vn.kayak.com cũng có sẵn bằng tiếng Anh. Visit site in English.

Khách sạn gần sân bay Sân bay Las Americas

Khách sạn gần sân bay Sân bay Las Americas

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Las Americas

Las Americas (SDQ) - Santo Domingo, Cộng hòa Dominica
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Las Americas

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 436 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4

El Beaterio Casa Museo - Santo Domingo
Đã cho điểm #1
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 436 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.928.818 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 65 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Casas Del XVI - Santo Domingo
Đã cho điểm #2
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 65 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
7.278.990 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,8
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 569 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
10,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0

Hodelpa Nicolas de Ovando - Santo Domingo
Đã cho điểm #3
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 569 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.605.052 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 423 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
7,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,1

Colonial 154 H Boutique - Santo Domingo
Đã cho điểm #4
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 423 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.699.197 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Tiện nghi
9,6
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,5
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 291 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Tiện nghi
9,6
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
9,6
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9

Billini Hotel, Historic Luxury - Santo Domingo
Đã cho điểm #5
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 291 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.559.128 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 508 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6

Novus Plaza Hodelpa - Santo Domingo
Đã cho điểm #6
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 508 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.365.098 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,2
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 654 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,2
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7

Hampton by Hilton Santo Domingo Airport - Santo Domingo
Đã cho điểm #7
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 654 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.099.886 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,0
Tiện nghi
6,5
Địa điểm
9,4
Tổng quát
7,0
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 607 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,0
Tiện nghi
6,5
Địa điểm
9,4
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,9
Tiện nghi
5,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,1
Tiện nghi
7,5
Địa điểm
9,4
Tổng quát
7,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,3

Hodelpa Caribe Colonial - Santo Domingo
Đã cho điểm #8
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 607 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.997.704 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Tiện nghi
7,5
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,5
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 692 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Tiện nghi
7,5
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,3

Boutique Hotel Palacio - Santo Domingo
Đã cho điểm #9
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 692 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.319.174 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
7,6
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 342 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
7,6
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,4
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6

Quality Hotel Real Aeropuerto Santo Domingo - Santo Domingo
Đã cho điểm #10
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 342 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.053.961 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,5
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 235 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
6,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,3

Hostal La Colonia by The Oxo House - Santo Domingo
Đã cho điểm #11
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 235 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.102.182 ₫

Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,6
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 39 đánh giá
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
7,1
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,4
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,6
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
10,0

Dona Elvira Boutique Hotel - Santo Domingo
Đã cho điểm #12
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 39 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.859.932 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,2
Tiện nghi
7,0
Thức ăn
6,5
Địa điểm
9,1
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 710 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,2
Tiện nghi
7,0
Thức ăn
6,5
Địa điểm
9,1
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
6,0
Tiện nghi
8,3
Thức ăn
6,5
Địa điểm
9,5
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,2

Gran Hotel Europa In The Heart Of Colonial City - Santo Domingo
Đã cho điểm #13
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 710 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.538.462 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Tiện nghi
6,5
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,0
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 259 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Tiện nghi
6,5
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
6,4
Nhân viên
6,8
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,6
Tiện nghi
6,5
Địa điểm
7,7
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,2

Tropical Island Aparthotel - Santo Domingo
Đã cho điểm #14
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 259 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.125.144 ₫

Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,4
Tiện nghi
5,6
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,5
Tổng quát 7,2 Tốt
Dựa trên 305 đánh giá
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,4
Tiện nghi
5,6
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,5
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
6,8
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,4
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
7,9
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,3
Tiện nghi
5,0
Địa điểm
7,7
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,0
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,4

Acuarium Suite Resort - Santo Domingo
Đã cho điểm #15
7,2
Tốt 7,2
Dựa trên 305 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.676.235 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Las Americas

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Las Americas có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Las Americas đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Las Americas cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Las Americas?

Ở chỗ nào tại Santo Domingo?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Las Americas bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.