Khách sạn gần sân bay Sân bay Cancún

Khách sạn gần sân bay Sân bay Cancún

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Cancún

Cancun (CUN) - Cancún, Quintana Roo, Mexico
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Cancún

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 67 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Sun Palace Couples Only - Cancún
Đã cho điểm #1
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 67 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
13.279.288 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Tiện nghi
9,5
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,7
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 459 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Tiện nghi
9,5
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
9,4
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
8,8

Nizuc Resort and Spa - Cancún
Đã cho điểm #2
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 459 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
19.365.152 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Tiện nghi
9,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 145 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Tiện nghi
9,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,6
Thức ăn
10,0
Địa điểm
6,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,4
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
6,8
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,6
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0

Moon Palace Cancun - Cancún
Đã cho điểm #3
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 145 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
10.390.501 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Tiện nghi
7,3
Thức ăn
7,1
Địa điểm
8,7
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.427 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Tiện nghi
7,3
Thức ăn
7,1
Địa điểm
8,7
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
6,5
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
6,9
Thức ăn
6,5
Địa điểm
6,7
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5

Óleo Cancún Playa - Cancún
Đã cho điểm #4
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 1.427 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.394.154 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Tiện nghi
7,3
Thức ăn
3,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 713 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Tiện nghi
7,3
Thức ăn
3,0
Địa điểm
8,2
Sạch sẽ
6,5
Tiện nghi
6,5
Thức ăn
3,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
6,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,6
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6

Hampton Inn by Hilton Cancun Cumbres - Cancún
Đã cho điểm #5
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 713 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.649.007 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Tiện nghi
7,8
Địa điểm
8,6
Tổng quát
7,9
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.761 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Tiện nghi
7,8
Địa điểm
8,6
Tổng quát
7,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,2
Tiện nghi
9,2
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,2
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Tiện nghi
7,5
Địa điểm
7,5
Tổng quát
7,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,3
Tiện nghi
7,3
Địa điểm
7,3
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,3
Tiện nghi
7,6
Địa điểm
7,6
Tổng quát
7,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Tiện nghi
7,1
Địa điểm
8,6
Tổng quát
7,2
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
7,9

Courtyard by Marriott Cancun Airport - Cancún
Đã cho điểm #6
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 2.761 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.306.463 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Tiện nghi
7,6
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.601 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Tiện nghi
7,6
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
10,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,7
Tiện nghi
7,3
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Tiện nghi
7,6
Địa điểm
8,3
Tổng quát
7,4
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Tiện nghi
7,6
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,4
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7

The Westin Resort & Spa, Cancun - Cancún
Đã cho điểm #7
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 2.601 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.092.487 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 29 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
6,3
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
6,3
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
6,3
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
8,3

The Grand at Moon Palace Cancun - Cancún
Đã cho điểm #8
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 29 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
17.515.416 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,5
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 22 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,5
Địa điểm
5,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
6,7

Club Regina Cancun - Cancún
Đã cho điểm #9
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 22 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.498.745 ₫

Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,7
Tiện nghi
8,4
Thức ăn
7,5
Địa điểm
8,2
Tổng quát 7,4 Tốt
Dựa trên 2.018 đánh giá
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,7
Tiện nghi
8,4
Thức ăn
7,5
Địa điểm
8,2
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
6,5
Tiện nghi
6,5
Thức ăn
6,5
Địa điểm
6,5
Tổng quát
6,5
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,6
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,3
Tiện nghi
8,6
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,4
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
7,4
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,2
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
7,4

Bsea Cancun Plaza Hotel - Cancún
Đã cho điểm #10
7,4
Tốt 7,4
Dựa trên 2.018 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.489.153 ₫

Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,4
Địa điểm
6,9
Tổng quát
5,0
Dịch vụ
7,1
Tổng quát 7,4 Tốt
Dựa trên 270 đánh giá
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,4
Địa điểm
6,9
Tổng quát
5,0
Dịch vụ
7,1
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,3
Địa điểm
6,6
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,3
Địa điểm
6,6
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,0
Tổng quát
5,0
Dịch vụ
7,1
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,3

Mansion Giahn Bed & Breakfast - Cancún
Đã cho điểm #11
7,4
Tốt 7,4
Dựa trên 270 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
570.907 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hostal Ecoplaneta - Cancún
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
890.615 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Residencia Los Encantos - Cancún
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
730.761 ₫

Sạch sẽ
6,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
8,0
Tổng quát 6,5 Tốt
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
8,0

Sensaciones Motel Boutique - Adults Only - Cancún
Đã cho điểm #14
6,5
Tốt 6,5
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
639.416 ₫

Sạch sẽ
6,4
Thư thái
6,0
Tiện nghi
5,7
Địa điểm
6,6
Tổng quát
5,9
Tổng quát 4,5 Ổn
Dựa trên 73 đánh giá
Sạch sẽ
6,4
Thư thái
6,0
Tiện nghi
5,7
Địa điểm
6,6
Tổng quát
5,9
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,3
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
5,8
Sạch sẽ
6,5
Thư thái
5,5
Tiện nghi
5,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
5,0
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,6
Tiện nghi
6,2
Địa điểm
7,1
Tổng quát
7,1
Sạch sẽ
2,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
3,0
Nhân viên
2,0
Đáng tiền
2,0
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
5,3
Tiện nghi
5,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
5,7

Comfort Inn Cancun Aeropuerto - Cancún
Đã cho điểm #15
4,5
Ổn 4,5
Dựa trên 73 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.255.995 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Cancún

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Cancún có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Cancún đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Cancún cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Cancún?

Ở chỗ nào tại Cancún?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Cancún bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.