Khách sạn gần sân bay Sân bay São José dos Campos

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay São José dos Campos

São José dos Campos (SJK) - São José dos Campos, Sao Paulo, Brazil
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay São José dos Campos

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.122 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3

Golden Tulip Sao Jose Dos Campos - São José dos Campos
Đã cho điểm #1
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 1.122 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.500.462 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 630 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3

City Hall Flat Hotel - São José dos Campos
Đã cho điểm #2
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 630 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.477.378 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,0
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 512 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,0
Sạch sẽ
8,5
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1

Novotel Sao Jose Dos Campos - São José dos Campos
Đã cho điểm #3
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 512 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.292.706 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 369 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3

Modena Hotel - São José dos Campos
Đã cho điểm #4
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 369 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
554.017 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.335 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0

Faro Hotel Express - São José dos Campos
Đã cho điểm #5
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 1.335 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
900.278 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 963 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0

Hotel Ema Palace - São José dos Campos
Đã cho điểm #6
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 963 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
900.278 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.796 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,7

Nacional Inn São José Dos Campos - São José dos Campos
Đã cho điểm #7
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 3.796 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
992.614 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,1
Tổng quát
5,6
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.664 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,1
Tổng quát
5,6
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,1
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1

Polo Hotel - São José dos Campos
Đã cho điểm #8
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 2.664 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
623.269 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.626 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9

Monreale Plus São José dos Campos - São José dos Campos
Đã cho điểm #9
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 1.626 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
946.446 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,1
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.366 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9

Hotel Aquarius do Vale - São José dos Campos
Đã cho điểm #10
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 1.366 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
854.109 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 237 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,8
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0

Mondrian Suite Hotel - São José dos Campos
Đã cho điểm #11
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 237 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.477.378 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,7
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 895 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8

Ibis Sao Jose Dos Campos Dutra - São José dos Campos
Đã cho điểm #12
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 895 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
715.605 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
6,0
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 1.645 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,2

Astro Hotel - São José dos Campos
Đã cho điểm #13
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 1.645 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
715.605 ₫

Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,4
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 2.130 đánh giá
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,3

OYO Urupema Hotel, São Paulo - São José dos Campos
Đã cho điểm #14
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 2.130 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
530.933 ₫

Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,1
Địa điểm
9,0
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
6,9
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 364 đánh giá
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,1
Địa điểm
9,0
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
6,9
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
6,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
6,4
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,6

Hotel San Marco - São José dos Campos
Đã cho điểm #15
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 364 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
554.017 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay São José dos Campos

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay São José dos Campos có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay São José dos Campos đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay São José dos Campos cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay São José dos Campos?

Ở chỗ nào tại São José dos Campos?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay São José dos Campos bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Sân bay đã ghé năm São José dos Campos