Khách sạn gần sân bay Sân bay São José dos Campos

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay São José dos Campos

São José dos Campos (SJK) - São José dos Campos, Sao Paulo, Brazil
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay São José dos Campos

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,1
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.345 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2

Golden Tulip Sao Jose Dos Campos - São José dos Campos
Đã cho điểm #1
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 1.345 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.480.264 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 955 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3

Hotel City Hall - São José dos Campos
Đã cho điểm #2
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 955 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.480.264 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.094 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1

Hotel Ema Palace - São José dos Campos
Đã cho điểm #3
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 1.094 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
986.843 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 4.518 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9

Nacional Inn São José Dos Campos - São José dos Campos
Đã cho điểm #4
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 4.518 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.433.271 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,3
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.410 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0

Hotel Aquarius do Vale - São José dos Campos
Đã cho điểm #5
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 2.410 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
822.369 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.306 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1

Faro Hotel São José dos Campos - São José dos Campos
Đã cho điểm #6
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 1.306 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.127.820 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,5
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 661 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9

Novotel Sao Jose Dos Campos - São José dos Campos
Đã cho điểm #7
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 661 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.480.264 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.493 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1

Monreale Plus São Jose dos Campos - São José dos Campos
Đã cho điểm #8
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 2.493 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.221.805 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 623 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2

Modena Hotel - São José dos Campos
Đã cho điểm #9
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 623 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
798.873 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,1
Tổng quát
5,7
Dịch vụ
8,0
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.546 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,1
Tổng quát
5,7
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,1
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1

Polo Hotel - São José dos Campos
Đã cho điểm #10
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 2.546 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
704.888 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 283 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,4
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,2

Mondrian Suite Hotel - São José dos Campos
Đã cho điểm #11
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 283 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.339.286 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,8
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 1.106 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8

Ibis Sao Jose Dos Campos Dutra - São José dos Campos
Đã cho điểm #12
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 1.106 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
986.843 ₫

Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,4
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 1.472 đánh giá
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,4

Astro Hotel - São José dos Campos
Đã cho điểm #13
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 1.472 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
845.865 ₫

Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,1
Địa điểm
9,0
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
6,9
Tổng quát 7,3 Tốt
Dựa trên 292 đánh giá
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,1
Địa điểm
9,0
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
6,9
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
6,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
6,7
Thư thái
6,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
5,7
Nhân viên
7,3
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,5

Hotel San Marco - São José dos Campos
Đã cho điểm #14
7,3
Tốt 7,3
Dựa trên 292 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.033.835 ₫

Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,5
Tổng quát 7,2 Tốt
Dựa trên 2.247 đánh giá
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
8,4

OYO Urupema Hotel, São Paulo - São José dos Campos
Đã cho điểm #15
7,2
Tốt 7,2
Dựa trên 2.247 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
657.895 ₫

Top Sân bay São José dos Campos hotels with parking

Hiển thị tất cả

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay São José dos Campos

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay São José dos Campos có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay São José dos Campos đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay São José dos Campos cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay São José dos Campos?

Are there São José dos Campos hotels with free parking?

Ở chỗ nào tại São José dos Campos?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay São José dos Campos bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Sân bay đã ghé năm São José dos Campos