Khách sạn gần sân bay Sân bay Kastrup Copenhagen

Khách sạn gần sân bay Sân bay Kastrup Copenhagen

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Kastrup Copenhagen

Kastrup Copenhagen (CPH) - Copenhagen, Đan Mạch
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Kastrup Copenhagen

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.872 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3

Hotel Bethel - Copenhagen
Đã cho điểm #1
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 1.872 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.253.636 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,5
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.463 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,5
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2

71 Nyhavn Hotel - Copenhagen
Đã cho điểm #2
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 1.463 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.472.024 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 404 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3

Hotel Sanders - Copenhagen
Đã cho điểm #3
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 404 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
14.222.332 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,3
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 637 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,3
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4

Hotel Cph Living - Copenhagen
Đã cho điểm #4
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 637 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.732.562 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,5
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.564 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,2

Copenhagen Strand - Copenhagen
Đã cho điểm #5
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 1.564 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.302.934 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 962 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,3

The Huxley Copenhagen, BW Premier Collection - Copenhagen
Đã cho điểm #6
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 962 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.598.719 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,3
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.896 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,2

Crowne Plaza Copenhagen Towers - Copenhagen
Đã cho điểm #7
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 1.896 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.919.153 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,1
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 4.926 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
6,6
Địa điểm
7,3
Tổng quát
7,3
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
6,6
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
9,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,4

AC Hotel by Marriott Bella Sky Copenhagen - Copenhagen
Đã cho điểm #8
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 4.926 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.179.690 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,3
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 6.037 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,3
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,5
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8

Cph Studio Hotel - Copenhagen
Đã cho điểm #9
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 6.037 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.662.066 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5
Tổng quát 7,4 Tốt
Dựa trên 816 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
7,4
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,3
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
6,7

sleepcph - Copenhagen
Đã cho điểm #10
7,4
Tốt 7,4
Dựa trên 816 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.021.198 ₫

Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,3
Tổng quát
6,7
Dịch vụ
7,2
Tổng quát 7,1 Tốt
Dựa trên 2.297 đánh giá
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,3
Tổng quát
6,7
Dịch vụ
7,2
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,4
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
7,3
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,6
Tổng quát
2,5
Dịch vụ
7,3
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,1
Tổng quát
7,2
Dịch vụ
7,0
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,0

Park Inn by Radisson Copenhagen Airport - Copenhagen
Đã cho điểm #11
7,1
Tốt 7,1
Dựa trên 2.297 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.081.095 ₫

Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,2
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,9
Tổng quát 7,0 Tốt
Dựa trên 196 đánh giá
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,2
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
6,7
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
7,3
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
6,9
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
7,5

Lavilla Guesthouse - Copenhagen
Đã cho điểm #12
7,0
Tốt 7,0
Dựa trên 196 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.736.012 ₫

Sạch sẽ
4,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
6,0
Tổng quát 6,8 Tốt
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
4,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
6,0

Danhostel Copenhagen Amager - Copenhagen
Đã cho điểm #13
6,8
Tốt 6,8
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.398.078 ₫

Sạch sẽ
7,1
Thư thái
6,9
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
7,9
Tổng quát
7,3
Tổng quát 6,7 Tốt
Dựa trên 8.197 đánh giá
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
6,9
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
7,9
Tổng quát
7,3
Sạch sẽ
6,6
Địa điểm
4,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
8,6
Đáng tiền
3,3
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
6,8
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,8
Dịch vụ
6,8
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
6,8
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
6,7
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,1
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
7,9
Tổng quát
7,8
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
6,8
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,9

CABINN Metro - Copenhagen
Đã cho điểm #14
6,7
Tốt 6,7
Dựa trên 8.197 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.947.252 ₫

Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
6,2
Nhân viên
7,7
Tổng quát 6,4 Tốt
Dựa trên 594 đánh giá
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
6,2
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
6,4
Thư thái
6,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
5,9
Nhân viên
7,4
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
6,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
6,2
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
6,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
7,7

Copenhagen Airport Hotel - Copenhagen
Đã cho điểm #15
6,4
Tốt 6,4
Dựa trên 594 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.031.797 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Kastrup Copenhagen

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Kastrup Copenhagen có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Kastrup Copenhagen đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Kastrup Copenhagen cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Kastrup Copenhagen?

Ở chỗ nào tại Copenhagen?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Kastrup Copenhagen bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.