Khách sạn gần sân bay Sân bay Santo Domingo Las Americas

Khách sạn gần sân bay Sân bay Santo Domingo Las Americas

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Santo Domingo Las Americas

Las Americas (SDQ) - Santo Domingo, Cộng hòa Dominica
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Santo Domingo Las Americas

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,5
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 627 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,8
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4

El Beaterio Casa Museo - Santo Domingo
Đã cho điểm #1
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 627 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.401.294 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
7,6
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 293 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
7,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,9
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,3

Hotel Conde de Peñalba - Santo Domingo
Đã cho điểm #2
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 293 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.962.596 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,0
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 692 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
10,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8

Hodelpa Nicolas de Ovando - Santo Domingo
Đã cho điểm #3
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 692 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.664.050 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Tiện nghi
7,0
Thức ăn
6,5
Địa điểm
9,5
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 481 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Tiện nghi
7,0
Thức ăn
6,5
Địa điểm
9,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
6,0
Tiện nghi
8,3
Thức ăn
6,5
Địa điểm
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,2

Gran Hotel Europa - Santo Domingo
Đã cho điểm #4
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 481 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.685.523 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Tiện nghi
8,5
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,2
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.038 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Tiện nghi
8,5
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,2
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
7,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7

Hampton by Hilton Santo Domingo Airport - Santo Domingo
Đã cho điểm #5
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 1.038 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.209.421 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 440 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
7,1
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,3

Colonial 154 H Boutique - Santo Domingo
Đã cho điểm #6
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 440 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.662.434 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Tiện nghi
6,5
Địa điểm
9,5
Tổng quát
7,9
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.069 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Tiện nghi
6,5
Địa điểm
9,5
Tổng quát
7,9
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,0
Tiện nghi
5,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Tiện nghi
7,5
Địa điểm
9,4
Tổng quát
7,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7

Hodelpa Caribe Colonial - Santo Domingo
Đã cho điểm #7
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 1.069 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.147.311 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Tiện nghi
9,6
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,5
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 363 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Tiện nghi
9,6
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
9,6
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6

Billini Hotel, Historic Luxury - Santo Domingo
Đã cho điểm #8
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 363 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.894.944 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 419 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,7

Novus Plaza Hodelpa - Santo Domingo
Đã cho điểm #9
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 419 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.870.238 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 697 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,5

Hostal La Colonia by The Oxo House - Santo Domingo
Đã cho điểm #10
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 697 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.246.826 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
7,5
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,4
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 780 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
7,5
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,4
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,8
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,7
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,2

Boutique Hotel Palacio - Santo Domingo
Đã cho điểm #11
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 780 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.539.830 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Tiện nghi
6,6
Địa điểm
8,3
Tổng quát
7,6
Tổng quát 7,3 Tốt
Dựa trên 748 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Tiện nghi
6,6
Địa điểm
8,3
Tổng quát
7,6
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
7,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,5
Nhân viên
7,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,4
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,0

Quality Hotel Real Aeropuerto Santo Domingo - Santo Domingo
Đã cho điểm #12
7,3
Tốt 7,3
Dựa trên 748 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.586.008 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Dona Elvira Boutique Hotel - Santo Domingo
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.870.238 ₫

Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,3
Tiện nghi
5,6
Địa điểm
7,9
Tổng quát
8,0
Tổng quát 6,8 Tốt
Dựa trên 410 đánh giá
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,3
Tiện nghi
5,6
Địa điểm
7,9
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
6,7
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
7,3
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
7,9
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,3
Tiện nghi
5,0
Địa điểm
7,5
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
6,4
Địa điểm
7,0
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
7,9

Acuarium Suite Resort - Santo Domingo
Đã cho điểm #14
6,8
Tốt 6,8
Dựa trên 410 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.177.558 ₫

Sạch sẽ
6,5
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,5
Địa điểm
7,0
Tổng quát
6,0
Tổng quát 6,3 Tốt
Dựa trên 4 đánh giá
Sạch sẽ
6,5
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,5
Địa điểm
7,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
6,5
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,5
Địa điểm
7,0
Tổng quát
6,0

Tropical Island Aparthotel - Santo Domingo
Đã cho điểm #15
6,3
Tốt 6,3
Dựa trên 4 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
761.949 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Santo Domingo Las Americas

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Santo Domingo Las Americas có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Santo Domingo Las Americas đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Santo Domingo Las Americas cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Santo Domingo Las Americas?

Ở chỗ nào tại Santo Domingo?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Santo Domingo Las Americas bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.