Khách sạn gần sân bay Sân bay Venice Treviso A. Canova

Khách sạn gần sân bay Sân bay Venice Treviso A. Canova

Treviso A. Canova (TSF) - Venice, Veneto, Ý
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Hãy để KAYAK làm công việc tìm kiếm

Tiết kiệm cho lần lưu trú tiếp theo

Tìm và so sánh hàng trăm trang du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn ở Sân bay Venice Treviso A. Canova

Miễn phí sử dụng – không chi phí ẩn

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Venice Treviso A. Canova

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 562 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8

Hotel Rovere - Treviso
Đã cho điểm #1
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 562 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.390.244 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 710 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5

Locanda San Tomaso - Treviso
Đã cho điểm #2
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 709 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.121.952 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,7
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 433 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,6

19 Borgo Cavour - Treviso
Đã cho điểm #3
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 433 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.341.464 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 268 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,1
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0

Maison Matilda - Treviso
Đã cho điểm #4
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 268 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.804.879 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 75 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
10,0

Villa Zane - Treviso
Đã cho điểm #5
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 75 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.926.830 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,5
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 410 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3

Hotel Mezzaluna - Treviso
Đã cho điểm #6
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 410 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.804.879 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.287 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,7
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2

B&B Hotel Treviso - Treviso
Đã cho điểm #7
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 3.287 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.243.903 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 336 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1

Hotel Al Sole - Preganziol - Treviso
Đã cho điểm #8
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 336 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.292.683 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 316 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,5

Locanda da Renzo - Treviso
Đã cho điểm #9
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 316 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.902.440 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.948 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6

Hotel Maggior Consiglio - Treviso
Đã cho điểm #10
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 1.949 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.195.122 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 290 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8

Al Fogher - Treviso
Đã cho điểm #11
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 290 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.951.220 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,7
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 3.626 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,3
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,3

Hotel Continental - Treviso
Đã cho điểm #12
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 3.626 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.707.318 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
7,4
Dịch vụ
7,6
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 1.767 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
7,4
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,1
Tổng quát
7,7
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,0
Tổng quát
6,5
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,5

Hotel Carlton - Treviso
Đã cho điểm #13
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 1.767 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.170.732 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Ca' Del Galletto - Treviso
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.585.366 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Il Focolare - Treviso
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.536.586 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Venice Treviso A. Canova

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Venice Treviso A. Canova có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Venice Treviso A. Canova đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Venice Treviso A. Canova cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Venice Treviso A. Canova?

Ở chỗ nào tại Venice?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Venice Treviso A. Canova bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.