Khách sạn gần sân bay Sân bay Venice Treviso A. Canova

Khách sạn gần sân bay Sân bay Venice Treviso A. Canova

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Venice Treviso A. Canova

Treviso A. Canova (TSF) - Venice, Veneto, Ý
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Venice Treviso A. Canova

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 394 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7

Hotel Rovere - Treviso
Đã cho điểm #1
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 394 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.697.048 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 175 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5

Maison Matilda - Treviso
Đã cho điểm #2
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 175 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.394.095 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 459 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6

Locanda San Tomaso - Treviso
Đã cho điểm #3
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 459 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.859.801 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 295 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2

Hotel Mezzaluna - Treviso
Đã cho điểm #4
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 295 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.232.040 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,6
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 193 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,7

19 Borgo Cavour - Treviso
Đã cho điểm #5
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 193 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.046.036 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.996 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
6,6
Địa điểm
7,3
Tổng quát
7,3
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
7,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,1
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,9
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3

B&B Hotel Treviso - Treviso
Đã cho điểm #6
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 2.996 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.883.283 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 98 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,2
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3

Villa Zane - Treviso
Đã cho điểm #7
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 98 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.068.822 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 146 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,9

Locanda da Renzo - Treviso
Đã cho điểm #8
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 146 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.185.539 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.238 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7

Hotel Maggior Consiglio - Treviso
Đã cho điểm #9
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 1.238 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.487.794 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 200 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8

Hotel Al Fogher - Treviso
Đã cho điểm #10
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 200 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.139.038 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 163 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,0

Hotel Al Sole - Preganziol - Treviso
Đã cho điểm #11
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 163 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.581.028 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,3
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 1.700 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,0

Hotel Continental - Treviso
Đã cho điểm #12
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 1.700 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.999.535 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,9
Tổng quát
4,6
Dịch vụ
7,3
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 1.627 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,9
Tổng quát
4,6
Dịch vụ
7,3
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,0
Tổng quát
5,0
Dịch vụ
7,3
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,7
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
7,1
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,2

Carlton - Treviso
Đã cho điểm #13
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 1.627 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.208.789 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Ca' Del Galletto - Treviso
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.209.022 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Il Focolare - Treviso
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.418.043 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Venice Treviso A. Canova

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Venice Treviso A. Canova có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Venice Treviso A. Canova đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Venice Treviso A. Canova cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Venice Treviso A. Canova?

Ở chỗ nào tại Venice?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Venice Treviso A. Canova bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.