Khách sạn gần sân bay Sân bay Port Macquarie

Khách sạn gần sân bay Sân bay Port Macquarie

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Port Macquarie

Port Macquarie (PQQ) - Port Macquarie, NSW, Úc
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Port Macquarie

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,9
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 971 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,5
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3

Northpoint Apartments - Port Macquarie
Đã cho điểm #1
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 971 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.281.704 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,1
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.196 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,1
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,1
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5

The Mid Pacific - Port Macquarie
Đã cho điểm #2
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 3.196 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.994.853 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,1
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.219 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,1
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,5
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,7
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
8,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,1
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4

Surf Beach Motel Port - Port Macquarie
Đã cho điểm #3
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 2.219 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.526.907 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.062 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1

Macquarie Waters Boutique Apartment Hotel - Port Macquarie
Đã cho điểm #4
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 2.062 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.462.799 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 557 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2

Ozzie Pozzie Backpackers - Port Macquarie Yha - Port Macquarie
Đã cho điểm #5
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 557 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.076.276 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,9
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.377 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,9
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,2
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,4
Nhân viên
9,2
Đáng tiền
9,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,2
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1

Sails Port Macquarie by Rydges - Port Macquarie
Đã cho điểm #6
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 2.377 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.796.444 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
8,5
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.967 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3

El Paso Motor Inn - Port Macquarie
Đã cho điểm #7
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 1.967 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.877.867 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 325 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9

Le George Motel - Port Macquarie
Đã cho điểm #8
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 325 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.041.648 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,4
Tổng quát
7,6
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 746 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,4
Tổng quát
7,6
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,4
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9

Aston Hill Motor Lodge - Port Macquarie
Đã cho điểm #9
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 746 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.550.305 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,4
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.186 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,4
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,5
Địa điểm
6,0
Tổng quát
7,2
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
7,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
9,3
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,3
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,2
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0

Port Macquarie Motel - Port Macquarie
Đã cho điểm #10
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 1.186 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.988.770 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 757 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9

Port Aloha Motel - Port Macquarie
Đã cho điểm #11
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 757 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.456.716 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,1
Tổng quát
8,3
Dịch vụ
8,1
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 1.046 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,1
Tổng quát
8,3
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3

Macquarie Barracks Motor Inn - Port Macquarie
Đã cho điểm #12
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 1.046 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.433.318 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,9
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,8
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 551 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,9
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,8
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6

Major Innes Motel - Port Macquarie
Đã cho điểm #13
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 551 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.801.592 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,7
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 575 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,5

Port O'call Motel - Port Macquarie
Đã cho điểm #14
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 575 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.199.345 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,2
Dịch vụ
7,9
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 708 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,2
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
4,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,5
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3

T's Tennis Resort - Port Macquarie
Đã cho điểm #15
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 708 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.129.154 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Port Macquarie

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Port Macquarie có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Port Macquarie đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Port Macquarie cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Port Macquarie?

Ở chỗ nào tại Port Macquarie?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Port Macquarie bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Sân bay đã ghé năm Port Macquarie