Khách sạn gần sân bay Sân bay Cozumel

Khách sạn gần sân bay Sân bay Cozumel

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Cozumel

Cozumel (CZM) - Cozumel, Quintana Roo, Mexico
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Cozumel

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 821 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5

Caribo Cozumel - Cozumel
Đã cho điểm #1
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 821 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
892.438 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 79 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
6,7
Địa điểm
6,7
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
5,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Amigos Hostel Cozumel - Cozumel
Đã cho điểm #2
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 79 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
422.734 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,9
Dịch vụ
8,5
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 693 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,9
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8

Casa Mexicana Cozumel - Cozumel
Đã cho điểm #3
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 693 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.606.858 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hacienda San Miguel Hotel & Suites - Cozumel
Đã cho điểm #4
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.512.917 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 703 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,6

Hotel Mary Carmen - Cozumel
Đã cho điểm #5
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 703 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.596.994 ₫

Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 2 đánh giá

Flamingo Hotel - Cozumel
Đã cho điểm #6
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 2 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.677.314 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,4
Tổng quát
6,5
Dịch vụ
8,1
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 617 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,4
Tổng quát
6,5
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,4
Tổng quát
6,5
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8

Hotel Plaza Cozumel - Cozumel
Đã cho điểm #7
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 617 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.301.551 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 71 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0

Cozumel Palace - Cozumel
Đã cho điểm #8
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 71 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
12.423.674 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,1
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 229 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,3

Suites Colonial - Cozumel
Đã cho điểm #9
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 229 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.479.568 ₫

Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Tổng quát 10,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0

Hotel Bello Caribe - Cozumel
Đã cho điểm #10
10,0
Tuyệt hảo 10,0
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.221.936 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Casita de Maya Boutique Hotel - Cozumel
Đã cho điểm #11
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.724.284 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Beds Friends Hostel - Cozumel
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
281.823 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel La Casona Real - Cozumel
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.667.450 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Mi Casa en Cozumel - Cozumel
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.808.361 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Safari Inn - Cozumel
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.456.083 ₫

Top Sân bay Cozumel hotels with parking

Hiển thị tất cả

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Cozumel

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Cozumel có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Cozumel đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Cozumel cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Cozumel?

Are there Cozumel hotels with free parking?

Ở chỗ nào tại Cozumel?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Cozumel bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.