Khách sạn gần sân bay Sân bay Bournemouth

Khách sạn gần sân bay Sân bay Bournemouth

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Bournemouth

Bournemouth (BOH) - Bournemouth, England, Vương Quốc Anh
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Bournemouth

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 191 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Amarillo - Bournemouth
Đã cho điểm #1
9,6
Tuyệt hảo 9,6
Dựa trên 191 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.572.258 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,4
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 60 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
10,0

Southern Breeze Lodge - Bournemouth
Đã cho điểm #2
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 60 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.572.258 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Tiện nghi
8,2
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,3
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 293 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Tiện nghi
8,2
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
8,5
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,7

The Westby - Bournemouth
Đã cho điểm #3
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 293 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.180.469 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 852 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5

Balincourt Guest House - Bournemouth
Đã cho điểm #4
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 852 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.337.741 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,8
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 78 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,1

The Rosscourt-Adults Only - Bournemouth
Đã cho điểm #5
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 78 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.713.988 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 421 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4

Urban Beach Hotel - Bournemouth
Đã cho điểm #6
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 421 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.546.509 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 261 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,4
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,6

Chelsea Hotel - Bournemouth
Đã cho điểm #7
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 261 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.598.006 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 552 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9

The Pavilion Arms - Bournemouth
Đã cho điểm #8
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 552 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.265.600 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 451 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3

The Strand Guest House - Bournemouth
Đã cho điểm #9
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 451 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.878.915 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 233 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1

The Ashleigh - Bournemouth
Đã cho điểm #10
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 233 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.108.328 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 457 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,4

Waves In - Bournemouth
Đã cho điểm #11
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 457 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.157.273 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,1
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.642 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,2

Langtry Manor Hotel - Bournemouth
Đã cho điểm #12
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 1.642 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.685.688 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Thức ăn
0,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,5
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 660 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Thức ăn
0,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
0,0
Thức ăn
0,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,7

Denewood Hotel - Guest Accomodation - Bournemouth
Đã cho điểm #13
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 660 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.157.273 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,4
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 1.285 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,4
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,5
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
2,0
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,2
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,2
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,3

Elstead Hotel - Bournemouth
Đã cho điểm #14
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 1.285 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.201.114 ₫

Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,8
Tiện nghi
6,6
Địa điểm
7,7
Tổng quát
4,0
Tổng quát 7,3 Tốt
Dựa trên 1.210 đánh giá
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,8
Tiện nghi
6,6
Địa điểm
7,7
Tổng quát
4,0
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
2,0
Thư thái
2,0
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
2,0
Tổng quát
2,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
5,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,0

Village Hotel Bournemouth - Bournemouth
Đã cho điểm #15
7,3
Tốt 7,3
Dựa trên 1.210 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.551.613 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Bournemouth

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Bournemouth có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Bournemouth đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Bournemouth cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Bournemouth?

Ở chỗ nào tại Bournemouth?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Bournemouth bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.