Khách sạn gần sân bay Sân bay Trieste Ronchi dei Legionari

Khách sạn gần sân bay Sân bay Trieste Ronchi dei Legionari

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Trieste Ronchi dei Legionari

Ronchi dei Legionari (TRS) - Trieste, Trieste, Ý
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Trieste Ronchi dei Legionari

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 337 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,1

Hotel Friuli - Grado
Đã cho điểm #1
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 337 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.225.458 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 386 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,5
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,7

Hotel Touring - Grado
Đã cho điểm #2
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 386 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.133.396 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 939 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4

Hotel Residence Sanremo - Grado
Đã cho điểm #3
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 939 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.734.148 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 924 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,5

Hotel Bellavista - Grado
Đã cho điểm #4
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 924 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.616.722 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,6
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 550 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,1

Hotel ai Pini - Grado
Đã cho điểm #5
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 550 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.569.752 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,5
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 803 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,4

Hotel Eliani - Grado
Đã cho điểm #6
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 803 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.616.722 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 800 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
6,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,8

Hotel Cristina - Grado
Đã cho điểm #7
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 800 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.522.781 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 645 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0

Hotel Moreri - Grado
Đã cho điểm #8
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 645 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.076.562 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,2
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 937 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,4

Hotel Merano - Grado
Đã cho điểm #9
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 937 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.076.562 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,1
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 455 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
6,9
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,3

Hotel Helvetia - Grado
Đã cho điểm #10
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 455 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.334.900 ₫

Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,9
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 2.280 đánh giá
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,4

Villaggio Cà Laguna - Grado
Đã cho điểm #11
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 2.280 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.311.414 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,5
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 555 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
6,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
7,6

Hotel Capri - Grado
Đã cho điểm #12
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 555 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.475.811 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,6
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 621 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,4

Villa D'este - Grado
Đã cho điểm #13
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 621 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.546.266 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,0
Tổng quát 7,3 Tốt
Dựa trên 628 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,8
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
6,9
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5

Hotel Argentina - Grado
Đã cho điểm #14
7,3
Tốt 7,3
Dựa trên 628 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.888.681 ₫

Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,2
Tổng quát 7,3 Tốt
Dựa trên 221 đánh giá
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
6,7
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
5,0
Thư thái
2,5
Địa điểm
2,5
Dịch vụ
2,5
Nhân viên
5,0

Camping Al Bosco - Grado
Đã cho điểm #15
7,3
Tốt 7,3
Dựa trên 221 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.559.888 ₫

Top Sân bay Trieste Ronchi dei Legionari hotels with parking

Hiển thị tất cả

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Trieste Ronchi dei Legionari

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Trieste Ronchi dei Legionari có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Trieste Ronchi dei Legionari đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Trieste Ronchi dei Legionari cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Trieste Ronchi dei Legionari?

Are there Ronchi dei Legionari hotels with free parking?

Ở chỗ nào tại Trieste?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Trieste Ronchi dei Legionari bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.