Khách sạn gần sân bay Sân bay Kyiv Zhuliany Intl

Khách sạn gần sân bay Sân bay Kyiv Zhuliany Intl

Zhuliany Intl (IEV) - Kyiv, Ukraine
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Hãy để KAYAK làm công việc tìm kiếm

Tiết kiệm cho lần lưu trú tiếp theo

Tìm và so sánh hàng trăm trang du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn ở Sân bay Kyiv Zhuliany Intl

Miễn phí sử dụng – không chi phí ẩn

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Kyiv Zhuliany Intl

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 555 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,5

City Park Apart Hotel By Chm - Kyiv
Đã cho điểm #1
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 555 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.807.135 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.082 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5

Sofievsky Posad Hotel - Kyiv
Đã cho điểm #2
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 1.082 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.221.375 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.310 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4

Kiev365 - Kyiv
Đã cho điểm #3
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 2.310 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.389.313 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 4.145 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2

ibis Kyiv Railway Station - Kyiv - Lounge
Đã cho điểm #4
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 4.145 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.145.039 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.638 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0

IQ Hotel - Kyiv
Đã cho điểm #5
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 3.638 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.170.484 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 77 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,9

Oselya - Kyiv - Phòng ngủ
Đã cho điểm #6
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 77 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.606.447 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 253 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4

Time Hotel - Kyiv
Đã cho điểm #7
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 253 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
890.586 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,7
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 596 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,7

Siesta Hotel - Kyiv
Đã cho điểm #8
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 596 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
712.469 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,7
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.413 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,8

Mercure Kyiv Congress - Kyiv - Hành lang
Đã cho điểm #9
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 1.413 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.552.163 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.036 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1

Oberig Hotel - Kyiv
Đã cho điểm #10
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 1.036 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.246.820 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 824 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2

Hotel Lavilia - Kyiv
Đã cho điểm #11
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 824 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
763.359 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Royal Congress Hotel - Kyiv
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
178.118 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Air City Hotel - Kyiv
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
839.695 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Ekos Osvity St Hotel - Kyiv
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.697.202 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Kozatskiy on Antonova - Kyiv
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
16.157.761 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Kyiv Zhuliany Intl

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Kyiv Zhuliany Intl có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Kyiv Zhuliany Intl đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Kyiv Zhuliany Intl cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Kyiv Zhuliany Intl?

Ở chỗ nào tại Kyiv?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Kyiv Zhuliany Intl bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.