Khách sạn gần sân bay Sân bay Kyiv Zhuliany Intl

Khách sạn gần sân bay Sân bay Kyiv Zhuliany Intl

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Kyiv Zhuliany Intl

Zhuliany Intl (IEV) - Kyiv, Ukraine
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Kyiv Zhuliany Intl

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 248 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,8

City Park Apart Hotel - Kyiv
Đã cho điểm #1
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 248 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.902.302 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 892 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5

Sofievsky Posad Hotel - Kyiv
Đã cho điểm #2
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 892 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.174.261 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,6
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
9,0
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.540 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,6
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3

Kiev365 - Kyiv
Đã cho điểm #3
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 2.540 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.221.231 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Tổng quát
4,5
Dịch vụ
9,0
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 4.143 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Tổng quát
4,5
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Tổng quát
2,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,1

ibis Kyiv Railway Station - Kyiv
Đã cho điểm #4
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 4.143 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.056.835 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.587 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8

IQ Hotel - Kyiv
Đã cho điểm #5
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 2.587 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
939.409 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,7
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 80 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,9

Oselya - Kyiv
Đã cho điểm #6
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 80 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.784.876 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,7
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 456 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8

Siesta - Kyiv
Đã cho điểm #7
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 456 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
563.645 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,5
Tổng quát
7,3
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.346 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,5
Tổng quát
7,3
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
7,1
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,9
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,7

Mercure Kyiv Congress - Kyiv
Đã cho điểm #8
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 1.346 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.362.142 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 948 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1

Oberig Hotel - Kyiv
Đã cho điểm #9
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 948 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.174.261 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 670 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2

Hotel Lavilia - Kyiv
Đã cho điểm #10
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 670 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
751.527 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 218 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1

Time Hotel - Kyiv
Đã cho điểm #11
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 218 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
892.438 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Royal Congress Hotel - Kyiv
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
164.397 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Air City Hotel - Kyiv
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
775.012 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Ekos Osvity St. Hotel - Kyiv
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.489.432 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Kozatskiy on Antonova - Kyiv
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
14.913.105 ₫

Top Sân bay Kyiv Zhuliany Intl hotels with parking

Hiển thị tất cả

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Kyiv Zhuliany Intl

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Kyiv Zhuliany Intl có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Kyiv Zhuliany Intl đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Kyiv Zhuliany Intl cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Kyiv Zhuliany Intl?

Are there Zhuliany Intl hotels with free parking?

Ở chỗ nào tại Kyiv?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Kyiv Zhuliany Intl bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.