Khách sạn gần sân bay Sân bay Armidale

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Armidale

Armidale (ARM) - Armidale, NSW, Úc
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Armidale

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,7
Dịch vụ
9,1
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 361 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,7
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,7
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,6

Petersons Armidale Winery and Guesthouse - Armidale
Đã cho điểm #1
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 361 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.330.051 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,1
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 492 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3

Armidale Pines Motel - Armidale
Đã cho điểm #2
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 492 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.714.389 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 358 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2

Club Motel Armidale - Armidale
Đã cho điểm #3
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 358 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.450.157 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,4
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 278 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,4
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
9,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,6
Nhân viên
9,3
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,7
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6

White Lanterns Motel - Armidale
Đã cho điểm #4
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 278 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.561.375 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.530 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,5

Country Comfort Armidale - Armidale
Đã cho điểm #5
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 1.530 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.161.903 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,7
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 48 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,6

Westwood Motor Inn - Armidale
Đã cho điểm #6
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 48 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.137.882 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 383 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,5

Estelle Kramer Motel - Armidale
Đã cho điểm #7
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 383 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.378.093 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 338 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2

Moore Park Inn - Armidale
Đã cho điểm #8
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 338 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.906.558 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,5
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.218 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,6

Alluna Motel - Armidale
Đã cho điểm #9
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 1.218 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.017.776 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 774 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,0

Rydges Armidale - Armidale
Đã cho điểm #10
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 774 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.386.981 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 538 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4

Cedar Lodge Motel - Armidale
Đã cho điểm #11
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 538 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.113.861 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 255 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1

Elite Motor Inn - Armidale
Đã cho điểm #12
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 255 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.257.988 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,2
Dịch vụ
8,3
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 899 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,2
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,5
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Tổng quát
7,2
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1

Comfort Inn City Centre Armidale - Armidale
Đã cho điểm #13
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 899 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.714.389 ₫

Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,9
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
7,5
Tổng quát 7,3 Tốt
Dựa trên 610 đánh giá
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,9
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
4,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,0

Acacia Motor Inn - Armidale
Đã cho điểm #14
7,3
Tốt 7,3
Dựa trên 610 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.465.290 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Lindsay House Country Hotel - Armidale
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.945.713 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Armidale

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Armidale có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Armidale đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Armidale cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Armidale?

Ở chỗ nào tại Armidale?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Armidale bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Sân bay đã ghé năm Armidale