Khách sạn gần sân bay Sân bay Southampton Eastleigh

Khách sạn gần sân bay Sân bay Southampton Eastleigh

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Southampton Eastleigh

Eastleigh (SOU) - Southampton, England, Vương Quốc Anh
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Southampton Eastleigh

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 576 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5

The Regent Guest House - Southampton
Đã cho điểm #1
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 576 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.111.840 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,5
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.568 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8

Hilton at the Ageas Bowl, Southampton - Southampton
Đã cho điểm #2
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 1.568 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.211.512 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,1
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.510 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1

The Elizabeth House Hotel - Southampton
Đã cho điểm #3
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 1.510 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.182.031 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 169 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,0

City Park Guest House - Southampton
Đã cho điểm #4
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 169 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.871.783 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.969 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8

Holiday Inn Express Southampton M27, Jct.7 - Southampton
Đã cho điểm #5
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 2.969 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.205.429 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,0
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 464 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,6

Abbey Lodge Guest House - Southampton
Đã cho điểm #6
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 464 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.111.840 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,8
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 318 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8

Landguard House - Southampton
Đã cho điểm #7
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 318 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.948.059 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
5,6
Dịch vụ
7,7
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 303 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
5,6
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,6
Tổng quát
4,5
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,1

Argyle Lodge - Southampton
Đã cho điểm #8
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 303 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.731.400 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,1
Dịch vụ
7,8
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 5.282 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,1
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,5
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,1
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Tổng quát
5,5
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,3

Jurys Inn Southampton - Southampton
Đã cho điểm #9
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 5.282 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.158.634 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,1
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
7,8
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 3.696 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,1
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,1
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,3

Macdonald Botley Park Hotel & Spa - Southampton
Đã cho điểm #10
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 3.696 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.275.621 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,2
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 2.183 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,3

Best Western Chilworth Manor Hotel - Southampton
Đã cho điểm #11
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 2.183 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.392.607 ₫

Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,1
Tổng quát 7,3 Tốt
Dựa trên 2.606 đánh giá
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,1
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,6
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,4

The Star Hotel - Southampton
Đã cho điểm #12
7,3
Tốt 7,3
Dựa trên 2.606 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.018.250 ₫

Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,0
Tổng quát 7,2 Tốt
Dựa trên 3.787 đánh giá
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,0
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,6
Tổng quát
7,8
Dịch vụ
7,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
7,2
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,4

ibis budget Southampton Centre - Southampton
Đã cho điểm #13
7,2
Tốt 7,2
Dựa trên 3.787 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.918.578 ₫

Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
7,2
Tổng quát 6,9 Tốt
Dựa trên 1.495 đánh giá
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
7,2
Sạch sẽ
5,0
Địa điểm
3,0
Tổng quát
4,0
Nhân viên
7,0
Đáng tiền
3,0
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,1
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,4
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,4

DoubleTree by Hilton Southampton - Southampton
Đã cho điểm #14
6,9
Tốt 6,9
Dựa trên 1.495 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.205.429 ₫

Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
7,6
Tổng quát
6,4
Nhân viên
7,0
Đáng tiền
6,1
Tổng quát 6,4 Tốt
Dựa trên 15 đánh giá
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
7,6
Tổng quát
6,4
Nhân viên
7,0
Đáng tiền
6,1
Sạch sẽ
4,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
4,3
Nhân viên
4,0
Đáng tiền
4,0
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,4
Đáng tiền
7,6
Sạch sẽ
2,0
Địa điểm
7,0
Tổng quát
4,0
Nhân viên
4,0
Đáng tiền
4,0
Sạch sẽ
6,5
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
6,0

Highfield House Hotel - Southampton
Đã cho điểm #15
6,4
Tốt 6,4
Dựa trên 15 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.322.415 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Southampton Eastleigh

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Southampton Eastleigh có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Southampton Eastleigh đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Southampton Eastleigh cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Southampton Eastleigh?

Ở chỗ nào tại Southampton?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Southampton Eastleigh bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.