Khách sạn gần sân bay Sân bay Coffs Harbour

Khách sạn gần sân bay Sân bay Coffs Harbour

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Coffs Harbour

Coffs Harbour (CFS) - Coffs Harbour, NSW, Úc
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Coffs Harbour

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.397 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6

Cbd Motor Inn - Coffs Harbour
Đã cho điểm #1
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 1.397 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.511.990 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 769 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,5
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1

Best Western Zebra Motel - Coffs Harbour
Đã cho điểm #2
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 769 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.105.732 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Tiện nghi
7,6
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,3
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 597 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Tiện nghi
7,6
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,3
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
4,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
7,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7

Quality Hotel City Centre - Coffs Harbour
Đã cho điểm #3
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 597 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.042.019 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Tiện nghi
3,0
Thức ăn
6,5
Địa điểm
8,7
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 347 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Tiện nghi
3,0
Thức ăn
6,5
Địa điểm
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4

Best Western Parkside Motor Inn - Coffs Harbour
Đã cho điểm #4
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 347 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.037.224 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,8
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 951 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,8
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
7,6
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,1

Matador Motor Inn - Coffs Harbour
Đã cho điểm #5
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 951 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.534.826 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Tiện nghi
8,8
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,2
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.552 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Tiện nghi
8,8
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,2
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
8,0
Tiện nghi
9,2
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,8
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,5
Địa điểm
6,5
Tổng quát
7,7
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
7,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1

Sanctuary Resort Motor Inn - Coffs Harbour
Đã cho điểm #6
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 1.552 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.923.042 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Tiện nghi
9,2
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.345 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Tiện nghi
9,2
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
9,2
Thức ăn
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,5
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0

Bentleigh Motor Inn - Coffs Harbour
Đã cho điểm #7
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 1.345 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.146.609 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
7,3
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 422 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
7,3
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,5

Caribbean Motel - Coffs Harbour
Đã cho điểm #8
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 422 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.014.387 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,8
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 663 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,2

Toreador Motel - Coffs Harbour
Đã cho điểm #9
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 663 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.603.335 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
4,2
Địa điểm
8,0
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 786 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
4,2
Địa điểm
8,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
0,0
Thức ăn
0,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,7

Comfort Inn Premier - Coffs Harbour
Đã cho điểm #10
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 786 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.082.896 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,3
Dịch vụ
7,8
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 313 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,3
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,2
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,5

Pier Hotel - Coffs Harbour
Đã cho điểm #11
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 313 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.918.247 ₫

Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,6
Tiện nghi
3,0
Thức ăn
6,5
Địa điểm
8,1
Tổng quát 7,3 Tốt
Dựa trên 137 đánh giá
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,6
Tiện nghi
3,0
Thức ăn
6,5
Địa điểm
8,1
Sạch sẽ
6,5
Tiện nghi
3,0
Thức ăn
6,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
3,0
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,3
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,7

Coffs Harbour Pacific Palms Motel - Coffs Harbour
Đã cho điểm #12
7,3
Tốt 7,3
Dựa trên 137 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.717.516 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Central Backpackers - Hostel - Coffs Harbour
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.210.322 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Coffs Harbour Yha - Coffs Harbour
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.556.977 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Arosa Motel - Coffs Harbour
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.552.866 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Coffs Harbour

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Coffs Harbour có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Coffs Harbour đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Coffs Harbour cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Coffs Harbour?

Ở chỗ nào tại Coffs Harbour?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Coffs Harbour bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Sân bay đã ghé năm Coffs Harbour