Khách sạn gần sân bay Sân bay Windhoek Eros

Khách sạn gần sân bay Sân bay Windhoek Eros

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Windhoek Eros

Eros (ERS) - Windhoek, Namibia
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Windhoek Eros

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 82 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3

Maison Ambre Guesthouse - Windhoek
Đã cho điểm #1
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 82 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.158.212 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,0
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 139 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,1

Hotel Heinitzburg - Windhoek
Đã cho điểm #2
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 139 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.258.282 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,1
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 219 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3

Hotel Pension Casa Africana - Windhoek
Đã cho điểm #3
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 219 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.528.840 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Tiện nghi
8,7
Thức ăn
4,7
Địa điểm
9,1
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 198 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Tiện nghi
8,7
Thức ăn
4,7
Địa điểm
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Tiện nghi
8,7
Thức ăn
4,7
Địa điểm
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7

Avani Windhoek Hotel & Casino - Windhoek
Đã cho điểm #4
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 198 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.968.960 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Tiện nghi
8,6
Địa điểm
8,3
Tổng quát
9,0
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 111 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Tiện nghi
8,6
Địa điểm
8,3
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,2

Windhoek Country Club Resort - Windhoek
Đã cho điểm #5
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 111 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.826.037 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Tiện nghi
8,6
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,7
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.211 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Tiện nghi
8,6
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
7,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,3

Hilton Windhoek - Windhoek
Đã cho điểm #6
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 1.211 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.687.052 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 47 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
8,8

DIscovery Guest House - Windhoek
Đã cho điểm #7
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 47 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.019.227 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,0
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 139 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
6,4
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,4

Kate'S Nest Guesthouse - Windhoek
Đã cho điểm #8
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 139 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
231.643 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
10,0
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 110 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
7,9
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,0

Safari Court Managed By Accor - Windhoek
Đã cho điểm #9
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 110 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.760.482 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,0
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 19 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
7,5

Protea Hotel by Marriott Windhoek Furstenhof - Windhoek
Đã cho điểm #10
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 19 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.945.796 ₫

Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0

Hotel Safari Managed By Accor - Windhoek
Đã cho điểm #11
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.524.902 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Etambi Garni - Windhoek
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.061.617 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Jordani B&B - Windhoek
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.972.435 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Caotinha Guest Cottage - Windhoek
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.038.453 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Tilla's Guesthouse - Windhoek
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.297.198 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Windhoek Eros

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Windhoek Eros có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Windhoek Eros đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Windhoek Eros cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Windhoek Eros?

Ở chỗ nào tại Windhoek?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Windhoek Eros bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.