Khách sạn gần sân bay Sân bay Geneva Geneve-Cointrin

Khách sạn gần sân bay Sân bay Geneva Geneve-Cointrin

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Geneva Geneve-Cointrin

Geneve-Cointrin (GVA) - Geneva, Thụy Sỹ
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Geneva Geneve-Cointrin

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,2
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 256 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,9
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5

Four Seasons Hotel des Bergues Geneva - Geneva
Đã cho điểm #1
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 256 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
23.782.036 ₫

Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 58 đánh giá
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,4
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
10,0

Le Jour Et La Nuit - Geneva
Đã cho điểm #2
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 58 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.864.697 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
6,0
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 557 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5

Hotel d'Angleterre Geneva - Geneva
Đã cho điểm #3
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 557 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
11.867.929 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,4
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 429 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5

Hotel d'Allèves - Geneva
Đã cho điểm #4
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 429 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
7.596.399 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 369 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Tổng quát
2,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8

Beau Rivage Geneva - Geneva
Đã cho điểm #5
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 369 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
16.924.498 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 226 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1

The Ritz-Carlton, Hotel de la Paix, Geneva - Geneva
Đã cho điểm #6
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 226 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
19.418.148 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,9
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 618 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,9
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Chất lượng phòng
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Tổng quát
8,2
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,0

Fraser Suites Geneva - Geneva
Đã cho điểm #7
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 618 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
10.367.121 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
8,0
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,9
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 382 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
8,0
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,9
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,0
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
8,5
Địa điểm
7,0
Tổng quát
7,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2

Eastwest Hotel - Geneva
Đã cho điểm #8
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 382 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.933.965 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,6
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.287 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1

Hotel Kipling Manotel - Geneva
Đã cho điểm #9
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 1.287 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.241.284 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Tiện nghi
6,4
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,7
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.075 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Tiện nghi
6,4
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,7
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,6
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,6
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,5
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,5
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,5
Nhân viên
9,2
Đáng tiền
7,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
5,3
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5

Hotel Bernina Geneva - Geneva
Đã cho điểm #10
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 1.075 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.202.263 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Tiện nghi
6,2
Thức ăn
6,5
Địa điểm
8,6
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.352 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Tiện nghi
6,2
Thức ăn
6,5
Địa điểm
8,6
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,5
Tiện nghi
6,5
Thức ăn
6,5
Địa điểm
6,5
Tổng quát
6,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Tổng quát
7,6
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
4,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8

Novotel Suites Geneve Aeroport - Geneva
Đã cho điểm #11
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 1.352 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.948.280 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,1
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,5
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 614 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,1
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,1
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1

Hotel Les Nations - Geneva
Đã cho điểm #12
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 614 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.417.225 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
6,6
Địa điểm
8,2
Tổng quát
7,2
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 281 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
6,6
Địa điểm
8,2
Tổng quát
7,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,1
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1

Intercontinental Geneva - Geneva
Đã cho điểm #13
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 281 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
9.143.385 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Tiện nghi
8,6
Địa điểm
7,9
Tổng quát
8,6
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.687 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Tiện nghi
8,6
Địa điểm
7,9
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,9
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8

NH Geneva City - Geneva
Đã cho điểm #14
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 1.687 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.832.834 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
6,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.818 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
6,5
Địa điểm
8,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,5

ibis budget Geneve Aeroport - Geneva
Đã cho điểm #15
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 2.818 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.239.668 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Geneva Geneve-Cointrin

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Geneva Geneve-Cointrin có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Geneva Geneve-Cointrin đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Geneva Geneve-Cointrin cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Geneva Geneve-Cointrin?

Ở chỗ nào tại Geneva?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Geneva Geneve-Cointrin bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.