Khách sạn gần sân bay Sân bay Genoa Cristoforo Colombo

Khách sạn gần sân bay Sân bay Genoa Cristoforo Colombo

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Genoa Cristoforo Colombo

Cristoforo Colombo (GOA) - Genoa, Genoa, Ý
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Genoa Cristoforo Colombo

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 260 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3

B&B Quarto Piano - Genoa
Đã cho điểm #1
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 260 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.271.462 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 688 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3

Hotel Le Nuvole Residenza d'Epoca - Genoa
Đã cho điểm #2
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 688 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.665.894 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,1
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.247 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,1
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2

Hotel Continental Genova - Genoa
Đã cho điểm #3
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 2.247 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.341.068 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,6
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 867 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,6

Hotel Bologna - Genoa
Đã cho điểm #4
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 867 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.598.608 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
9,0
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 834 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,3
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3

Marina Place Resort - Genoa
Đã cho điểm #5
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 834 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.199.536 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 646 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,6

B&B Blue Home - Genoa
Đã cho điểm #6
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 646 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.647.332 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Tiện nghi
8,5
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,8
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.864 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Tiện nghi
8,5
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,8
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9

Best Western Premier CHC Airport - Genoa
Đã cho điểm #7
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 1.864 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.598.608 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,1
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,6
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.756 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,1
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
7,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Tổng quát
7,8
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9

Grand Hotel Savoia - Genoa
Đã cho điểm #8
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 1.756 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.593.968 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.111 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2

Hotel Chopin - Genoa
Đã cho điểm #9
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 1.111 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.459.397 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 645 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,2

Balbi Hotel - Genoa
Đã cho điểm #10
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 645 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.482.599 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Tiện nghi
5,7
Thức ăn
8,5
Địa điểm
7,7
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.093 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Tiện nghi
5,7
Thức ăn
8,5
Địa điểm
7,7
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
5,0
Địa điểm
6,6
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Tiện nghi
6,2
Thức ăn
8,5
Địa điểm
7,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9

Holiday Inn Genoa City - Genoa
Đã cho điểm #11
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 2.093 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.691.416 ₫

Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Tiện nghi
6,5
Thức ăn
10,0
Địa điểm
7,4
Tổng quát 7,2 Tốt
Dựa trên 3.104 đánh giá
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Tiện nghi
6,5
Thức ăn
10,0
Địa điểm
7,4
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,5
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
9,0
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,6
Thức ăn
10,0
Địa điểm
7,3
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
7,8
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,2

Novotel Genova City - Genoa
Đã cho điểm #12
7,2
Tốt 7,2
Dựa trên 3.104 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.178.655 ₫

Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,3
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
7,9
Tổng quát
7,6
Tổng quát 6,9 Tốt
Dựa trên 1.931 đánh giá
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,3
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
7,9
Tổng quát
7,6
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
5,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,7
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
6,7
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,1
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
7,6
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,1
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
6,6
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
6,9
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
7,4

Tower Genova Airport - Hotel & Conference Center - Genoa
Đã cho điểm #13
6,9
Tốt 6,9
Dựa trên 1.931 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.204.177 ₫

Sạch sẽ
5,6
Thư thái
6,2
Tiện nghi
5,7
Địa điểm
6,7
Tổng quát
6,1
Tổng quát 6,1 Tốt
Dựa trên 35 đánh giá
Sạch sẽ
5,6
Thư thái
6,2
Tiện nghi
5,7
Địa điểm
6,7
Tổng quát
6,1
Sạch sẽ
4,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
4,0
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
4,5
Sạch sẽ
2,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
3,0
Nhân viên
2,0
Đáng tiền
4,0
Sạch sẽ
5,3
Địa điểm
6,3
Tổng quát
6,0
Nhân viên
6,6
Đáng tiền
5,3
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
7,3
Địa điểm
6,5
Tổng quát
7,5
Sạch sẽ
5,6
Thư thái
5,3
Tiện nghi
4,6
Địa điểm
6,8
Tổng quát
6,2

Columbus Sea Hotel - Genoa
Đã cho điểm #14
6,1
Tốt 6,1
Dựa trên 35 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.647.332 ₫

Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,2
Địa điểm
5,9
Dịch vụ
6,2
Nhân viên
7,3
Tổng quát 5,9 Ổn
Dựa trên 142 đánh giá
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,2
Địa điểm
5,9
Dịch vụ
6,2
Nhân viên
7,3
Sạch sẽ
6,7
Thư thái
6,0
Địa điểm
5,8
Dịch vụ
6,0
Nhân viên
7,1
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,5
Địa điểm
6,1
Dịch vụ
6,1
Nhân viên
7,2
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,5
Địa điểm
5,9
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,0
Địa điểm
6,0
Dịch vụ
6,4
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
5,6
Địa điểm
6,0
Dịch vụ
5,8
Nhân viên
6,9

Hotel Serafino - Genoa
Đã cho điểm #15
5,9
Ổn 5,9
Dựa trên 142 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.531.323 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Genoa Cristoforo Colombo

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Genoa Cristoforo Colombo có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Genoa Cristoforo Colombo đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Genoa Cristoforo Colombo cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Genoa Cristoforo Colombo?

Ở chỗ nào tại Genoa?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Genoa Cristoforo Colombo bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.