vn.kayak.com cũng có sẵn bằng tiếng Anh. Visit site in English.

Khách sạn gần sân bay Sân bay Kiev Zhuliany Intl

Khách sạn gần sân bay Sân bay Kiev Zhuliany Intl

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Kiev Zhuliany Intl

Zhuliany Intl (IEV) - Kiev, Ukraine
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Kiev Zhuliany Intl

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Tiện nghi
6,0
Thức ăn
7,5
Địa điểm
9,7
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 419 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Tiện nghi
6,0
Thức ăn
7,5
Địa điểm
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
9,3
Thức ăn
9,2
Địa điểm
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Tiện nghi
3,0
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,7
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Tiện nghi
4,2
Thức ăn
3,0
Địa điểm
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7

11 Mirrors Design Hotel - Kiev
Đã cho điểm #1
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 419 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.014.953 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.807 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3

Kiev365 - Kiev
Đã cho điểm #2
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 1.807 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
966.184 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 544 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5

Sofievsky Posad Hotel - Kiev
Đã cho điểm #3
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 544 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.426.271 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Tiện nghi
9,3
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 4.575 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Tiện nghi
9,3
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Tiện nghi
8,6
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1

ibis Kiev Railway Station - Kiev
Đã cho điểm #4
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 4.575 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.173.223 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 103 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5

Oselya - Kiev
Đã cho điểm #5
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 103 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.093.398 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,6
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.429 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,6
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Tiện nghi
9,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0

Mercure Kyiv Congress - Kiev
Đã cho điểm #6
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 1.429 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
966.184 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.100 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3

Hotel Oberig Kiev - Kiev
Đã cho điểm #7
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 1.100 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.472.280 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 430 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0

Siesta - Kiev
Đã cho điểm #8
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 430 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
782.149 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.053 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9

IQ Hotel - Kiev
Đã cho điểm #9
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 1.053 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
690.132 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
9,2
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 511 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2

Hotel Lavilia - Kiev
Đã cho điểm #10
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 511 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
943.180 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,4
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 373 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,4
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9

Time Hotel - Kiev
Đã cho điểm #11
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 373 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
989.188 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Ekos Osvity St. Hotel - Kiev
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.173.223 ₫

Sạch sẽ
7,2
Thư thái
6,3
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,4
Nhân viên
7,9
Tổng quát 6,9 Tốt
Dựa trên 157 đánh giá
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
6,3
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,4
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,0
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,3
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
6,2
Nhân viên
7,6
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
6,6
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
6,2
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
6,4
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
6,4
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
7,9

Kozatskiy On Antonova - Kiev
Đã cho điểm #13
6,9
Tốt 6,9
Dựa trên 157 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
529.101 ₫

Sạch sẽ
6,9
Thư thái
6,5
Địa điểm
7,6
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
6,3
Tổng quát 6,8 Tốt
Dựa trên 1.534 đánh giá
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
6,5
Địa điểm
7,6
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
6,3
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
6,8
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,1
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
6,4
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
7,0
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
6,5
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
6,2
Nhân viên
6,8
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,4
Địa điểm
7,6
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
6,2
Sạch sẽ
6,6
Thư thái
6,1
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
6,0
Nhân viên
6,7

Royal Congress Hotel - Kiev
Đã cho điểm #14
6,8
Tốt 6,8
Dựa trên 1.534 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
12.008.282 ₫

Sạch sẽ
4,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
2,0
Tổng quát
4,0
Tổng quát 3,4 Bình thường
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
4,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
2,0
Tổng quát
4,0
Sạch sẽ
4,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
2,0
Tổng quát
4,0

Air City Hotel - Kiev
Đã cho điểm #15
3,4
Bình thường 3,4
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
552.105 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Kiev Zhuliany Intl

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Kiev Zhuliany Intl có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Kiev Zhuliany Intl đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Kiev Zhuliany Intl cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Kiev Zhuliany Intl?

Ở chỗ nào tại Kiev?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Kiev Zhuliany Intl bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.