Monica
Đã cho điểm #7
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 1.582 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.575.327 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,2
Tổng quát
4,3
Dịch vụ
7,8
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 1.215 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,2
Tổng quát
4,3
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
2,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
2,0
Nhân viên
2,0
Đáng tiền
2,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,4
Tổng quát
5,5
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,3

Days Inn by Wyndham Santa Monica/Los Angeles - Santa Monica
Đã cho điểm #8
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 1.215 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.768.684 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,1
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 380 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7

Le Méridien Delfina Santa Monica - Santa Monica
Đã cho điểm #9
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 380 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
10.415.184 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,6
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 1.021 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,1
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
7,8
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,3

Comfort Inn Santa Monica - West Los Angeles - Santa Monica
Đã cho điểm #10
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 1.021 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.195.730 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,1
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,6
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 466 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,1
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,6

Best Western Royal Palace Inn & Suites - Los Angeles
Đã cho điểm #11
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 466 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.338.079 ₫

Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,3
Tổng quát
6,6
Dịch vụ
7,3
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 1.672 đánh giá
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,3
Tổng quát
6,6
Dịch vụ
7,3
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,2
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,3
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
7,4
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,5

Ocean Park Hotel - Santa Monica
Đã cho điểm #12
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 1.672 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.799.526 ₫

Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
10,0
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 1.113 đánh giá
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,3
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,3
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,3

Jolly Roger Hotel - Los Angeles
Đã cho điểm #13
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 1.113 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.697.509 ₫

Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 4 đánh giá

Ramada by Wyndham Marina del Rey - Los Angeles
Đã cho điểm #14
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 4 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
11.043.891 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Pavilions Motel - Santa Monica
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.036.774 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Santa Monica

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Santa Monica có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Santa Monica đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Santa Monica cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Santa Monica?

Ở chỗ nào tại Santa Monica?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Santa Monica bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.