Khách sạn gần sân bay Sân bay Cozumel

Khách sạn gần sân bay Sân bay Cozumel

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Cozumel

Cozumel (CZM) - Cozumel, Quintana Roo, Mexico
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Cozumel

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 704 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4

Caribo Cozumel - Cozumel
Đã cho điểm #1
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 704 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
761.773 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,3
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 104 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
6,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
7,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Amigos Hostel Cozumel - Cozumel
Đã cho điểm #2
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 104 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
346.261 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,7
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 218 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,7

Hacienda San Miguel Hotel & Suites - Cozumel
Đã cho điểm #3
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 218 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.869.807 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,0
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 586 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,7
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,5

Hotel Mary Carmen - Cozumel
Đã cho điểm #4
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 586 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.292.706 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Tiện nghi
8,6
Thức ăn
6,5
Địa điểm
9,3
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 706 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Tiện nghi
8,6
Thức ăn
6,5
Địa điểm
9,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
8,8
Tiện nghi
9,1
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,5
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,4
Thức ăn
6,5
Địa điểm
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Tiện nghi
7,6
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
7,8

Casa Mexicana Cozumel - Cozumel
Đã cho điểm #5
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 706 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.239.151 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
6,6
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 58 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
6,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,3
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
4,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
7,5

Cozumel Palace - Cozumel
Đã cho điểm #6
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 58 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
8.610.342 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,3
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 96 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,1
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4

Flamingo Hotel - Cozumel
Đã cho điểm #7
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 96 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.100.647 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Tiện nghi
8,2
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,5
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 482 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Tiện nghi
8,2
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,4
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0

Hotel Plaza Cozumel - Cozumel
Đã cho điểm #8
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 482 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.777.470 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,6
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 228 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,6
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
8,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,0

Suites Bahia - Cozumel
Đã cho điểm #9
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 228 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.154.202 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 191 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,5

Suites Colonial - Cozumel
Đã cho điểm #10
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 191 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.454.294 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
4,0
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 39 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
4,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
4,0
Thư thái
2,0
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
4,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,1

Safari Inn - Cozumel
Đã cho điểm #11
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 39 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.246.538 ₫

Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,3
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 728 đánh giá
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,3
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,7
Địa điểm
6,9
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,0
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,3

Hotel Bello Caribe - Cozumel
Đã cho điểm #12
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 728 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
900.278 ₫

Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Tổng quát 10,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0

Casita de Maya Boutique Hotel - Cozumel
Đã cho điểm #13
10,0
Tuyệt hảo 10,0
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.354.571 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 3 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0

Hotel La Casona Real - Cozumel
Đã cho điểm #14
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 3 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.084.950 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Beds Friends Hostel - Cozumel
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.654.663 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Cozumel

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Cozumel có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Cozumel đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Cozumel cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Cozumel?

Ở chỗ nào tại Cozumel?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Cozumel bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.