Khách sạn gần sân bay Sân bay Lugano

Khách sạn gần sân bay Sân bay Lugano

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Lugano

Lugano (LUG) - Lugano, Thụy Sỹ
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Lugano

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
9,3
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.816 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,9
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7

Luganodante - We Like You - Lugano
Đã cho điểm #1
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 2.816 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.841.755 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 538 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2

Villa Principe Leopoldo - Lugano
Đã cho điểm #2
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 538 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
9.095.391 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.138 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
2,0
Tổng quát
4,0
Nhân viên
4,0
Đáng tiền
2,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1

Continental Parkhotel - Lugano
Đã cho điểm #3
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 2.138 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.348.780 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.199 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,4
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1

Hotel Splendide Royal - Lugano
Đã cho điểm #4
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 1.199 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
8.306.631 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.387 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
2,0
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
4,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,3

Hotel De La Paix - Lugano
Đã cho điểm #5
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 2.387 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.028.347 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Tổng quát
5,3
Dịch vụ
8,3
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 765 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Tổng quát
5,3
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Tổng quát
5,3
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,4

Hotel Federale - Lugano
Đã cho điểm #6
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 765 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.264.235 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.598 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,2

Hotel Walter Au Lac - Lugano
Đã cho điểm #7
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 1.598 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.299.483 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,7
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 952 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,7
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1

International au Lac Historic Lakeside Hotel - Lugano
Đã cho điểm #8
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 952 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.968.450 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,0
Tổng quát
7,4
Dịch vụ
8,0
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.724 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,0
Tổng quát
7,4
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
4,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
4,0
Nhân viên
2,0
Đáng tiền
4,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
7,8
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8

Hotel&Hostel Montarina - Lugano
Đã cho điểm #9
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 2.724 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.091.694 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.935 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1

Novotel Lugano Paradiso - Lugano
Đã cho điểm #10
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 1.935 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.964.999 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.570 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,4
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8

Villa Sassa Hotel, Residence & Spa - Lugano
Đã cho điểm #11
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 1.570 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.521.322 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,9
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 1.578 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9

Acquarello Swiss Quality Hotel - Lugano
Đã cho điểm #12
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 1.578 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.362.830 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,2
Dịch vụ
7,8
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 1.125 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,2
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
2,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,6

Hotel Delfino Lugano - Lugano
Đã cho điểm #13
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 1.125 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.105.744 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,9
Tổng quát
5,0
Dịch vụ
7,7
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 1.081 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,9
Tổng quát
5,0
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,8
Tổng quát
5,0
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,2

Hotel Vezia - Lugano
Đã cho điểm #14
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 1.081 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.845.206 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
7,4
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 1.504 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
7,4
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,2

San Carlo Garni - Lugano
Đã cho điểm #15
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 1.504 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.736.012 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Lugano

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Lugano có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Lugano đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Lugano cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Lugano?

Ở chỗ nào tại Lugano?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Lugano bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.